Etykieta energetyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przykładowa etykieta efektywności energetycznej dla pralek stosowana od 1 marca 2021

Etykieta energetyczna – etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania różnych urządzeń.

System etykiet efektywności energetycznej wprowadziła unijna dyrektywa ELD 92/75/WE[1], która od lipca 2011 roku została zastąpiona przez dyrektywę 2010/30/UE[2]. Na podstawie obu dyrektyw powstały akty wykonawcze dla poszczególnych grup sprzętu[3][4]. W związku z coraz wyższą wydajnością energetyczną urządzeń od 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące etykiet energetycznych. Od 1 marca 2021 dla lodówek, zamrażarek, urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (np. szafy chłodnicze), pralek i pralko-suszarek, zmywarek do naczyń oraz wyświetlaczy elektronicznych o powierzchni powyżej 100 cm2 (telewizory i monitory), natomiast od 1 września 2021 dla źródeł światła[5]. Co więcej, od 1 stycznia 2019 roku dla wyżej wymienionych grup producenci zobowiązani są zamieścić informacje o swoich produktach w europejskiej bazie danych o produktach do celów etykietowania energetycznego EPREL, zanim wprowadzą swoje produkty na rynek.

Klasa energetyczna[edytuj | edytuj kod]

Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Od grudnia 2010 roku na lodówkach, pralkach, zmywarkach i telewizorach wprowadzono dodatkowo trzy nowe klasy A+, A++ oraz A+++ charakteryzujące urządzenia najbardziej efektywne energetycznie. Ze względu na coraz wyższą energooszczędność urządzeń do 2017 roku ponad 90% pralek i lodówek zawierało się w tych 3 klasach[6]. Wraz z nowymi przepisami klasy A+, A++, oraz A+++ znikają i najwyższą klasą pozostaje A. Klasy z plusem zostają zaszeregowane do niższych kategorii zgodnie z kluczem poniżej[7]:

 • klasa A - klasa zarezerwowana dla przyszłych urządzeń, na początek nie będzie urządzeń z oznaczeniem A na rynku[8]
 • klasa B - urządzenia przekraczające energooszczędności dawnej klasy A+++, obecnie pojedyncze urządzenia spełniają wymagane kryteria
 • klasa C - odpowiednik dawnego A+++
 • klasa D - odpowiednik dawnego A+++ ze współczynnikiem efektywności energetycznej (EEI) niższym niż 44
 • klasa E - odpowiednik A++
 • klasa F - odpowiednik dawnego A+ oraz B, z EEI poniżej 55
 • klasa G - dawne klasy B i C z EEI mniejszym niż 95

Pozostałe klasy energetyczne ze starego systemu etykietowania nie są uwzględniane, jako że odchodzi się od ich produkcji. W przyszłości skala efektywności energetycznej nie będzie więcej zmieniana, a co najwyżej będą aktualizowane wytyczne wymagane do zaszeregowania do konkretnej klasy.

Cechy wspólne etykiet[edytuj | edytuj kod]

Głównym zadaniem etykiet energetycznych jest podanie informacji dotyczących produktu. Stąd też posiadają one konkretne cechy wspólne, które pozwalają na uzyskanie jak największej ilości informacji ważnych dla danego typu produktu. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi dla etykiet energetycznych na etykietach znaleźć można[7]:

 1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy;
 2. Identyfikator modelu produktu;
 3. Skala klas efektywności energetycznej;
 4. Klasa efektywności energetycznej danego modelu;
 5. Zużycie energii w kWh;
 6. Kod QR przekierowujący do bazy EPREL gdzie uzyskać można dodatkowe informacje o produkcie;
 7. Numer rozporządzenia do którego odnosi się etykieta
 8. Piktogramy pozwalające szybko uzyskać najważniejsze informacje o produktach[5];

Urządzenia AGD[edytuj | edytuj kod]

Lodówki, zamrażarki oraz urządzenia do przechowywania wina[edytuj | edytuj kod]

