Katastrofa budowlana

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów[1].

Nie jest katastrofą budowlaną[2]:

 • uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
 • uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
 • awaria instalacji.

Przyczyny katastrof budowlanych[edytuj | edytuj kod]

 • błędy przy projektowaniu
  • błędnie przyjęty model pracy konstrukcji
  • niedostateczna nośność
  • niedostateczna rysoodporność
  • wadliwe zaprojektowanie połączenia
  • wadliwe zaprojektowana wentylacja oraz izolacja cieplno – wilgotnościowa powodująca korozję
  • nieprawidłowe wykonanie projektu adaptacji (bez ekspertyzy stanu technicznego)
  • niepełne uwzględnienie strat sprężenia
 • błędy w czasie wykonawstwa
  • realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną
  • zła jakość materiałów, prefabrykatów
  • nieodpowiednie warunki transportu i składowania
  • niewłaściwa technologia wykonania
  • zła jakość wykonywania robót
 • nieodpowiednie warunki eksploatacji
  • zbyt duże obciążenie
  • przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi
  • utrzymanie i remont danego obiektu
 • Przypadki losowe

Zagrożenia od instalacji i sieci[edytuj | edytuj kod]

 • instalacja elektryczna – może powodować porażenie ofiar lub ratowników, dodatkowo może inicjować zapalenie się materiałów, a w połączeniu z ulatniającym się gazem wybuchy.
 • instalacja wodociągowa – stwarza zagrożenie zatopienia ofiar katastrofy znajdujących się w niższych częściach budynku oraz utratę stabilności niektórych elementów rumowiska.
 • instalacja kanalizacyjna – ze względu na swoją specyfikę stwarza mniejsze zagrożenie niż inne instalacje, gdyż w przekrojach przewodu nie występuje ciągły przepływ. Może ona być wykorzystana do przesyłania powietrza osobom zagrożonym.
 • instalacja ciepłownicza – stwarza zagrożenie podobnie jak instalacje wodne, szczególnie w okresach grzewczych.
 • instalacja gazowa – jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, gdyż jej rozszczelnienie i uszkodzenie bezpośrednio stwarza zagrożenie wybuchu lokalnego oraz może powodować zatrucie ofiar.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
 2. Art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.