Przejdź do zawartości

Komenda chorągwi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Komenda chorągwi - władza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu (odpowiednik zarządu).

Skład[edytuj | edytuj kod]

W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków komendy, w tym komendant, skarbnik oraz osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą (w składzie komendy musi być przynajmniej jeden zastępca komendanta). Członków komendy chorągwi wybiera na wniosek komendanta chorągwi zjazd chorągwi na 4-letnią kadencję.

Kompetencje[edytuj | edytuj kod]

Komenda chorągwi:

 • określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi,
 • buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
 • przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia,
 • tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi,
 • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność,
 • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi,
 • podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
 • wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
 • podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi,
 • podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
 • deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
 • powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne,
 • powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew,
 • składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]