Etykieta efektywności energetycznej dla lodówek

Wzór i zasady etykietowania chłodziarek określa unijne rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r[9]. Na etykiecie energetycznej widnieje skala od A do G (7 klas) zależnych od EEI. Klasy efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych:

Klasa efektywności energetycznej Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
A EEI ≤ 41
B 41 < EEI ≤ 51
C 51 < EEI ≤ 64
D 64 < EEI ≤ 80
E 80 < EEI ≤ 100
F 100 < EEI ≤ 125
G EEI > 125

Etykieta podaje również:

 • roczne zużyciu energii w kWh
 • dla lodówek i zamrażarek sumę pojemności komór mrożących w litrach, oraz sumę pojemności komór schładzania i niemrożących w litrach
 • dla chłodziarek do wina ilość standardowych butelek, które mogą być przechowywane
 • poziom emitowanego hałasu podany w dB(A) i klasę emisji hałasu

Pralki i Pralko-Suszarki[edytuj | edytuj kod]

Wzór i zasady etykietowania pralek określa unijne rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r[9]. Na etykiecie energetycznej widnieje skala od A do G (7 klas) zależnych od EEI. Klasy efektywności energetycznej dla pralek:

Klasa efektywności energetycznej Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW)
A EEIW ≤ 52
B 52 < EEIW ≤ 60
C 60 < EEIW ≤ 69
D 69 < EEIW ≤ 80
E 80 < EEIW ≤ 91
F 91 < EEIW ≤ 102
G EEIW > 102

Etykieta informuje o:

 • zużyciu energii w kWh dla 100 cykli prania
 • czasie trwania cyklu w programie EKO 40-60 wyrażonego w godzinach i minutach
 • pojemności w kg dla pełnego cyklu prania
 • zużyciu wody na cykl prania wyrażone w litrach
 • poziomie emitowanego hałasu podany w dB(A) i klasę emisji hałasu
 • klasie efektywności wirowania
 • Funkcji Eco Bubble, czyli tzw. praniu bąbelkowym[10]

Jeśli chodzi o pralko-suszarki to na etykiecie zawarta jest również klasa efektywności dla pełnego cyklu pralko-suszarki zgodna z poniższą tabelą:

Klasa efektywności energetycznej Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIWD)
A EEIWD ≤ 37
B 37 < EEIWD ≤ 45
C 45 < EEIWD ≤ 55
D 55 < EEIWD ≤ 67
E 67 < EEIWD ≤ 82
F 82 < EEIWD ≤ 100
G EEIWD > 100

Co więcej informacje podane na piktogramach podają informacje zarówno dla pełnego cyklu (lewa strona), jak i samego cyklu prania (prawa strona).

Suszarki do ubrań[edytuj | edytuj kod]

W przypadku suszarek do ubrań nadal obowiązuje stara etykieta energetyczna z klasą A-G, którą określa dyrektywa 95/13/WE[11]. Dla suszarek efektywność energetyczna liczona jest w oparciu o program do suszenia bawełny z maksymalnym zadeklarowanym załadunkiem. Wyraża się ją w kWh na kilogram załadowanych ubrań. Są oddzielne skale dla suszarek kondensacyjnych oraz wentylowanych.

Klasy efektywności energetycznej dla suszarek kondensacyjnych:

A B C D E F G
<0.55 <0.64 <0.73 <0.82 <0.91 <1.00 >1.00

Klasy efektywności energetycznej dla suszarek wentylowanych

A B C D E F G
<0.51 <0.59 <0.67 <0.75 <0.83 <0.91 >0.91

Etykieta zawiera informacje o:

 • zużyciu energii na jeden cykl
 • całkowitej pojemności
 • typie suszarki (kondensacyjna lub wentylacyjna)
 • poziomie emitowanego hałasu.

