Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, GIIF – jednoosobowy centralny organ administracji państwowej, drugi po Ministrze Finansów organ właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Działa na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.)

Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych Prezes Rady Ministrów. Generalny Inspektor jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów.

Generalni Inspektorzy Informacji Finansowej[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w Ustawie o przeciwdziałaniu... z dnia 1 marca 2018 r. oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:

  • badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia,
  • przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
  • przekazywanie instytucjom obowiązanym (określonym w art. 2. pkt. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu...) informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem aktów terrorystycznych,
  • opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa,
  • inicjowanie i podejmowanie innych działań obejmujących przeciwdziałanie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje,
  • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu...
  • współpraca z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane było sprawozdanie.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Wiceminister finansów podał się do dymisji. tvn24bis.pl, 30 stycznia 2017. [dostęp 2017-01-30].

Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 5 lipca 2007. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.