Fundusz hedgingowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Fundusz hedgingowy (ang. hedge fund) – rodzaj instytucji finansowej[1] pobierającej opłatę za zarządzanie powierzonym kapitałem, w którym dokonuje się kupna i krótkiej sprzedaży papierów na rynku kapitałowym w celu ograniczenia (hedge[2]) ryzyka wahań cen obejmujących swoim zasięgiem cały rynek dla maksymalizacji zysków. Jego najważniejszymi cechami są bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne, jak i możliwość osiągania wysokiej stopy zwrotu zarówno podczas hossy, jak i bessy na rynku. Ich strategia inwestycyjna jest często agresywna i spekulacyjna.

Polityka inwestycyjna[edytuj | edytuj kod]

Jednym z pierwszych tego typu podmiotów był utworzony w 1949 r. przez Alfreda Winslowa Jonesa fundusz w formie spółki cywilnej, który posługiwał się krótką sprzedażą i dźwignią finansową dla zabezpieczenia się przed wahaniami rynku akcji. Fundusz ten od początku nie był określany jako fundusz hedgingowy, jednak łączył cechy wszystkich innych, późniejszych funduszy hedgingowych[3]: - elastyczna forma prawna, - spekulacyjne strategie inwestycyjne (wykorzystujące hedging i dźwignię finansową ), - wynagrodzenie dla zarządzających na podstawie osiągniętego zysku (success fee).

Fundusz hedgingowy zazwyczaj ma charakter zamknięty, co oznacza że jest dostępny tylko dla ograniczonej kategorii inwestorów (najczęściej wymagana jest pewna kwotowo określona minimalna wartość inwestycji, np. 1 mln dolarów).

Fundusze te różnią się od innych funduszy inwestycyjnych tym, że ich działalność nie podlega takim ścisłym regulacjom prawnym jak to ma miejsce w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych[4] Najczęściej przyjmują one formę spółek prawa handlowego. Ponadto fundusze hedgingowe mają charakter bardziej uniwersalny (nie ograniczają się np. do jednego typu instrumentów inwestycyjnych), co umożliwia realizowanie bardziej elastycznej polityki inwestycyjnej. Fundusze hedgingowe – oprócz wspominanych powyżej: krótkiej sprzedaży, dźwigni finansowej – mogą posługiwać się również kontraktami terminowymi, transakcjami typu swap i innymi instrumentami pochodnymi, nierzadkie są także: zabezpieczenie pozycji czy arbitraż. Inwestowanie w tych funduszach może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy.

Inne określenia funduszy hedgingowych[edytuj | edytuj kod]

  • złożone inwestycje alternatywne (sophisticated alternative investment),
  • lewarowane fundusze inwestycyjne (leveraged investment funds),
  • instytucje o wysokiej dźwigni (highly leveraged institutions)

Kryzys w 2008 r.[edytuj | edytuj kod]

Według szacunków podczas kryzysu w roku 2008 fundusze hedgingowe na całym świecie odnotowały łączną stratę w wysokości 350 mld USD, na Amerykę Płn. przypadło 183 mld USD strat[5].

Przypisy

  1. Wykazującej pewne podobieństwa do funduszu inwestycyjnego.
  2. Ang. słowo hedge oznacza redukcję, ograniczenie.
  3. D. Walczak, Charakterystyka funduszy hedgingowych, [w:] A. P. Balcerzak (red.), Infrastruktura finansowa jako czynnik rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 114.
  4. Nadzór prawny jest zwykle minimalny lub nikły z uwagi na siedziby w rajach podatkowych lub liberalne podejście organów regulacyjnych w przypadku spółek typu onshore; ponadto istnieje zwolnienie z wielu wymogów ochrony inwestorów.
  5. The Wall Street Journal. Polska, 15.01.2009 r., s. 9.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Fundusze hedgingowe: rozwój i implikacje prawne, Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego, 2006.
  • Szeląg T., Hedging w teorii i praktyce, Wydawnictwo Przecinek, Wrocław 2003.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]