Przejdź do zawartości

Grzegorz Mazurek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek (ur. 27 grudnia 1976 w Przemyślu) – rektor Akademii Leona Koźmińskiego[1] na kadencję 2020–2024[2][3], teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor nauk społecznych[4], pracownik naukowy w Katedrze Marketingu ALK, dyrektor Centrum Badań Transformacji Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa – CYBERMAN[5]. Członek EQUIS Accreditation Board[6].

Osiągnięcia i dorobek naukowy[edytuj | edytuj kod]

Odbył staże naukowe m.in. w Hiszpanii (IESE Business School) oraz Holandii (Tilburg University). Był profesorem wizytującym w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University[7] (Wlk. Brytania), Soongsil University[8] (Korea Płd.), Universidad del Pacifico[9] (Peru), Univeristy of Reykjavik[10] (Islandia). Jest profesorem wizytującym ISC Paris[11], był też ekspertem komisji akredytacyjnej AQ Austria (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria)[12].

W latach 2016–2018 członek Rady ds. Cyfryzacji[13] przy Minister Cyfryzacji Annie Streżyńskiej. W kadencji 2020–2024 członek dwóch Komisji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP): Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką[14] oraz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych[15]. W latach 2016-2020 członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP[16]. Od 2018 roku jest członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2020 roku Prezydent International Advisory Board ISC Paris[17]. W 2023 wybrano go z ramienia KRASP do Rady ds. innowacji (EUA Expert Group on Innovation) w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA)[18].

W Akademii Leona Koźmińskiego w latach 2012–2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN[19] oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. Nadzorował również prace Działu Promocji ALK. Jest twórcą dwóch programów magisterskich – „Zarządzanie w wirtualnym środowisku”[20] (program wyróżniony w 2013 roku przez MNiSW w konkursie na najbardziej innowacyjne programy studiów) oraz „Management in Management - Digital marketing”[21] (program wyróżniony i dofinansowany w 2014 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków FSS). Jest również koordynatorem merytorycznym studiów podyplomowych związanych z internetem i innowacjami: Marketing internetowy[22], Handel elektroniczny[23], Transformacja cyfrowa biznesu[24].

W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek i opracowań opublikowanych m.in. w Emerald Publishing, Routledge[25], European Management Journal[26], Business Horizons[27], Journal of Management Analytics[28], Harvard Business Review Polska. Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk[29].

W pracy naukowej, dydaktycznej i doradczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej (digital transformation) – analizie wpływu nowoczesnych technologii cyfrowych na zarządzanie organizacją, a w szczególności problematyką: e-marketingu, e-biznesu oraz e-edukacji.

Współpracuje ze środowiskiem gospodarczym – realizował projekty doradztwa strategicznego m.in. dla takich marek jak Nokia, Egmont, Mars, Nikon, Polpharma[30].

Nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2014 roku wyróżniony przez Minister MNiSW Lenę Kolarską-Bobińską medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie)[31]. W 2017 roku wyróżniony statuetką Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu[32]. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”[33]. W trakcie jego kadencji, Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce[34][35].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 1. Doanh, D. C., Dufek, Z., Ejdys, J., Ginevičius, R., Korzyński, P., Mazurek, G., Paliszkiewicz, J., Wach, K., & Ziemba, E. (2023). Generative AI in the manufacturing process: theoretical considerations. Engineering Management in Production and Services, 15(4), 76-89. DOI: 10.2478/emj-2023-0029.
 2. Korzynski, P., Mazurek, G., Krzypkowska, P., & Kurasinski, A. (2023). Artificial intelligence prompt engineering as a new digital competence: Analysis of generative AI technologies such as ChatGPT. Entrepreneurial Business and Economics Review, 11(3), 25–37. DOI: 10.15678/EBER.2023.110302.
 3. Wach, K., Duong, C. D., Ejdys, J., Kazlauskaitė, R., Korzynski, P., Mazurek, G. Paliszkiewicz, J., Ziemba, E. (2023). The dark side of generative artificial intelligence: A critical analysis of controversies and risks of ChatGPT. Entrepreneurial Business and Economics Review, 11(2), 7–30. DOI: 10.15678/EBER.2023.110201.
 4. Korzynski, P., Mazurek, G., Altmann, A., Ejdys, J., Kazlauskaite, R., Paliszkiewicz, J., Wach, K., Ziemba, E. (2023). Generative artificial intelligence as a new context for management theories: analysis of ChatGPT Analysis of ChatGPT. Central European Management Journal. 31. DOI: 10.1108/CEMJ-02-2023-0091.
 5. Mazurek, G., Małagocka, K. (2022). Personalisation of Higher Education: From Prospects to Alumni. In A. Kaplan (Ed.), "Digital Transformation and Disruption of Higher Education" (pp. 289-300). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108979146.028.
 6. Mazurek, G., Gorska, A., Korzynski, P., Silva, S. (2022) "Social Networking Sites and Researcher’s Success", Journal of Computer Information Systems, 62:2, 259-266, DOI: 10.1080/08874417.2020.1783724.
 7. Korzynski P., Mazurek G., Haenlein M. (2020). Leveraging employees as spokespeople in your HR strategy: How company-related employee posts on social media can help firms to attract new talent. European Management Journal, Volume 38, Issue 1, DOI: 10.1016/j.emj.2019.08.003
 8. Mazurek G., Małagocka K. (2019), "What if you ask and they say yes? Consumers' willingness to disclose personal data is stronger than you think", BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, DOI: 10.1016/j.bushor.2019.07.008.
 9. Przegalinska A., Ciechanowski L., Stroz A., Gloor P., Mazurek G. (2019), "In bot we trust: A new methodology of chatbot performance measures", BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, DOI: 10.1016/j.bushor.2019.08.005.
 10. G. Mazurek (red.) (2018), E-marketing - planowanie, narzędzia, praktyka, Poltext, Warszawa, ISBN 978-83-8175-394-4
 11. B. Siwińska, G. Mazurek (red.) (2017), Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, ISBN 978-83-8017-139-8
 12. G. Mazurek, J. Tkaczyk (red.), (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Poltext, Warszawa, ISBN 978-8389437-66-2
 13. G. Mazurek (2012), Virtualization of marketing”, Contemporary Management Research, Vol.8, No.3, September 2012, p. 195-204, ISSN 1813-5498
 14. G. Mazurek (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa, ISBN 978-83-7561-216-5
 15. G. Mazurek (2008), Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer, Kraków, ISBN 978-83-7526-620-7
 16. G. Mazurek (2008), Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, ODDK, Gdańsk, ISBN 978-83-7426-469-3
 17. G. Mazurek (2009), Web 2.0 implications on marketing, Management of Organizations: Systematic Research, vol. 51, p.69-81, ISSN 1392-1142

