Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) – powstała w 2005 roku z inicjatywy ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji oraz Węgier. W 2014 roku do krajów ESPS dołączyła Rumunia[1]. Jej zadaniem jest badanie, dokumentowanie oraz upowszechnienie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia.

Rezultatami współpracy międzynarodowego grona ekspertów i instytucji związanych z ESPS są liczne przedsięwzięcia naukowe, badawcze, edukacyjne oraz popularyzatorskie. Działania Sieci wspierają także budowanie dobrych relacji oraz umacnianie poczucia solidarności między europejskimi społeczeństwami poprzez wielostronny dialog na temat różnych doświadczeń minionej epoki.

Od 2010 r. przedsięwzięcia ESPS są koordynowane przez Sekretariat Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, którego siedzibą jest Warszawa. Sekretariat ESPS w latach 2010-2014 działał w ramach organizacyjnych Narodowego Centrum Kultury jako jego Oddział Specjalistyczny. Od stycznia 2015 r. Sekretariat ESPS funkcjonuje jako nowa, samodzielna instytucja kultury, powołana przez minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską[2]. Sekretariat ESPS przygotowuje program działania, realizuje projekty, a także wspiera organizacyjnie i merytorycznie gremia ESPS, czyli Komitet Sterujący, Komitet Doradczy oraz Radę Naukową.

Cele ESPS[edytuj | edytuj kod]

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność realizuje wyznaczone jej cele we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Sieć tworzy i realizuje własne projekty, wspiera także merytorycznie i finansowo instytucje partnerskie. Wszelkie decyzje programowe podejmują międzynarodowe gremia Sieci.

Celami ESPS są:

 • Badanie, pogłębianie, upowszechnianie i dokumentowanie wiedzy o historii totalitaryzmów, dyktatur i wojen w Europie XX wieku, uwzględniając ich przyczyny, przebieg, zbrodnie i akty oporu oraz dalekosiężne nawet następstwa;
 • Budowanie sieci instytucji, które zajmują się badaniami z zakresu historii XX wieku tak, żeby ułatwić dialog dotyczący różnych interpretacji i narracji historycznych;
 • Wspieranie procesu zrozumienia historii XX wieku, poprzez wielostronną wymianę i dyskurs o faktach historycznych i różnorodnych obrazach historii;
 • Upowszechnianie wiedzy historycznej;
 • Fundamentem działania Sieci jest staranie, aby tworzony lub wspierany przez nią przekaz historyczny oparty był na najnowszych ustaleniach nauki.

Działania[edytuj | edytuj kod]

 • Organizowanie konferencji, sympozjów (np. Sympozjum Pamięć Europy), seminariów i warsztatów naukowych;
 • Organizowanie wystaw, współpraca przy produkcji filmów o tematyce historycznej i organizowanie ich przeglądów;
 • Przygotowanie publikacji naukowych oraz zlecanie tłumaczenia prac szczególnie ważnych dla poznania historii XX wieku;
 • Wspieranie badań naukowych.

Gremia ESPS[3][edytuj | edytuj kod]

Komitet Sterujący jest najwyższym gremium decyzyjnym ESPS. W jego skład wchodzą nominowani przez ministrów kultury (lub ich odpowiedników) koordynatorzy ESPS. Z reguły każdy kraj reprezentowany jest przez jedną osobę, w wyjątkowych przypadkach mogą być to dwie osoby, ale przy podejmowaniu decyzji, jeśli dochodzi do głosowania, dysponują one w sumie jednym głosem. Komitet Sterujący decyduje o strategii i o projektach realizowanych przez Sieć.

Obecnie w jego skład wchodzą:

 • prof. Jan Rydel (Polska) – przewodniczący komitetu sterującego
 • dr Ondrej Krajňák (Słowacja)
 • dr Iván Bába (Węgry)
 • prof. Matthias Weber (Niemcy)
 • dr Florin Abraham (Rumunia)

Komitet Doradczy składa się z wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki z krajów członkowskich ESPS oraz krajów, które nie zdecydowały się jeszcze na pełne członkostwo w ESPS, ale są gotowe uczestniczyć w jej budowaniu. Podstawowe zadania Komitetu Doradczgo to formułowanie sugestii dotyczących ogólnych kierunków rozwoju ESPS w średniej i długiej perspektywie czasowej oraz reprezentowanie Sieci na zewnątrz, w poszczególnych krajach Sieci oraz na arenie międzynarodowej.

Członkowie:

Rada Naukowa jest gremium doradczym, złożonym z uznanych naukowców z dziedziny historii i nauk społecznych. Do głównych zadań Rady Naukowej należy formułowanie sugestii dotyczących kierunków badań i form aktywności naukowej ESPS, recenzowanie projektów o charakterze naukowym, reprezentowanie ESPS podczas konferencji, kongresów i narad naukowych, a także ewaluacja działalności naukowej ESPS.

Członkowie:

 • prof. Csaba Gy. Kiss (Węgry) – Przewodniczący
 • dr Oldřich Tůma – (Czechy)
 • prof. Attila Pók, Węgry
 • prof. Marek Kornat (Polska)
 • prof. Róbert Letz (Słowacja)
 • Viliam Jablonický (Słowacja)
 • prof. Dariusz Stola (Polska)
 • prof. Stefan Troebst (Niemcy)
 • prof. Peter Haslinger (Niemcy)

Sekretariat Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność znajduje się w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17/3. Dyrektorem Sekretariatu ESPS jest Rafał Rogulski.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]