Etykieta energetyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przykładowa etykieta efektywności energetycznej dla pralek

Etykieta energetyczna – etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania różnych urządzeń.

System etykiet efektywności energetycznej wprowadziła unijna dyrektywa ELD 92/75/WE[1], która od lipca 2011 roku została zastąpiona przez dyrektywę 2010/30/UE[2]. Na podstawie obu dyrektyw powstały akty wykonawcze dla poszczególnych grup sprzętu[3][4]. Od 2021 obowiązują nowe etykiety, więc poniższe informacje są nieaktualne

Klasa energetyczna[edytuj | edytuj kod]

Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Od grudnia 2010 roku na lodówkach, pralkach, zmywarkach i telewizorach wprowadzono dodatkowo trzy nowe klasy A+, A++ oraz A+++ charakteryzujące urządzenia najbardziej efektywne energetycznie.

Przyznawanie odpowiednich klas energetycznych w Polsce reguluje Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U. z 2020 r. poz. 378).

Urządzenia AGD[edytuj | edytuj kod]

Cechy wspólne etykiet[edytuj | edytuj kod]

Etykiety posiadają informacje o:

 • marce i modelu urządzenia
 • klasie efektywności energetycznej
 • zużyciu innych zasobów naturalnych, np. wody
 • wydajności innych funkcji, np. wirowania
 • poziomie emitowanego hałasu.

Lodówki, zamrażarki oraz urządzenia do przechowywania wina[edytuj | edytuj kod]

Etykieta efektywności energetycznej dla lodówek

Wzór i zasady etykietowania chłodziarek określa unijne rozporządzenie delegowane 1060/2010[5]. Na etykiecie energetycznej dla lodówek widnieje skala od A+++ do D (7 klas), natomiast na chłodziarkach absorpcyjnych oraz urządzeniach do przechowywania wina umieszcza się całe 10 klas, czyli od A+++ do G. Urządzenia te są mniej wydajne (najwydajniejsze posiadają klasę C) z uwagi na inne istotne parametry, ale dla zachowania jednolitej etykiety zdecydowano się również na nich umieszczać klasy powyżej A (do A+++). Klasy efektywności energetycznej dla chłodziarek:

A+++ A++ A+ A B C D E F G
<22 <33 <44 <55 <75 <95 <110 <120 <150 >150

Etykieta informuje o:

 • rocznym zużyciu energii w kWh
 • suma pojemności użytkowej wszystkich komór, którym nie przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej > – 6 °C)
 • suma pojemności użytkowej wszystkich komór do przechowywania zamrożonej żywności, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej ≤ – 6 °C)
 • poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW.

Pralki[edytuj | edytuj kod]

Wzór i zasady etykietowania pralek określa unijne rozporządzenie delegowane 1061/2010[6]. Klasy efektywności energetycznej dla pralek:

A+++ A++ A+ A B C D
<46 <52 <59 <68 <77 <87 >87

Etykieta informuje o:

 • rocznym zużyciu energii w kWh na rok
 • rocznym zużyciu wody w litrach na rok
 • pojemności znamionowej w kg w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa
 • klasie efektywności wirowania
 • poziomie emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW.

Klasy efektywności wirowania dla pralek:

A B C D E F G
<45 <54 <63 <72 <81 <90 >90

Suszarki do ubrań[edytuj | edytuj kod]

W przypadku suszarek do ubrań nadal obowiązuje stara etykieta energetyczna z klasą A-G, którą określa dyrektywa 95/13/WE[7]. Dla suszarek efektywność energetyczna liczona jest w oparciu o program do suszenia bawełny z maksymalnym zadeklarowanym załadunkiem. Wyraża się ją w.kWh na kilogram załadowanych ubrań. Są oddzielne skale dla suszarek kondensacyjnych oraz wentylowanych.

Klasy efektywności energetycznej dla suszarek kondensacyjnych:

A B C D E F G
<0.55 <0.64 <0.73 <0.82 <0.91 <1.00 >1.00

Klasy efektywności energetycznej dla suszarek wentylowanych

A B C D E F G
<0.51 <0.59 <0.67 <0.75 <0.83 <0.91 >0.91

Etykieta zawiera informacje o:

 • zużyciu energii na jeden cykl
 • całkowitej pojemności
 • typie suszarki (kondensacyjna lub wentylacyjna)
 • poziomie emitowanego hałasu.

Klasy efektywności energetycznej dla pralko-suszarek:

A B C D E F G
<0.68 <0.81 <0.93 <1.05 <1.17 <1.29 >1.29

Etykieta dla pralko-suszarek zawiera informacje o:

 • zużyciu energii na cykl (prania i suszenia)
 • wydajności prania (skala A-G)
 • maksymalnej szybkości wirowania
 • pojemności (oddzielnie dla prania i suszenia)
 • zużyciu wody przy pełnym załadunku dla prania i suszenia
 • poziomie emitowanego hałasu (oddzielnie dla prania, wirowania i suszenia).

