HSL

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Obraz oraz jego składowe H, S i L

HSL – jeden z modeli opisowych dla kolorów postrzeganych przez ludzi. Ten sposób opisowy miał polegać na tym, że każdej barwie postrzeganej przez człowieka jest przyporządkowany jeden punkt w przestrzeni trójwymiarowej identyfikowany przez trzy składowe: (h,s,l). Model pojawił się w okresie startu telewizji – pierwsze demonstracje w latach 19261930.

Znaczenie i zakresy współrzędnych:

HHue (z ang. odcień, barwa), o wartościach z przedziału: od 0 do 359 stopni.
SSaturation, nasycenie koloru, z przedziału 0...1 albo 0...100%.
LLightness, średnie światło białe, z przedziału 0...1 albo 0...100%.

Ten model zakładał, że barwy postrzegane przez człowieka dadzą się opisać właśnie za pomocą takich trzech współrzędnych oraz dodatkowo z warunkiem, że punkty znajdują się na powierzchni bryły obustronnego stożka. Przy czym bryła takiego stożka to forma dynamiczna, wyznaczona przez aktualny stan współrzędnych l oraz s, natomiast wysokość stożka ma związek ze światłem białym – tzw. światłem Brightness. Światło Brightness to najmniejsze światło białe z którego pochodzi rozpatrywana barwa (h,s,l). W ten sposób dana trójka (h,s,l) determinuje inną bryłę obustronnego stożka. Natomiast bryła stożka wprowadza wzajemne zależności dla współrzędnych. Współrzędne nie są w pełni ortogonalne.

Model HSL nie potrafi opisać wszelkich barw widzialnych przez człowieka. Zakłada on mianowicie, że każdą barwę da się określić za pomocą jednego reprezentanta – jednej fali światła, opisuje to współrzędna Hue. Oko człowieka potrafi odróżniać mieszanki zawierające wiele różnych fal światła. Są takie mieszanki, dla których rzeczywiście istnieją pojedyncze fale światła dające takie samo wrażenie jak dana mieszanka fal – zjawisko metameryzmu. Ale istnieją też takie mieszanki, dla których nie ma pojedynczej fali światła, która mogłaby być reprezentantem dającym takie samo wrażenie jak dana mieszanka. Na przykład taką mieszanką jest mieszanka niebieskiego i czerwonego nazywana purpurą. I nie ma pojedynczej fali światła, która by wywoływała wrażenie purpury.

Model HSL ma znaczenie historyczne i bywa nazywany modelem kolorów dla artystów.

Paleta kolorów HSL[edytuj | edytuj kod]

H = 180° H = 0°
L \ S 1 3/4 1/2 1/4 0 1/4 1/2 3/4 1
1                  
7/8                  
3/4                  
5/8                  
1/2                  
3/8                  
1/4                  
1/8                  
0                  
H = 210° H = 30°
L \ S 1 3/4 1/2 1/4 0 1/4 1/2 3/4 1
1                  
7/8                  
3/4                  
5/8                  
1/2                  
3/8                  
1/4                  
1/8                  
0                  
H = 240° H = 60°
L \ S 1 3/4 1/2 1/4 0 1/4 1/2 3/4 1
1                  
7/8                  
3/4                  
5/8                  
1/2                  
3/8                  
1/4                  
1/8                  
0                  
H = 270° H = 90°
L \ S 1 3/4 1/2 1/4 0 1/4 1/2 3/4 1
1                  
7/8                  
3/4                  
5/8                  
1/2                  
3/8                  
1/4                  
1/8                  
0                  
H = 300° H = 120°
L \ S 1 3/4 1/2 1/4 0 1/4 1/2 3/4 1
1                  
7/8                  
3/4                  
5/8                  
1/2                  
3/8                  
1/4                  
1/8                  
0                  
H = 330° H = 150°
L \ S 1 3/4 1/2 1/4 0 1/4 1/2 3/4 1
1                  
7/8                  
3/4                  
5/8                  
1/2                  
3/8                  
1/4                  
1/8                  
0                  

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]