Wikipedia:Wersje przejrzane

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wersja przejrzana – wersja artykułu, szablonu, kategorii, strony pomocy i portalu oznaczona za pomocą rozszerzenia MediaWiki Flagged Revisions. Status ten informuje o tym, że któryś z wikipedystów posiadający odpowiednie uprawnienia przejrzał daną wersję i oznaczył ją jako niezawierającą widocznych gołym okiem wandalizmów. Nie informuje on o tym, że artykuł został sprawdzony pod kątem merytorycznej poprawności.

Celem działania tego mechanizmu jest zapewnienie czytelnikowi podstawowej gwarancji jakości czytanego artykułu. Cel ten zostaje osiągnięty w następujący sposób:

 1. zmiany nowych i niezalogowanych użytkowników widoczne w „wersji rozwojowej” („wersji roboczej”) są przeglądane przez wikipedystów z odpowiednimi uprawnieniami i oznaczane jako przejrzana wersja.
 2. czytelnik niezalogowany może obejrzeć w pierwszej kolejności wersję przejrzaną (jednocześnie jest informowany, że istnieją ewentualne wersje nieprzejrzane).
 3. zalogowani użytkownicy mają poprzez stronę Preferencje (zakładka „oznaczanie edycji”) możliwość dokonania ustawienia, która wersja będzie wyświetlana i który interfejs użytkownika zostanie zastosowany.

W przypadku dokonania edycji przez osobę bez uprawnień do oznaczania wersji jako „przejrzana”, musi ona zostać przejrzana przez drugą osobę z uprawnieniami.

Jeśli istnieje co najmniej jedna wersja nieprzejrzana (FlaggedRevs-1.png „wersja robocza”) świeższa od najświeższej wersji przejrzanej, to wtedy najświeższa przejrzana wersja oznaczana jest małym okiem (FlaggedRevs-2.png „przejrzana”). Jeśli ostatnia wersja artykułu jest przejrzana, wtedy artykuł nie jest w ogóle oznaczany. Uprawnienie do oznaczania wersji w ten sposób można otrzymać względnie łatwo, a samo oznaczanie artykułów nie jest skomplikowane. Kilka wersji jednego artykułu może zostać oznaczonych w ten sposób.

Nabywanie uprawnień do oznaczania wersji

Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje automatycznie status redaktora i prawo (możliwość techniczną) do oznaczania artykułów jako przejrzane po 90 dniach od zarejestrowania konta, po osiągnięciu co najmniej 500 nieusuniętych edycji lub 200 oznaczonych edycji w przestrzeni głównej i braku blokad na swoim koncie. Pełna lista wymagań do automatycznego otrzymania uprawnień redaktora dostępna jest na stronie Wikipedia:Redaktorzy[1]. Automatyczne nadanie uprawnień jest wykonywane przez oprogramowanie MediaWiki podczas wykonywania edycji przez użytkownika, który spełnia powyższe kryteria.

Użytkownicy, którzy chcieliby otrzymać wcześniej prawo do oznaczania artykułów lub w przypadku których automatyczne przyznawanie uprawnień nie zadziałało, mogą na stronie Wikipedia:Wersje przejrzane/Przyznawanie uprawnień złożyć wniosek o przyznanie im takowych. Podstawowym warunkiem jaki muszą spełnić, to posiadanie co najmniej 150 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i konto zarejestrowane od co najmniej 1 miesiąca. Uprawnienie to może nadać każdy administrator. W takim samym trybie przebiega ponowne ubieganie się o uprawnienia – w takim przypadku na ww. stronie należy wskazać, że jest to wniosek o ponowne nadanie.

Utrata uprawnień do oznaczania wersji

Uprawnienia można się zrzec na własną prośbę; należy wówczas zwrócić się do dowolnego aktywnego administratora. Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowe działania innego redaktora, powinien o tym fakcie powiadomić również administratora, który może podjąć decyzję o odebraniu uprawnień.

Oznaczanie wersji artykułu jako „przejrzanej”

Działania i narzędzia

Przycisk „Oznacz wersję” w polskojęzycznej Wikipedii

Redaktorzy mają:

 • możliwość zatwierdzania wersji artykułu jako „przejrzanej”
 • dostęp do strony specjalnej Specjalna:Nieprzejrzane strony umożliwiającej przegląd artykułów jeszcze nieprzejrzanych
 • możliwość cofnięcia oznaczenia danej wersji artykułu, szablonu, kategorii, strony pomocy i portalu.

