Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”
CPKP „BOA”
Państwo  Polska
Historia
Sformowanie 2003, a ponownie maj 2008 (22 lutego 1976[1])

5 kwietnia 2019 r. (jako CPKP „BOA”)

Dane podstawowe
Obecny dowódca mł. insp. Dariusz Zięba
Podporządkowanie Komenda Główna Policji
Liczebność ok. 250
Samolot Tu-134A na terenie komendy przy ulicy Włochowskiej używany do ćwiczeń antyterrorystycznych[2]

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” jest jednostką organizacyjną Policji służby kontrterrorystycznej zajmującą się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, konwojującą najgroźniejszych przestępców, w tym ekstradowanych, dokonującą zatrzymań najniebezpieczniejszych ludzi i inne.

BOA jest członkiem ATLAS, organizacji policyjnych grup AT państw Unii Europejskiej.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Dnia 22 lutego 1976 pod wpływem narastającego zapotrzebowania na jednostkę antyterrorystyczną Minister Spraw Wewnętrznych utworzył w Komendzie Stołecznej Milicji Obywatelskiej (jako jedyny w Polsce) Wydział Zabezpieczenia. Do jego zadań należało:

 • zwalczanie terroryzmu;
 • interwencja w sytuacjach narażających na uszczerbek na życiu i zdrowiu, lub zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na terenie Warszawy i całego kraju.

Wydział ten składał się z 5 sekcji bojowych stanowiących łącznie 47 funkcjonariuszy.

W 1982 roku zwiększono liczebność jednostki do 273 funkcjonariuszy. Wydzielono również skrzydło bojowe i skrzydło ochrony lotów, a także sekcję techniczną jako część logistyczną. Funkcjonariusze skrzydła ochrony lotów (odpowiednik Federal Air Marshal Service) pilnowali bezpieczeństwa na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT.

W 1990 roku w związku z ustaniem porwań samolotów skrzydło ochrony lotów zostało rozwiązane. Z WZ KS MO odeszła cała kadra zarządzająca, a nazwę zmieniono na Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji. W ramach wolnych etatów powiększono pion bojowy o sekcję pirotechniczną, utworzony został Sztab i Pluton Ochrony, do Sekcji Technicznej dodano Sekcję Transportu, rozbudowano Zespół Medyczny.

W 1992 roku została utworzona Sekcja Szkoleniowa oraz Sekcja ds. Negocjacji, w której zatrudniony został psycholog. Sekcja Pirotechniczna powiększona została do 10 osób. Wydział zatrudniał wtedy 207 policjantów i 2 cywilnych pracowników Policji.

W lutym 2003 WA KSP został wydzielony z KSP, zrestrukturyzowany i wcielony do struktury Komendy Głównej Policji. Powstała struktura ds. działań antyterrorystycznych w ramach CBŚ KGP. Stworzono dwa zarządy: Zarząd Bojowy oraz Zarząd Wsparcia Bojowego w ramach Centralnego Biura Śledczego KGP. Oba zarządy podlegały pod polecenia służbowe dyrektora CBŚ KGP.

Lipiec 2003 – połączono Zarząd Bojowy CBŚ KGP oraz Zarząd Wsparcia Bojowego CBŚ KGP. Nowo stworzoną komórkę wydzielono ze struktury Centralnego Biura Śledczego, tworząc oddzielne wyższe hierarchicznie niż Zarządy CBŚ Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, którym kierował dyrektor. BOA KGP było podległe Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Kwiecień 2004 – rozwiązano Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Degradacja centralnej jednostki antyterrorystycznej Policji. Struktura została przebudowana w Zarząd Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Komendy Głównej Policji. Zadania jednostki nie uległy zmianie.

Maj 2008 – ponowne stworzenie Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji jako centralnej jednostki antyterrorystycznej Policji. Będącej samodzielną częścią struktury Komendy Głównej Policji kierowanej przez dyrektora, a podległą bezpośrednio pod Zastępcę Komendanta Głównego Policji. Struktura Biura uległa zmianie. Najnowsza struktura i zadania są ustalone w 2010 r.

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 15) utworzono Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, jako jednostkę organizacyjną Policji podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji.

"BOA" ma siedzibę w Warszawie-Szczęśliwicach przy ul. Włochowskiej 25/33

Struktura "BOA"[edytuj | edytuj kod]

 • Wydział Bojowy I,
 • Wydział Bojowy II,
 • Wydział Bojowy III,
 • Wydział Bojowy IV,
 • Wydział Bojowy V,
 • Wydział Szkoleniowo-Bojowy,
 • Wydział Wsparcia Operacyjnego,
 • Wydział Wsparcia Technicznego,
 • Zespół Analityczno-Doradczy.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Zadaniem CPKP „BOA” jest między innymi przeciwdziałanie terroryzmowi i jego fizyczne zwalczanie oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w tym zakresie, w szczególności:

 • prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania oraz w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego;
 • prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania;
 • prowadzenie negocjacji policyjnych;
 • wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;
 • wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;
 • koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych;
 • analizowanie różnych aspektów zwalczania terroryzmu oraz podejmowanie inicjatyw mających wpływ na właściwą realizację zadań Policji w tym zakresie;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi formacjami właściwymi w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania.

Pododdział wykonuje zadania specjalnej jednostki interwencyjnej, o której mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008 r., s. 73).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Jako Wydział Zabezpieczenia KS MO.
 2. Karol Placha Hetman, Tupolew Tu-134 (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]