Informacja niejawna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Stempel „Ściśle tajne” na przedwojennych dokumentach wojskowych
Stempel „Tajne”
Stempel „Poufne”

Informacja niejawna – polski termin prawny, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku[1]. Oznacza informację, której nieuprawnione ujawnienie (także w trakcie jej opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania) spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne.

Podstawowe regulacje[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe regulacje wprowadzone przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych:

 • usunięcie podziału informacji niejawnych na tajemnicę państwową i służbową,
 • nowe definicje poszczególnych klauzul tajności (patrz niżej),
 • brak ustawowych terminów ochrony informacji niejawnych,
 • obowiązek dokonywania przeglądów informacji niejawnych co 5 lat,
 • nowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowań sprawdzających,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne oparte o wyniki analizy ryzyka,
 • bezpieczeństwo fizyczne oparte o wyniki analizy zagrożeń,
 • uelastycznienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego,
 • zniesienie wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r.),
 • nowe zasady organizacji kancelarii tajnych,
 • szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych nie rzadziej niż co 5 lat.

Klauzule tajności[edytuj | edytuj kod]

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę:

 • ściśle tajne, jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • tajne, jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności, lub porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • poufne, jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zastrzeżone, jeśli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrola ochrony informacji niejawnych[edytuj | edytuj kod]

Kontrolę ochrony informacji niejawnych prowadzą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie opisanym w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku.

Odpowiedzialność karna[edytuj | edytuj kod]

Za ujawnienie informacji o klauzuli ściśle tajne albo tajne polski Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat[2]. Za ujawnienie informacji o klauzuli poufne lub zastrzeżone przez funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat[3].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 2023 r. poz. 756
 2. Art. 265 § 1 KK.
 3. Art. 266 § 2 KK.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]