Natomiast wszyscy czytelnicy mają:

Kwestie techniczne

Zatwierdzanie przejrzanej wersji jednym kliknięciem poprzez link porównujący wersje – ekran z polskojęzycznej Wikipedii

Artykuł może zostać oznaczony w jeden z poniższych sposobów:

 • Nowy artykuł utworzony przez osobę z uprawnieniami do oznaczania wersji jest automatycznie oznaczany jako przejrzany.
 • Nowa wersja zapisana przez osobę z uprawnieniami otrzymuje oznaczenie w sposób automatyczny, jeśli poprzednia wersja była oznaczona jako przejrzana.
 • Osoba z uprawnieniami może oznaczyć wszystkie nieprzejrzane wersje edytowanego przez siebie artykułu, jeśli zaznaczy przycisk "Oznacz tę wersję jako przejrzaną" (w przypadku artykułu, który posiada już co najmniej jedną przejrzaną wersję) lub "Oznacz tę stronę jako przejrzaną" (w przeciwnym razie).
 • Osoby uprawnione mają możliwość oznaczenia każdego artykułu, który przeczytają (wykonuje się to przez wciśnięcie przycisku na dole strony).
 • Uprawnione osoby mają również możliwość oznaczenia danej wersji po przejrzeniu zmian od ostatniej przejrzanej (w tym wypadku przycisk znajduje się na górze strony).

Operacje oznaczania wersji jako przejrzane zapisywane są w osobnym rejestrze.

Oznaczanie artykułów po raz pierwszy

Zalecenie ogólne.
Jeśli artykuł ma zostać oznaczony po raz pierwszy, powinien zostać przeczytany ze szczególną starannością. Należy użyć okna edycji i sprawdzić linki wewnętrzne. Przed oznaczeniem artykułu powinny zostać wyeliminowane wszelkie widoczne gołym okiem wandalizmy. Również historia artykułu powinna zostać prześledzona pod kątem ukrytych wandalizmów. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, czy artykuł spełnia minimalne formalne wymagania dla artykułu – m.in. czy układ i kolejność sekcji jest zgodna z zaleceniami, czy nie zawiera tekstów wklejonych z naruszeniem praw autorskich (NPA), twórczości własnej (OR), skrajnie nieobiektywnych twierdzeń (POV), czy nie brakuje Interwiki itd. Oznaczanie artykułu po raz pierwszy jest dobrą okazją do korygowania błędów, literówek i niedoskonałości oraz wyjaśnienia wątpliwości za pomocą szablonów lub na stronie dyskusji. Artykuł powinien być przynajmniej dobrym zalążkiem.

Niektóre wikiprojekty/portale wykorzystują fazę wprowadzenia wersji przejrzanych do weryfikacji swoich zasobów tematycznych i wyszukują mierne lub nieposiadające źródeł artykuły. Zwracają przy tym uwagę na wymagania minimalne artykułów z danego obszaru tematycznego.

PAMIĘTAJMY: Podczas przeglądania późniejszych zmian użytkownicy z uprawnieniami do oznaczania przeglądają zazwyczaj tylko różnice do poprzedniej wersji. Z rejestru wynika, kto oznaczył daną wersję.

Powtórne oznaczanie

Wersje przejrzane są przydatnym narzędziem do efektywniejszej oceny nowych edycji:

 • Każda nowa edycja musi tylko jeden raz zostać przejrzana pod kątem wandalizmów.
 • Następujące po sobie zmiany mogą zostać oznaczone za pomocą jednej operacji.
 • W przypadku gdy zaufany wikipedysta edytował artykuł zawierający nieodkryty wandalizm, istniało wcześniej ryzyko ukrycia tego wandalizmu. Teraz można uniknąć takich sytuacji.
 • Żadna zmiana nie zostanie przeoczona lub zapomniana.
 • W znaczny sposób zwiększy się liczba użytkowników zaangażowanych w kontrolę ostatnich zmian.
 • Korzystając z kategorii uczestnicy wikiprojektów mogą sprawdzać zmiany w całej swojej dziedzinie tematycznej.

Przestrzenie

Wersje przejrzane dotyczą przestrzeni: głównej (artykułów) i szablonów oraz (od 8 stycznia 2013) przestrzeni pomocy, kategorii i portalu. Początkowo można było również oznaczać pliki jako przejrzane, jednakże od dnia 1 grudnia 2008 zostały one wyłączone z wersji oznaczonych.

Wersje zweryfikowane

Inną formą oznaczania wersji mogą być w przyszłości wersje zweryfikowane, dla których kryteria dotyczące oznaczanej wersji będą zdecydowanie wyższe. Jak dotąd nie ma zgody co do wprowadzenia takiej formy oznaczania ani ewentualnych kryteriów i sposobu postępowania.

Zobacz też

Przypisy

 1. Lista została zdefiniowana na stronie konfiguracji wersji przejrzanych.

Linki zewnętrzne

Narzędzia:

 • Deep insight – narzędzie służące do przeszukiwania drzew kategorii pod kątem artykułów nie posiadających ani jednej wersji przejrzanej (opis w nagłówku strony)
 • Deep out-of-sight – narzędzie służące do przeszukiwania drzew kategorii pod kątem artykułów oczekujących na przejrzenie zmian
 • Ranking najaktywniejszych redaktorów

Inne: