Ładunek (transport)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Załadunek piwa do samochodu

Ładunek, anglicyzm cargo – oznacza wszystkie towary, które zwykle umieszcza się w tej części lub na tej części pojazdu, która przeznaczona jest do przewozu ładunku, i które nie są na stałe zamocowane do pojazdu, w tym przedmioty umieszczone w nośnikach ładunku, na przykład w skrzyniach, nadwoziach wymiennych lub w kontenerach umieszczonych na pojazdach[1].

Każdy towar lub ładunek posiada określone, swoiste cechy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne lub biologiczne. W trakcie procesu transportowego ładunek jest narażony na różne zmiany i uszkodzenia będące wynikiem zastosowania nieprawidłowej technologii przewozu[2].

Klasyfikacja transportowa ładunków[edytuj | edytuj kod]

Koniecznym narzędziem umożliwiającym podejmowanie przez przewoźnika odpowiednich decyzji w organizowaniu przewozu, w jego planowaniu jest klasyfikacja transportowa ładunków. Taką klasyfikację można przeprowadzić na podstawie różnych kryteriów. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć kryteria m.in.:

 • naturalnej podatności przewozowej - ładunki wrażliwe na warunki i czas transportu, np. ładunki niebezpieczne.
 • technicznej podatności przewozowej – cechy zewnętrzne i właściwości wewnętrzne, np. gazy, płyny, ciała stałe.
 • podstawowych sposobów załadunku – napełnianie, nasypywanie, podnoszenie i wciąganie ładunku
 • wielkości ładunków – drobne, całopojazdowe, ponadgabarytowe.
 • ekonomicznej podatności ładunku – mało, średnio i wysokowartościowe.

Cechy ładunków[edytuj | edytuj kod]

Do najistotniejszych cech i właściwości ładunków transportowych należy zaliczyć: budowę fizyczną, konsystencję, gęstość, temperaturę topnienia, krzepnięcia, wrzenia, wytrzymałość na zginanie, ściskanie, zawartość poszczególnych składników itp.

Wrażliwość ładunków[edytuj | edytuj kod]

Ładunki mogą być wrażliwe na m.in.:

 • czas trwania przewozu,
 • oddziaływanie energii mechanicznej,
 • oddziaływanie wilgoci,
 • oddziaływanie temperatury i światła,
 • wchłanianie obcych zapachów.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE. (CELEX: 32014L0047)
 2. H. Mokrzyszczak, Ładunkoznawstwo. Technologia zabezpieczania ładunków w transporcie, WKiŁ, Warszawa 1974.