Klasy efektywności energetycznej dla pralko-suszarek:

A B C D E F G
<0.68 <0.81 <0.93 <1.05 <1.17 <1.29 >1.29

Etykieta dla pralko-suszarek zawiera informacje o:

 • zużyciu energii na cykl (prania i suszenia)
 • wydajności prania (skala A-G)
 • maksymalnej szybkości wirowania
 • pojemności (oddzielnie dla prania i suszenia)
 • zużyciu wody przy pełnym załadunku dla prania i suszenia
 • poziomie emitowanego hałasu (oddzielnie dla prania, wirowania i suszenia).

Zmywarki[edytuj | edytuj kod]

Etykieta efektywności energetycznej dla zmywarek

Wzór i zasady etykietowania zmywarek określa określa unijne rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r[9]. Na etykiecie energetycznej widnieje skala od A do G (7 klas) zależnych od EEI. Klasy efektywności energetycznej dla zmywarek:

Klasa efektywności energetycznej Wskaźnik efektywności energetycznej
A EEI < 32
B 32 ≤ EEI < 38
C 38 ≤ EEI < 44
D 44 ≤ EEI < 50
E 50 ≤ EEI < 56
F 56 ≤ EEI < 62
G EEI ≥ 62

Etykieta informuje o:

 • zużyciu energii w kWh dla 100 cykli programu EKO
 • pojemności zmywarki podanej w ilości standardowych kompletów naczyń
 • zużyciu wody dla programu EKO w litrach na cykl
 • czasie trwania programu wyrażonego w godzinach i minutach
 • poziomie emitowanego hałasu podany w dB(A) i klasę emisji hałasu

Piekarniki i kuchenki[edytuj | edytuj kod]

W przypadku piekarników oraz kuchni elektrycznych obowiązuje etykieta energetyczna z klasą A+++ - G, którą określa dyrektywa 65/2014[12]. Etykieta informuje o:

 • nazwie producenta
 • modelu urządzenia
 • źródle energii domowego piekarnika
 • klasie efektywności energetycznej komory
 • objętości użytkowej w litrach, zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej
 • zużyciu energii elektrycznej dla cyklu wyrażonej w kWh/cykl (zużycie energii elektrycznej) lub MJ/cykl (zużycie gazu), na potrzeby funkcji podgrzewania (tryb tradycyjny oraz, jeżeli dostępny, konwekcji za pomocą wentylatora) komory na podstawie znormalizowanego wsadu, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Klasy efektywności energetycznej dla piekarników:

A+++ A++ A+ A B C D
EEI<45 45<EEI<62 62<EEI<82 87<EEI<107 132<EEI<132 159<EEI<159 EEI>159

Okapy nadkuchenne[edytuj | edytuj kod]

W przypadku okapów nadkuchennych obowiązuje etykieta energetyczna z klasą A+++ - G, którą określa rozporządzenie delegowane 65/2014[13]. Etykieta informuje o:

 • nazwie producenta
 • modelu urządzenia
 • klasie efektywności energetycznej
 • rocznym zużyciu energii elektrycznej wyrażonym w kWh
 • klasie wydajności przepływu dynamicznego
 • klasie sprawności oświetlenia
 • klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń
 • poziomie hałasu.

Odkurzacze[edytuj | edytuj kod]

Wzór i zasady etykietowania odkurzaczy określa unijne rozporządzenie delegowane 665/2013[14]. Na etykiecie energetycznej dla odkurzaczy widnieje skala od A+++ do G.

Etykieta informuje o:

 • klasie efektywności energetycznej w skali od A+++ do G
 • rocznym zużyciu energii w kWh
 • klasie reemisji kurzu w skali od A do G
 • klasie skuteczności odkurzania dywanów w skali od A do G
 • klasie skuteczności odkurzania podłóg twardych w skali od A do G
 • poziomie emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW.

Podgrzewacze wody i urządzenia do przechowywania gorącej wody[edytuj | edytuj kod]

Wzór i zasady etykietowania podgrzewaczy wody i urządzeń do przechowywania gorącej wody określa unijne rozporządzenie delegowane 813/2013[15].

