Join (SQL)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Typy złączeń[edytuj | edytuj kod]

Wyróżniamy następujące typy złączeń:

Wewnętrzne (inner) są domyślnym typem złączeń. Wyniki tych zapytań zawierają jedynie wiersze spełniające warunek.

  Iloczyn kartezjański (Cross join)
 
  Samozłączenie (Self Join)
 
  Równozłączenie (Equi-join)
 
  Naturalne (Natural Join)
 
  Theta, nierównozłączenia (Theta Join)
 
  Antyzłączenia (Anti join)
 
  Częściowe (Semi Join)
 

Zewnętrzne (outer)

  Left outer Join
 
  Right outer Join
 
  Full outer Join

Aby rozpocząć pracę z przykładami, zapoznajmy się z poniższymi tabelami, na podstawie których opisane są przykłady w dalszej części omawianego tematu.

Działy
id_działu nazwa adres
1 Marketing Warszawa, Słoneczna 3
2 Księgowość Warszawa, Słoneczna 3
3 Administracja IT Warszawa, Słoneczna 3a
4 Programiści Bydgoszcz, Kwiatowa 16
Pracownicy
id imie nazwisko id_dzialu pensja projekt
1 Jan Kowalski 2 2600
2 Adam Nowak 3 3100 it1
3 Halina Szańska 4 5800
4 Anna Ryś 3 3000
5 Piotr Lis 4 5000 p1
6 Paweł Lis 4 5800 p2
7 Jan Nowikowski 1 2200 it1
8 Adam Kot 4 5900 p2
Projekty
p_id szef_projektu nazwa termin_oddania
it1 2 Upgrade sprzętu 10.01.2009
p1 5 Program magazynowy 1.08.2009
p2 8 Statistica 20.02.2009
Klienci
k_id nazwa telefon prac_kontaktowy
1 Acme S.A. 123-456-78-89 7
2 Społem S.A. 333-444-55-66 5
3 Józef Miałkowski 607-607-60-77 7
4 Zenon Kruk (0-89) 545-03-43
5 Statics Sp.z o.o. (0-22) 213-432-54 8

Notacja JOIN ON[edytuj | edytuj kod]

W tej notacji w wersji podstawowej wpisujemy tabele w klauzuli FROM według schematu tabela1 JOIN tabela2 ON (warunek złączenia). W zależności od typu złączeń część ON (...) może zostać pominięta bądź zastąpiona wyrażeniem USING (warunek złączenia), słowo kluczowe JOIN może zostać rozszerzone do np. CROSS JOIN. Wszystkie modyfikacje tej notacji zostaną zaprezentowane przy okazji omawiania typów złączeń. UWAGA !!! Złączenie Natural Join oraz słowo kluczowe USING należą do Oracle i nie występują w MS SQL. Generalna składnia jest następująca:

SELECT tabela1.kolumna,tabela2.kolumna,...
 
FROM tabela1
 
[CROSS JOIN tabela2]
 
[NATURAL JOIN tabela2]
 
[JOIN tabela2 USING (nazwy_kolumn)]
 
[JOIN tabela2
 
ON (tabela1.kolumna = tabela2.kolumna)]
 
[LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN tabela2
 
ON (tabela1.kolumna = tabela2.kolumna)];

Np.

SELECT p.nazwisko AS Kierownik, p1.nazwa,
 
p1.termin_oddania
 
FROM pracownicy p JOIN projekty p1
 
ON (p.id = p1.szef_projektu);

Złączenie typu INNER JOIN[edytuj | edytuj kod]

Konstrukcja typu INNER JOIN jest złączeniem warunkowym o postaci:

SELECT kolumna1, kolumna2
 
FROM tabela1 [INNER] JOIN tabela2
 
ON wyrażenie_warunkowe

W zapytaniu słowo INNER jest opcjonalne. W wyniku tego złączenia pojawią się tylko te wiersze z tabela tabela1 i tabela2, które spełnią warunki wymienionie po klauzuli ON. Jest ona odpowiednikiem znanej instrukcji:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN
 
FROM tabela1, tabela2, ...,tabelaN
 
WHERE warunki;

Złączenie typu Self JOIN[edytuj | edytuj kod]

O złączeniu Self JOIN mówimy, gdy po lewej i prawej stronie złączenia występuje ta sama tabela. W tym typie złączeń za niezbędne uważa się użycie aliasów.