Zmywarki[edytuj | edytuj kod]

Etykieta efektywności energetycznej dla zmywarek

Wzór i zasady etykietowania zmywarek określa unijne rozporządzenie delegowane 1059/2010[8].

Klasy efektywności energetycznej dla zmywarek:

A+++ A++ A+ A B C D
<50 <56 <63 <71 <80 <90 >90

Etykieta informuje o:

 • rocznym zużyciu energii w kWh na rok
 • rocznym zużyciu wody w litrach na rok
 • pojemności znamionowej, wyrażonej standardową liczbą kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania
 • klasie efektywności suszenia
 • poziomie emitowanego hałasu wyrażony w dB(A) re 1 pW.

Klasy efektywności suszenia dla zmywarek:

A B C D E F G
>1.08 >0.86 >0.69 >0.55 >0.44 >0.33 <0,33

Piekarniki i kuchenki[edytuj | edytuj kod]

W przypadku piekarników oraz kuchni elektrycznych obowiązuje etykieta energetyczna z klasą A+++ - G, którą określa dyrektywa 65/2014[9]. Etykieta informuje o:

 • nazwie producenta
 • modelu urządzenia
 • źródle energii domowego piekarnika
 • klasie efektywności energetycznej komory
 • objętości użytkowej w litrach, zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej
 • zużyciu energii elektrycznej dla cyklu wyrażonej w kWh/cykl (zużycie energii elektrycznej) lub MJ/cykl (zużycie gazu), na potrzeby funkcji podgrzewania (tryb tradycyjny oraz, jeżeli dostępny, konwekcji za pomocą wentylatora) komory na podstawie znormalizowanego wsadu, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Klasy efektywności energetycznej dla piekarników:

A+++ A++ A+ A B C D
EEI<45 45<EEI<62 62<EEI<82 87<EEI<107 132<EEI<132 159<EEI<159 EEI>159

Okapy nadkuchenne[edytuj | edytuj kod]

W przypadku okapów nadkuchennych obowiązuje etykieta energetyczna z klasą A+++ - G, którą określa rozporządzenie delegowane 65/2014[10]. Etykieta informuje o:

 • nazwie producenta
 • modelu urządzenia
 • klasie efektywności energetycznej
 • rocznym zużyciu energii elektrycznej wyrażonym w kWh
 • klasie wydajności przepływu dynamicznego
 • klasie sprawności oświetlenia
 • klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń
 • poziomie hałasu.

Odkurzacze[edytuj | edytuj kod]

Wzór i zasady etykietowania odkurzaczy określa unijne rozporządzenie delegowane 665/2013[11]. Na etykiecie energetycznej dla odkurzaczy widnieje skala od A+++ do G.

Etykieta informuje o:

 • klasie efektywności energetycznej w skali od A+++ do G
 • rocznym zużyciu energii w kWh
 • klasie reemisji kurzu w skali od A do G
 • klasie skuteczności odkurzania dywanów w skali od A do G
 • klasie skuteczności odkurzania podłóg twardych w skali od A do G
 • poziomie emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW.

Podgrzewacze wody i urządzenia do przechowywania gorącej wody[edytuj | edytuj kod]

Wzór i zasady etykietowania podgrzewaczy wody i urządzeń do przechowywania gorącej wody określa unijne rozporządzenie delegowane 813/2013[12].

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Urządzenia klimatyzacyjne[edytuj | edytuj kod]

Dla klimatyzatorów obowiązuje klasa efektywności energetycznej ze skalą A-G, którą określa dyrektywa 2002/40WE[13]. Ma ona zastosowanie do urządzeń 12 kW. Etykieta zawiera informacje o:

 • modelu urządzenia,
 • klasie efektywności energetycznej A-G,
 • rocznym zużyciu energii (przy pełnym obciążeniu 500 h / rok)
 • wydajności chłodzenia przy pełnym obciążeniu w kW
 • efektywności energetycznej w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu
 • typie urządzenia (tylko chłodzenie lub chłodzenie/grzanie)
 • typie chłodzenia (chłodzone powietrzem lub wodą)
 • poziomie emitowanego hałasu (jeśli dotyczy).

Dla klimatyzatorów z funkcją ogrzewania zastosowanie mają dodatkowo informacje o:

 • mocy cieplnej przy pełnym obciążeniu w kW
 • wydajności trybu grzewczego.
A B C D E F G
Chłodzenie EER W/W >3.2 3.0-3.2 2.8-3.0 2.6-2.8 2.4-2.6 2.2-2.4 <2.2
Ogrzewania COP W/W >3.6 3.4-3.6 3.2-3.4 2.8-3.2 2.6-2.8 2.4-2.6 <2.4

Źródła światła[edytuj | edytuj kod]

Lampy[edytuj | edytuj kod]

Etykieta zawiera informacje o:

 • klasie efektywności energetycznej
 • strumień światła danej żarówki, w lumenach
 • zużycia energii elektrycznej przez lampy w W
 • średnia długość życia w godzinach
A++ A+ A B C D E
≤0,11 <0,11-≤0,17 <0,17-≤0,24 <0,24-≤0,60 <0,60-≤0,80 0,80-≤0,95 <0,95

Wycofana tradycyjna żarówka 100 watów posiada moc świetlną 1360 lumenów i charakteryzuje się klasą E, gdyż jej moc jest niższa niż 109,00 watów. Natomiast świetlówka kompaktowa świecąca tak samo jasno i posiadająca klasę A, może mieć moc co najwyżej 22,86 watów. Lampa LED o tej samej mocy świetlnej ma moc elektryczną około 13-15 watów a w przypadku lamp najnowszej generacji A++ ok. 10 watów.