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Urządzenia klimatyzacyjne[edytuj | edytuj kod]

Dla klimatyzatorów obowiązuje klasa efektywności energetycznej ze skalą A-G, którą określa dyrektywa 2002/40WE[16]. Ma ona zastosowanie do urządzeń 12 kW. Etykieta zawiera informacje o:

 • modelu urządzenia,
 • klasie efektywności energetycznej A-G,
 • rocznym zużyciu energii (przy pełnym obciążeniu 500 h / rok)
 • wydajności chłodzenia przy pełnym obciążeniu w kW
 • efektywności energetycznej w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu
 • typie urządzenia (tylko chłodzenie lub chłodzenie/grzanie)
 • typie chłodzenia (chłodzone powietrzem lub wodą)
 • poziomie emitowanego hałasu (jeśli dotyczy).

Dla klimatyzatorów z funkcją ogrzewania zastosowanie mają dodatkowo informacje o:

 • mocy cieplnej przy pełnym obciążeniu w kW
 • wydajności trybu grzewczego.
A B C D E F G
Chłodzenie EER W/W >3.2 3.0-3.2 2.8-3.0 2.6-2.8 2.4-2.6 2.2-2.4 <2.2
Ogrzewania COP W/W >3.6 3.4-3.6 3.2-3.4 2.8-3.2 2.6-2.8 2.4-2.6 <2.4

Źródła światła[edytuj | edytuj kod]

Lampy i żarówki[edytuj | edytuj kod]

Wzór i zasady etykietowania źródeł światła określa unijne rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r[9]. Na etykiecie energetycznej widnieje skala od A do G (7 klas) zależnych od EEI. Klasy efektywności energetycznej dla źródeł światła:

Klasa efektywności energetycznej Całkowita skuteczność sieci zasilającej TM (lm/W)
A 210 ≤ TM
B 185 ≤ TM < 210
C 160 ≤ TM < 185
D 135 ≤ TM < 160
E 110 ≤ TM < 135
F 85 ≤ TM < 110
G TM < 85

Ze względu na dużą ilość informacji etykieta nie posiada dodatkowych piktogramów - najważniejsze informacje techniczne powinny znajdować się na opakowaniu urządzenia. Dodatkowo kod QR z etykiety przekierowuje do bazy EPREL w której znajduje się szereg dokładnych informacji technicznych takich jak ilość lumenów, temperatura barwy światła, czy współczynnik oddawania barw CRI.

Zużycie energii na etykiecie podawane jest w kWh na 1000 godzin pracy.

Stateczniki do lamp fluorescencyjnych[edytuj | edytuj kod]

Statecznik do lamp fluorescencyjnych podzielono na następujące klasy:

 • w przypadku elektronicznych stateczników ściemnialnych: A1 BAT (Best Available Technology - Najlepsza dostępna Technologia), A1;
 • w przypadku elektronicznych stateczników bez funkcji ściemniania: A2 BAT, A2, A3;
 • w przypadku magnetycznych stateczników: B1, B2, C, D.
EEI dla systemów lampowych
EEI Opis Przykładowy system 36 W Przykładowy system 58 W
Sprawność Moc wejściowa Sprawność Moc wejściowa
A2 BAT Statecznik elektroniczny z minimalnymi stratami 91,4% 35,0 W 93,0% 53,8 W
A2 Statecznik elektroniczny z ograniczonymi stratami 88,9% 36,0 W 90,9% 55,0 W
A1 BAT Ściemnialny statecznik elektroniczny (w 100%)
A3 Statecznik elektroniczny 84,2% 38,0 W 84,7% 59,0 W
A1 Ściemnialny statecznik elektroniczny (w 100%)
B1 Statecznik magnetyczny z bardzo niskimi stratami 83,4% 43,2 W 86,1% 67,4 W
B2 Statecznik magnetyczny z niskimi stratami 79,5% 45,3 W 82,2% 70,6 W
Uwaga:'
Dane pochodzą z tabeli 17 rozporządzenia WE 245/2009[17],