SELECT d1.nazwa, d2.nazwa
 
FROM dzialy d1 JOIN dzialy d2
 
USING (adres)
 
WHERE d1.nazwa != d2.nazwa;
SELECT d1.nazwa, d2.nazwa
 
FROM dzialy d1, dzialy d2
 
WHERE d1.adres = d2.adres
 
AND d1.nazwa != d2.nazwa;

Ostatnia linijka w kodzie zapobiega wyświetlaniu wierszy, w których w obu kolumnach będzie to samo (sensem kodu jest wyświetlanie par tych oddziałów, które mają ten sam adres)

Inny przykład

SELECT k1.nazwa, k2.nazwa, k2.prac_kontakt
 
FROM klienci k1 JOIN klienci k2
 
ON (k1.prac_kontaktowy = k2.prac_kontaktowy)
 
WHERE k1.nazwa != k2.nazwa;
SELECT k1.nazwa, k2.nazwa, k2.prac_kontakt
 
FROM klienci k1, klienci k2
 
WHERE k1.prac_kontaktowy = k2.prac_kontaktowy
 
AND k1.nazwa != k2.nazwa;
Wynik przykładu
nazwa nazwa
księgowość marketing
marketing księgowość

Złączenie typu Equi-JOIN[edytuj | edytuj kod]

Tak naprawdę jest to prawie każde złączenie które do tej pory rozpatrywaliśmy. Charakteryzuje się tym, że w warunku złączenia (czy to występującym w klauzuli ON czy też w warunku WHERE) występuje zwykły znak równości.

SELECT p.nazwisko, p1.nazwa
 
FROM pracownicy p JOIN projekty p1
 
ON p.id = p1.szef_projektu;
SELECT p.nazwisko, p1.nazwa
 
FROM pracownicy p, projekty p1
 
WHERE p.id = p1.szef_projektu;

Złączenie typu NATURAL JOIN[edytuj | edytuj kod]

Ze złączeniem naturalnym mamy do czynienia, gdy obie kolumny występujące w warunku łączącym są tej samej nazwy. W przypadku tego typu złączenia możemy stosować jedną z czterech możliwych notacji. Najczęściej polecaną notacją jest JOIN ... USING, zaś najbardziej odradzaną jest notacja „NATURAL JOIN” gdyż może się trafić sytuacja gdy będzie więcej dopasowań kolumn o tej samej nazwie niż jedna. Wówczas efekt jest nieokreślony (co w praktyce oznacza że każdy dostawca baz danych ma swój własny tajny sposób poradzenia sobie z tym problemem).

UWAGA !!! Złączenie Natural Join oraz słowo kluczowe USING należą do Oracle i nie występują w MS SQL.

SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa
 
FROM pracownicy p JOIN dzialy d
 
ON p.id_dzialu = d.id_dzialu;
SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa
 
FROM pracownicy p JOIN dzialy d
 
USING (id_dzialu);
SELECT imie, nazwisko, nazwa
 
FROM pracownicy p NATURAL JOIN dzialy d;
SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa
 
FROM pracownicy p, dzialy d
 
WHERE p.id_dzialu = d.id_dzialu;
Wynik przykładu
p.imie p.nazwisko d.nazwa
Jan Kowalski Księgowość
Adam Nowak Administracja IT
Halina Szańska Programiści
Anna Ryś Administracja IT
Piotr Lis Programiści
Paweł Lis Programiści
Jan Nowikowski Marketing
Adam Kot Programiści

Złączenie typu Theta Join[edytuj | edytuj kod]

Drugą stroną medalu dla równozłączeń są nierównozłączenia. Tym określeniem oznacza się złączenia w których w warunku występuje inny symbol porównania wartości niż =, np. >, BETWEEN, !=

SELECT p1.nazwa, p2.nazwa, p2.termin_oddania
 
FROM projekty p1 JOIN projekty p2
 
ON (p1.termin_oddania >= p2.termin_oddania)
 
WHERE p1.nazwa = 'Statistica';
SELECT p1.nazwa, p2.nazwa, p2.termin_oddania
 
FROM projekty p1, projekty p2
 
WHERE p1.termin_oddania >= p2.termin_oddania
 
AND p1.nazwa = 'Statistica';
Wynik przykładu
nazwa nazwa termin_oddania
Statistica Upgrade sprzętu 10.01.2009
Statistica Statistica 20.02.2009

Złączenie typu Anti Join[edytuj | edytuj kod]

Jest to szczególny przypadek nierównozłączeń, w którym łącznikiem jest operator !=

SELECT d1.nazwa, d2.nazwa
 
FROM dzialy d1 JOIN dzialy d2
 
ON d1.adres != d2.adres;
SELECT d1.nazwa, d2.nazwa
 
FROM dzialy d1, dzialy d2
 
WHERE d1.adres != d2.adres;

Złączenie typu Semi Join[edytuj | edytuj kod]

O złączeniu częściowym mówimy, kiedy w klauzuli SELECT danego złączenia wymieniamy kolumny tylko z jednej z tabel. Ten typ złączenia służy głównie jako sposób filtrowania informacji. Zamiast tego typu często w tym samym celu stosuje się podzapytania.

