Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (skrót - EUWT, ang. European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC) - to instytucja ponadnarodowa, tworzona na terytorium Unii Europejskiej i posiadająca osobowość prawną. Jej celem jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej jej członków w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.

Członkostwo[edytuj]

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej składa się z przynajmniej dwóch członków, położonych na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich Unii. Należeć do niego mogą:

 1. państwa członkowskie,
  • Decyzję o przystąpieniu Polski do ugrupowania, ma w myśl projektowanej ustawy polskiej, podejmować Rada Ministrów w drodze uchwały[1],
 2. władze regionalne (np. województwa lub landy),
 3. władze lokalne (np. powiaty czy gminy),
 4. podmioty prawa publicznego (np. uniwersytety lub instytucje kultury),
 5. stowarzyszenia skupiające podmioty należące do jednej lub kilku z powyższych grup (np. związki międzygminne).

Podstawy prawne[edytuj]

EUWT powstało na mocy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006[4]. Postanowienia rozporządzenia rozwija polska ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1390). W myśl rozporządzenia WE oraz ustawy, na gruncie polskiego prawa, ugrupowanie podlega:

 1. rozporządzeniu WE,
 2. ustawie o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej,
 3. konwencji i statutowi, które są dokumentami założycielskimi określonego EUWT,
 4. subsydiarnie - prawu krajowemu. Jeżeli siedzibą EUWT będzie Polska, wówczas stosować do niego będzie się odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.

Cele[edytuj]

W ramach EUWT samorządy i inne podmioty, wraz z partnerami z innych państw UE, mogą realizować wspólne przedsięwzięcia o charakterze ponadnarodowym, korzystając z unijnych środków finansowych. Istotą tych ugrupowań nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, ale ułatwienie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej ich członków[5].

EUWT nie może wykonywać zadań leżących w gestii policji lub zadań w obszarze sprawiedliwości i polityki zagranicznej[6].

Przypisy

 1. Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1390)
 2. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1390)
 3. Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1390)
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
 5. Będzie można utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (pol.). e-prawnik.pl, 2008-09-16. [dostęp 2008-10-16].
 6. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) (pol.). Komitet Regionów. [dostęp 2008-10-16].

Zobacz też[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

 • Grupa Europejskich Studiów Politycznych (Groupe d'études politiques européennes): EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ – EUWT – (pol.). W: Analiza wykonana pod kierunkiem prof. Nicolasa LEVRATA w ramach programu badań KR-u [on-line]. Komitet Regionów Unii Europejskiej, styczeń 2007 r.. [dostęp 2008-10-16].

Linki zewnętrzne[edytuj]