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Strona główna [online], www.kozminski.edu.pl [dostęp 2020-07-28].
 2. Rada Powiernicza ALK, której przewodniczy założyciel uczelni i jej pierwszy rektor, prof. Andrzej K. Koźmiński, wybrała na przyszłego rektora Akademii Leona Koźmińskiego prof. dr. hab. Grzegorza Mazurka. [online], Koźmiński, 19 maja 2020 [dostęp 2020-07-28] [zarchiwizowane z adresu 2020-07-28].
 3. W ostatnim dniu sprawowania funkcji Rektora przez prof. Witolda Bieleckiego odbyła się uroczystość przekazania insygniów rektorskich prof. Grzegorzowi Mazurkowi, wybranemu przez Radę Powierniczą i Senat na Rektora ALK w kadencji 2020-2024. [online], Koźmiński [dostęp 2020-09-22] [zarchiwizowane z adresu 2020-10-01].
 4. Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Decyzja została wydana 11 maja 2020 r. Prof. Grzegorz Mazurek dołączył do grona najmłodszych profesorów zwyczajnych w naszym kraju. [online], Koźmiński [dostęp 2020-07-28] [zarchiwizowane z adresu 2020-07-28].
 5. Centrum badawcze Cyberman [online], www.cyberman.kozminski.edu.pl [dostęp 2020-07-28].
 6. EQUIS Governance and Accreditation Board - EFMD Global [online], www.efmdglobal.org, 20 września 2018 [dostęp 2024-01-09] (ang.).
 7. Home [online], www.ntu.ac.uk [dostęp 2020-07-28] (ang.).
 8. home | 숭실대학교 [online], pre.ssu.ac.kr [dostęp 2020-07-28].
 9. Universidad del Pacífico [online], Universidad del Pacífico [dostęp 2020-07-28] (hiszp.).
 10. Reykjavik University [online], Reykjavik University [dostęp 2020-07-28] (ang.).
 11. ISC Paris Grande École | Bachelor, Programme Grande École [online], ISC - Grande École [dostęp 2020-07-28] (fr.).
 12. Strona Główna serwisu AQ Austria
 13. Rada do Spraw Cyfryzacji - Ministerstwo Cyfryzacji - Portal Gov.pl [online], mc.gov.pl [dostęp 2020-07-29] (pol.).
 14. KRASP [online], www.krasp.org.pl [dostęp 2020-10-12].
 15. KRASP / Organizacyjnych_Legislacyjnych [online], www.krasp.org.pl [dostęp 2020-10-12].
 16. KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 16-20 - KRASP [online], www.krasp.org.pl [dostęp 2017-02-12] (pol.).
 17. Management teams | ISC Paris Group [online], ISC Paris - Groupe & Global Programs [dostęp 2020-07-28] (ang.).
 18. Rektor Akademii Leona Koźmińskiego będzie reprezentował Polskę w Radzie ds. innowacji (EUA Expert Group on Innovation) w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) | Akademia Leona Koźminskiego Warszawa [online], www.kozminski.edu.pl [dostęp 2023-02-17] (pol.).
 19. Welcome to CEEMAN [online], www.ceeman.org [dostęp 2020-07-28].
 20. Zarządzanie w wirtualnym środowisku [online], www.kozminski.edu.pl [dostęp 2020-07-28].
 21. Master in Management [online], www.kozminski.edu.pl [dostęp 2020-07-28] (ang.).
 22. O studiach [online], www.kozminski.edu.pl [dostęp 2020-07-28].
 23. O studiach [online], www.kozminski.edu.pl [dostęp 2020-07-28].
 24. O studiach [online], www.kozminski.edu.pl [dostęp 2020-07-28].
 25. Routledge & CRC Press - World leading book publisher in STEM, social sciences and the humanities [online], www.routledge.com [dostęp 2020-07-28].
 26. European Management Journal [online] [dostęp 2020-07-28].
 27. Business Horizons [online] [dostęp 2020-07-28].
 28. Journal of Management Analytics, „Taylor & Francis” [dostęp 2020-07-28] (ang.).
 29. Konkursy na prace naukowe [online], www.knoiz.pan.pl [dostęp 2020-07-28].
 30. Prof. Grzegorz Mazurek, Rector of Koźmiński University: We Learn Not For School But For Life, „Executive”, Executive Magazine.pl, 11 maja 2021 [dostęp 2023-04-28] (pol.).
 31. Umiędzynarodowienie - Laureaci - Nagrody dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN [online], www.lumen.edu.pl [dostęp 2016-01-22] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-21].
 32. Galeria zwycięzców EDUinspirator [online] [dostęp 2020-05-13] (pol.).
 33. Gwiazdy Internacjonalizacji [online], gwiazdyinternacjonalizacji.pl [dostęp 2020-05-13] (pol.).
 34. Umiędzynarodowienie - Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2015 [online], ranking.perspektywy.pl [dostęp 2020-07-28].
 35. Umiędzynarodowienie - Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2016 [online], ranking.perspektywy.pl [dostęp 2020-07-28].