SELECT p.imie, p.nazwisko
 
FROM pracownicy p JOIN klienci k
 
ON p.id = k.prac_kontaktowy
 
WHERE k.k_id >= 3;
SELECT p.imie, p.nazwisko
 
FROM pracownicy p, klienci k
 
WHERE p.id = k.prac_kontaktowy
 
AND k.k_id >= 3;
Przykład
imię nazwisko
Jan Nowikowski
Adam Kot

Inny przykład:

SELECT p.imie, p.nazwisko
 
FROM pracownicy JOIN projekty p1
 
ON p.id = p1.szef_projektu
 
WHERE p1.termin_oddania >= '01-JUL-2008';
SELECT p.imie, p.nazwisko
 
FROM pracownicy p, projekty p1
 
WHERE p.id = p1.szef_projektu
 
AND p1.termin_oddania >= '01-JUL-2008';

Złączenie typu CROSS JOIN[edytuj | edytuj kod]

Złączenie CROSS JOIN jest to tzw. złączenie krzyżowe, którego ogólna postać wygląda następująco:

SELECT kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN
 
FROM tabela1 CROSS JOIN tabela2;

gdzie N oznacza ostatnią kolumnę tabeli.

Wykonuje ono iloczyn kartezjański na podstawie łączonych tabel, inaczej mówiąc łączy każdy wiersz tabeli tabela1 z każdym wierszem tabeli tabela2. Jest ona odpowiednikiem znanej instrukcji:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN
 
FROM tabela1, tabela2

Przykład

SELECT d.id_dzialu, p.p_id
 
FROM dzialy d CROSS JOIN projekty p;
SELECT d.id_dzialu, p.p_id
 
FROM dzialy d, projekty p;
Wynik przykładu
id_dzialy p_id
1 it1
2 it1
3 it1
4 it1
1 p1
2 p1
3 p1
4 p1
1 p2
2 p2
3 p2
4 p2

Złączenie typu LEFT OUTER JOIN[edytuj | edytuj kod]

Złączenie typu LEFT OUTER JOIN pozwala nam na uwzględnienie w wyniku danych, które nie posiadają swoich odpowiedników w złączanych tabelach. Oznacza to, że jeśli w pierwszej tabeli pojawiają się wiersze, które nie posiadają odpowiedników w drugiej tabeli to zostaną wzięte pod uwagę podczas złączenia ale puste kolumny zostaną wypełnione wartościami NULL.

Konstrukcja typu LEFT OUTER JOIN:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN
 
FROM tabela1 LEFT [OUTER] JOIN tabela2
 
ON wyrażenie_warunkowe

Słowo OUTER jest tutaj opcjonalne.

(inna wersja Oracle)

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko
 
FROM klienci k,pracownicy p
 
WHERE k.prac_kontaktowy = p.id (+);
Wynik przykładu
nazwa imie nazwisko
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
Zenon Kruk NULL NULL

Złączenie typu RIGHT OUTER JOIN[edytuj | edytuj kod]

Złączenie typu RIGHT OUTER JOIN działa analogicznie do LEFT OUTER JOIN ale w tabeli wynikowej uwzględnia wiersze z drugiej tabeli, które nie posiadają odpowiedników w pierwszej.

Konstrukcja typu RIGHT OUTER JOIN:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN
 
FROM tabela1 RIGHT [OUTER] JOIN tabela2
 
ON wyrażenie_warunkowe

Słowo OUTER jest tutaj opcjonalne.

(inna wersja Oracle)

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko
 
FROM klienci k,pracownicy p
 
WHERE k.prac_kontaktowy (+) = p.id;
Wynik przykładu
nazwa imie prac_kontaktowy
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
NULL Jan Kowalski
NULL Adam Nowak
NULL Halina Szańska
NULL Anna Ryś
NULL Paweł Lis

Złączenie typu FULL OUTER JOIN[edytuj | edytuj kod]

Złączenie obustronne jest w pewnym sensie sumą złączenia lewostronnego i prawostronnego. Zawiera wszystkie wiersze obu złączonych tabel, w tym te które nie mają swoich odpowiedników. W tym typie

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko
 
FROM klienci k FULL OUTER JOIN pracownicy p
 
ON (k.prac_kontaktowy = p.id);
Przykład
nazwa imię prac_kontaktowy
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
Zenon Kruk NULL NULL
NULL Jan Kowalski
NULL Adam Nowak
NULL Halina Szańska
NULL Anna Ryś
NULL Paweł Lis

Inny przykład:

SELECT p.nazwa AS projekt, p.szef_projektu, k.nazwa, k.prac_kontaktowy
 
FROM projekty p FULL OUTER JOIN klienci k
 
ON (p.szef_projektu = k.prac_kontaktowy);

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]