Dryf semantyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Dryf semantyczny, zmiana znaczeniowa, zmiana znaczenia lub zmiana semantyczna – zjawisko polegające na poszerzeniu pola semantycznego słowa lub jego zawężeniu.

Przyczyny powodujące zmianę semantyczną[edytuj | edytuj kod]

Blank podjął się stworzeniu kompletnej listy przyczyn zmiany semantycznej. Podsumował je jako przyczyny:

 • językowe,
 • psychologiczne,
 • społeczno-kulturowe,
 • kulturalne/encyklopedyczne.

Lista ta została poprawiona i poszerzona przez Grzega: do następujących czynników (w nawiasie termin angielski):

 • niewyraźność (fuzziness),
 • dominacja prototypu (dominance of the prototype),
 • powody społeczne (social reasons),
 • instytucjonalny i nieinstytucjonalny pre- i proskryptywizm (institutional and non-institutional linguistic pre- and proscriptivism),
 • pochlebianie (flattery),
 • obrażanie (insult),
 • ukrywanie znaczenia (disguising language),
 • tabu (taboo),
 • powody estetyczno-formalne (aesthetic-formal reasons),
 • powody komunikatywno-formalne (communicative-formal reasons), np. w celu uniknięcia słowa polisemicznego (wieloznaczeniowego) lub homofonu w pewnych kontekstach,
 • gry słów (word play/punning),
 • zbytnia długość słowa (excessive length of words),
 • nadinterpretacja morfologiczna (morphological misinterpretation),
 • powody logiczno-formalne (logical-formal reasons; lexical regularization),
 • dążenie do elastyczności (desire for plasticity),
 • antropologiczna waga pojęcia (anthropological salience of a concept),
 • kulturowa waga pojęcia (culture-induced salience of a concept, cultural importance),
 • zmiany referentów (changes in the referents), np. zmiany na świecie i w otaczającej rzeczywistości,
 • zmiany w widzeniu świata (world view change),
 • prestiż słów lub moda (prestige/fashion).

Wybrane studia nad zmianą semantyczną[edytuj | edytuj kod]

Typologia Ullmanna[edytuj | edytuj kod]

Ullmann István rozróżniał w swoich pracach The Principles of Semiotics (1957) oraz Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962) między naturą a konsekwencjami zmiany semantycznej. Do natury zaliczył:

Do konsekwencji zaś:

 • poszerzenie znaczenia: zwiększenie się liczby znaczeń,
 • zawężenie znaczenia: zmniejszenie się liczby znaczeń,
 • ameliorację znaczenia: wzrost jakości znaczenia,
 • pejoratywizację znaczenia: spadek jego jakości.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]