Telewizory i Monitory[edytuj | edytuj kod]

Etykieta efektywności energetycznej dla TV

Wzór i zasady etykietowania dla telewizorów i monitorów określa unijne rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r[9]. Na etykiecie energetycznej widnieje skala od A do G (7 klas) zależnych od EEI. Klasy efektywności energetycznej dla wyświetlaczy elektronicznych:

Klasa efektywności energetycznej Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIlabel )
A EEIlabel < 0,30
B 0,30 ≤ EEIlabel < 0,40
C 0,40 ≤ EEIlabel < 0,50
D 0,50 ≤ EEIlabel < 0,60
E 0,60 ≤ EEIlabel < 0,75
F 0,75 ≤ EEIlabel < 0,90
G 0,90 ≤ EEIlabel

Etykieta informuje o:

 • zużyciu energii w kWh dla 1000 godzin odtwarzania w trybie SDR
 • zużyciu energii w kWh dla 1000 godzin w trybie HDR
 • klasie efektywności energetycznej w wersji HDR
 • średnicy ekranu w centymetrach i calach
 • rozdzielczości ekranu w pionie i poziomie podanej w pikselach

Samochody[edytuj | edytuj kod]

W przypadku aut etykieta informuje nie o efektywności energetycznej, ale o emisji CO2 wyrażonej w gramach na przejechany kilometr.

A B C D E F G
<100 <120 <140 <160 <200 <250 >250

Etykieta informuje o:

 • marce i modelu auta,
 • spalanym paliwie
 • wadze
 • zużyciu paliwa dla jazdy
  • miejskiej
  • pozamiejskiej
  • mieszanej
 • CO 2 emisji w gramach na kilometr.

Opony[edytuj | edytuj kod]

Etykieta efektywności energetycznej dla opon

Klasy efektywności energetycznej A-G dla opon dotyczą tzw. efektywności paliwowej - określanej na podstawie współczynnika oporu toczenia (RRC). Na podstawie skali A-G oceniana jest także klasa przyczepności na mokrej nawierzchni. Trzecim kryterium oceny opony jest poziom emitowanego hałasu wyrażony w decybelach oraz za pomocą rysunku z rosnącą liczbą fal wydobywających się z głośnika[18]. Etykiety energetyczne dla opon obowiązują od 1 listopada 2012[19].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią
 3. Dyrektywy wykonawcze do dyrektywy 92/75/EWG
 4. Energy Efficiency - European Commission. ec.europa.eu. [dostęp 2018-05-29]. (ang.).
 5. a b Nowe etykiety energetyczne - działania edukacyjno-informacyjne - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl, Ministerstwo Klimatu i Środowiska [dostęp 2022-07-22] (pol.).
 6. Etykieta energetyczna i ekoprojekt, ec.europa.eu [dostęp 2022-07-22].
 7. a b Edyta Kawnik, Klasy efektywności energetycznej, SMD-LED, 14 lipca 2022 [dostęp 2022-07-22] (pol.).
 8. Cechy nowego systemu etykietowania, www.label2020.pl [dostęp 2022-07-22] (ang.).
 9. a b c d e Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018 w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania energetycznego dotyczących wyświetlaczy elektronicznych, pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, źródeł światła, urządzeń chłodniczych, zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (Tekst mający znaczenie dla EOG), „Rozporządzenie” (32021R0340), 26 lutego 2021 [dostęp 2022-07-24] (pol.).
 10. Eco Bubble – co to jest? Czy warto mieć pralkę z Eco Bubble?, NEONET S.A. [dostęp 2023-03-22] (pol.).
 11. Dyrektywa Komisji 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego
 12. Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych
 13. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych
 14. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych
 16. Dyrektywa Komisji 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego
 17. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2014-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 18. Artykuł o etykietowaniu opon. [dostęp 2011-08-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-12)].
 19. Od listopada nowe oznaczenia na oponach

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]