Rozporządzenie nr 874/2012[14] wprowadziło nowe klasy efektywności A+ i A++, które dotyczą efektywności lamp LED najnowszej generacji.

Stateczniki do lamp fluorescencyjnych[edytuj | edytuj kod]

Statecznik do lamp fluorescencyjnych podzielono na następujące klasy:

 • w przypadku elektronicznych stateczników ściemnialnych: A1 BAT (Best Available Technology - Najlepsza dostępna Technologia), A1;
 • w przypadku elektronicznych stateczników bez funkcji ściemniania: A2 BAT, A2, A3;
 • w przypadku magnetycznych stateczników: B1, B2, C, D.
EEI dla systemów lampowych
EEI Opis Przykładowy system 36 W Przykładowy system 58 W
Sprawność Moc wejściowa Sprawność Moc wejściowa
A2 BAT Statecznik elektroniczny z minimalnymi stratami 91,4% 35,0 W 93,0% 53,8 W
A2 Statecznik elektroniczny z ograniczonymi stratami 88,9% 36,0 W 90,9% 55,0 W
A1 BAT Ściemnialny statecznik elektroniczny (w 100%)
A3 Statecznik elektroniczny 84,2% 38,0 W 84,7% 59,0 W
A1 Ściemnialny statecznik elektroniczny (w 100%)
B1 Statecznik magnetyczny z bardzo niskimi stratami 83,4% 43,2 W 86,1% 67,4 W
B2 Statecznik magnetyczny z niskimi stratami 79,5% 45,3 W 82,2% 70,6 W
Uwaga:'
Dane pochodzą z tabeli 17 rozporządzenia WE 245/2009[15],

Telewizory[edytuj | edytuj kod]

Etykieta efektywności energetycznej dla TV

Wzór i zasady etykietowania telewizorów określa unijne rozporządzenie delegowane 1062/2010[16]. Klasy efektywności energetycznej dla telewizorów:

A+++ A++ A+ A B C D E F G
<0.10 <0.16 <0.23 <0.30 <0.42 <0.60 <0.80 <0.90 <1.00 >1.00

Etykieta informuje o:

 • klasie efektywności energetycznej telewizora
 • w przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczające 0,01 W, może zostać dodany stosowny symbol informujący o tym na etykiecie
 • średniej mocy telewizora w trybie włączenia wyrażonej w watach
 • rocznym zużyciu energii w trybie włączenia w kWh
 • przekątnej widzialna ekranu wyrażona w centymetrach i calach.

Samochody[edytuj | edytuj kod]

W przypadku aut etykieta informuje nie o efektywności energetycznej, ale o emisji CO2 wyrażonej w gramach na przejechany kilometr.

A B C D E F G
<100 <120 <140 <160 <200 <250 >250

Etykieta informuje o:

 • marce i modelu auta,
 • spalanym paliwie
 • wadze
 • zużyciu paliwa dla jazdy
  • miejskiej
  • pozamiejskiej
  • mieszanej
 • CO 2 emisji w gramach na kilometr.

Opony[edytuj | edytuj kod]

Etykieta efektywności energetycznej dla opon

Klasy efektywności energetycznej A-G dla opon dotyczą tzw. efektywności paliwowej - określanej na podstawie współczynnika oporu toczenia (RRC). Na podstawie skali A-G oceniana jest także klasa przyczepności na mokrej nawierzchni. Trzecim kryterium oceny opony jest poziom emitowanego hałasu wyrażony w decybelach oraz za pomocą rysunku z rosnącą liczbą fal wydobywających się z głośnika[17]. Etykiety energetyczne dla opon obowiązują od 1 listopada 2012[18].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią
 3. Dyrektywy wykonawcze do dyrektywy 92/75/EWG
 4. Energy Efficiency - European Commission (ang.). ec.europa.eu. [dostęp 2018-05-29].
 5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych
 6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych
 7. Dyrektywa Komisji 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego
 8. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych
 9. Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych
 10. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych
 11. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych
 13. Dyrektywa Komisji 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego
 14. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012
 15. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2014-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 16. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów
 17. Artykuł o etykietowaniu opon. [dostęp 2011-08-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-12)].
 18. Od listopada nowe oznaczenia na oponach

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]