AIESEC

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

AIESEC (fr. dawna nazwa:Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) – pozarządowa organizacja non-for-profit, jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Założona została w 1948 r., a w Polsce działa od 1971 r.

Prowadzona jest przez studentów i niedawnych absolwentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem.

Umożliwia ona swoim członkom odkrywanie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień. Każdy dołączający do organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Członkowie AIESEC wyjeżdżają na praktyki zagraniczne i zdobywają doświadczenie w 124 krajach świata.

Cele i wartości zawarte w programie organizacji[edytuj]

  • Aktywacja liderów – przewodzenie przez przykład i kreowanie liderów poprzez działania i rezultaty. Branie pełnej odpowiedzialności za swoją rolę w rozwoju potencjału ludzkiego.
  • Spójność – działanie i wypełnianie zobowiązań w sposób, który jest zgodny z wartościami.
  • Korzystanie z różnorodności – rozwój dzięki różnym stylom życia oraz poglądom obecnym w wielokulturowym otoczeniu AIESEC. Zachęcanie do współdziałania każdego człowieka.
  • Czerpanie radości ze współpracy – tworzenie dynamicznego otoczenia poprzez aktywny w nim udział.
  • Dążenie do doskonałości – dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów. Dążenie do ciągłego rozwoju dzięki kreatywności i innowacyjności.
  • Działanie z myślą o przyszłości – uwzględnianie potrzeb przyszłych pokoleń.

Projekty AIESEC[edytuj]

Większość projektów organizowanych w AIESEC to tak zwane PBoXy (Project Based on eXchange – projekty oparte na wymianie studenckiej).

Każdy projekt ma swoje OC (Organizing Committee – komitet organizacyjny) w skład którego wchodzi OCP (Organizing Committee President – prezydent komitetu organizacyjnego). W większych projektach może występować także rola OCVP (Vice President of Organizing Committee – wiceprezydent komitetu organizacyjnego).

Program praktyk zagranicznych (Global Talent)[edytuj]

Program praktyk zagranicznych i wolontariat jest jednym z programów jakie AIESEC oferuje swoim członkom, niezależnie od kierunku studiów. Ze względu na zakres odpowiedzialności stawianych przed praktykantem można wyróżnić praktyki: wolontariat, techniczne, edukacyjne i biznesowe.

Wolontariat (Global Volunteers)[edytuj]

Wolontariat jest skierowany dla studentów lub absolwentów wszystkich kierunków, a w szczególności: socjologii, kulturoznawstwa, psychologii. Wolontariuszem można zostać już na 1 roku studiów. W większości krajów wolontariusze mają pokryte koszty zakwaterowania, a czasami również wyżywienia. Wolontariat organizowany jest o różnej tematyce, m.in.: projekty społeczno-edukacyjne, HIV/AIDS, różnorodność kulturowa, nauka języka angielskiego w szkołach, jak również pomoc w organizacjach pozarządowych i domach dziecka. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Praktyki biznesowe[edytuj]

Praktyki menedżerskie przeznaczone są dla studentów i absolwentów: ekonomii, zarządzania, marketingu, PR i finansów. Praktyki realizowane są w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w międzynarodowych korporacjach.

Praktyki techniczne[edytuj]

Praktyki techniczne są przeznaczone dla studentów i absolwentów: informatyki, mechaniki, inżynierii i chemii.

Praktyki edukacyjne[edytuj]

Praktyki edukacyjne przeznaczone są dla studentów i absolwentów filologii oraz lektorów szkół językowych. Organizowane są zazwyczaj w szkołach językowych, placówkach społecznych, organizacjach pozarządowych lub firmach. Najczęściej mają na celu naukę języka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.

AIESEC Polska[edytuj]

W Polsce organizacja reprezentowana jest przez 17 komitetów lokalnych, w 15 miastach na ponad 54 uczelniach wyższych, na czele których stoi Komitet Narodowy – zarząd krajowy AIESEC Polska z siedzibą w Markach pod Warszawą. Jego zadaniem jest koordynowanie i wspieranie działalności oddziałów lokalnych. Od września 2005 jest organizacją pożytku publicznego. Jest też członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

Projekty realizowane przez AIESEC Polska[edytuj]

Pracodawca Roku[edytuj]

Od roku 1992 AIESEC przeprowadza badanie ankietowe Pracodawca Roku – obejmujące swoim zasięgiem corocznie około 5000 studentów z całej Polski. Celem badania jest wyłonienie najbardziej pożądanych przez studentów pracodawców, a także dostarczenie firmom informacji na temat postrzegania rynku pracy przez ich przyszłych pracowników. Nad badaniem czuwa Honorowa Rada Ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. Janiny Jóźwiak (2005)[1].

Dni Kariery[edytuj]

AIESEC Polska jest organizatorem Dni Kariery – przedsięwzięcia dotyczącego rynku pracy i skierowanego do społeczności akademickiej, organizowanego cyklicznie na wiosnę oraz na jesień w największych miastach Polski. Projekt składa się z 2 części:

  • targów pracy, praktyk i staży,
  • Akademii Umiejętności (szkolenia i warsztaty).

W roku 2011 projekt Dni Kariery obchodził 20-lecie[2].

Enter Your Future[edytuj]

Projekt skierowany jest głównie do uczniów starszych klas szkół średnich, którzy w najbliższym czasie staną przed wyborem przyszłego kierunku studiów. W ramach projektu w szkołach organizowane są warsztaty z udziałem zaproszonych EP (exchange participant – uczestnik wymiany) z odległych zakątków świata.

Enter Your Future to narodowy projekt edukacyjny AIESEC Polska pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej organizowany od 2008 roku. Jest skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Projekt jest realizowany cyklicznie w 12 województwach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem największych miast[3].

AIESEC University[edytuj]

Projekt dostarcza warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez studentów z całego świata. Polega on na nauce języków obcych. Dodatkowym urozmaiceniem są lekcje tzw. Language Tour – kilkugodzinne spotkania z lektorem, który podczas spaceru po mieście uczy popularnych zwrotów i nazw, które mogą być przydatne w realnych sytuacjach, w sklepie, w podróży, w restauracji czy w pubie[4].

Youth to Business Forum[edytuj]

Projekt jest połączeniem paneli eksperckich i szkoleń prowadzonych przez znane firmy[5].

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]