Przejdź do zawartości

Bogacica (rzeka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Bogacica
Ilustracja
Bogacica na wschód od miejscowości Nowa Bogacica
Kontynent

Europa

Państwo

 Polska

Lokalizacja

Równina Opolska

Rzeka
Długość 44,44 km
Źródło
Miejsce okolice wsi Łowoszów
Wysokość

240 m n.p.m.

Ujście
Recypient Stobrawa
Miejsce

na południowy wschód od Dąbrowy

Wysokość

150,2 m n.p.m.[1]

Współrzędne

50°56′53″N 17°48′48″E/50,948056 17,813333

Położenie na mapie województwa opolskiego
Mapa konturowa województwa opolskiego, u góry znajduje się punkt z opisem „ujście”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „ujście”

Bogacicarzeka, lewobrzeżny dopływ Stobrawy[2] o długości 44,44 km[3].

Źródło rzeki znajdują się na skraju Progu Woźnickiego na wysokości 240 m n.p.m., ok. 1 km na północ od wsi Łowoszów. Przepływa przez Równinę Opolską, przez teren województwa opolskiego (powiaty: oleski, kluczborski, opolski i namysłowski). płynie przez miejscowości Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie, Radomierowice i Domaradz. Uchodzi do Stobrawy na wysokości 150 m n.p.m., ok. 3 km na południe od wsi Dąbrowa]. Płynie równoleżnikowo, ze wschodu na zachód. Jej lewobrzeżnym dopływem jest Grabica, a prawobrzeżnymi Opusta i Fałkówka.

Koryto wykształtowane w okresie zlodowacenia środkowopolskiego na podłożu ilastym, obecnie na wielu odcinkach proste i uregulowane. W dolinie rzeki pomiędzy plejstocenem a holocenem powstały rozległe obszary wydmowe (piaski eoliczne); współcześnie jest ona urozmaicona takimi elementami przyrody jak lasy, łąki, stawy, oczka wodne, starorzecza. Powoduje to występowanie bogactwa faunistyczno-florystycznego, m.in. rzadkich, objętych gatunkową ochroną roślin, co stanowiło przyczynę[potrzebny przypis] objęcia tego fragmentu Opolszczyzny (w tym niemalże całej doliny rzeki) granicami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe na jego terenie posiada uroczysko tworzone przez rzekę pomiędzy wsiami Bukowo i Dąbrówka Dolna, będące ostoją dla ptactwa wodno-bagiennego.[potrzebny przypis]

Wysokie walory rzeki i jej istotne znaczenie dla środowiska naturalnego są osłabione poprzez skażenie ściekami, spowodowane przede wszystkim brakiem skanalizowania większości położonych nad nią wsi; monitorowana w Domaradzu (bieg dolny) wykazuje jednak od końca lat 90. XX wieku sukcesywną poprawę tego stanu (zwłaszcza zmniejszenie zanieczyszczeń wytwarzanych przez rolnictwo, w tym azotem amonowym), spełniając przy tym normy dla I-III klasy czystości.[potrzebny przypis]

Rzekę cechują wiosenne wezbrania, działalność akumulacyjna i erozyjna (wgłębna); z ichtiologicznego punktu widzenia zaliczana jest do krainy brzany i udostępniona do wędkowania.[potrzebny przypis] Część zasilanych Bogacicą stawów jest wykorzystywana (w gminie Pokój) gospodarczo do hodowli ryb. W 2004 wykonano remont 5,3 km rzeki. Jednocześnie tworzony jest Program dla Odry 2006, stanowiący podstawę programową remontów rzek dorzecza Odry, zwłaszcza pod kątem ochrony przeciwpowodziowej.[potrzebny przypis]

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]