Uniwersytet w Białymstoku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uniwersytet w Białymstoku
Universitas Bialostocensis
University of Bialystok
UwB – Wydział Prawa
UwB – Wydział Prawa
Data założenia 1 października 1997
Typ uczelni publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Liczba studentów 15 408[1]
Rektor prof. dr hab. Leonard Etel
Członkostwo Socrates-Erasmus, EUA
Położenie na mapie Białegostoku
Mapa lokalizacyjna Białegostoku
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa lokalizacyjna województwa podlaskiego
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
Ziemia53°07′40″N 23°09′30″E/53,127778 23,158333
Strona internetowa

Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 powołała go do życia jako trzynasty państwowy uniwersytet w Polsce.

Obecnie Uniwersytet zatrudnia ok. 1500 osób, w tym około 900 nauczycieli akademickich, oraz kształci na poziomie studiów zawodowych i magisterskich ok. 16 tys. studentów w systemie studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych. Absolwenci kierunków studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na ekonomicznych i prawniczych studiach doktoranckich lub w ramach licznych studiów podyplomowych.

W prowadzonych na Uniwersytecie badaniach naukowych wykorzystuje się środowisko przyrodnicze oraz zróżnicowanie kulturowe regionu. W ramach międzynarodowych programów Socrates-Erasmus i Leonardo da Vinci Uniwersytet współpracuje z trzydziestoma uczelniami w Europie, ma podpisanych dwadzieścia pięć umów o bezpośredniej współpracy naukowej. Dzięki współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej studenci UwB odbywają staże zawodowe również poza granicami Polski.

W 2006 UwB podjął starania mające na celu uruchomienie filii w Wilnie. 19 czerwca 2007 rząd Republiki Litewskiej na mocy Uchwały Nr 633 wydał pozwolenie na uruchomienie filii Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie). Zgodnie z prawodawstwem litewskim rozpoczęcie działalności tej jednostki organizacyjnej mogło jednak nastąpić dopiero po wpisie do Rejestru Przedmiotów Prawnych Republiki Litewskiej oraz uzyskaniu licencji na prowadzenie działalności edukacyjnej wydanej przez ministra oświaty Republiki Litewskiej. W dniu 9 sierpnia 2007 zostały ostatecznie zakończone procedury związane z powołaniem pierwszej w Polsce jednostki organizacyjnej wyższej uczelni za granicą[potrzebny przypis].

Nowo powstała filia ma swoją siedzibę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Docelowo ma kształcić 180 studentów (po 90 na informatyce i ekonomii).

Współpraca z innymi uczelniami[edytuj]

W latach 90. XX wieku, dzięki wparciu Instytutu Polskiego w Mińsku, Uniwersytet w Białymstoku zawarł umowę o współpracy z Witebskim Uniwersytetem Państwowym, w związku z nowo otwartymi tam wydziałami angielsko-polskim i niemiecko-polskim[2].

Władze uczelni[edytuj]

 • rektor: Dr hab. Robert Władysław Ciborowski, prof. UwB
 • prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej: Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB
 • prorektor ds. kształcenia: Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB
 • prorektor ds. studenckich: Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
 • prorektor ds. nauki: Dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB

Lista rektorów[edytuj]

Wydziały i kierunki[edytuj]

W roku akademickim 2013/14 uczelnia dawała możliwość podjęcia nauki na studiach humanistycznych i ścisłych I i II stopnia prowadzonych w ramach dziewięciu wydziałów[3]:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB na ul. Warszawskiej 63
 • Ekonomii i Zarządzania
  • ekonomia
  • ekonomiczno-prawny
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • zarządzanie
  • logistyka
 • Filologiczny
  • filologia
   • angielska
   • język angielski stosowany, z hiszpańskim
   • białoruska
   • białoruska z językiem angielskim
   • francuska
   • język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy
   • język francuski stosowany, z hiszpańskim
   • rosyjska
   • rosyjska z językiem angielskim
   • rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu
  • filologia polska
  • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  • kulturoznawstwo
 • Fizyki
  • fizyka
Budynek Wydziału Filologicznego i Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB przy pl. Uniwersyteckim 1
Budynek Wydziału Prawa UwB przy ul. Mickiewicza 1

Inne jednostki[edytuj]

 • Katedra Teologii Katolickiej
  Budynek Katedry Teologii Katolickiej
 • Katedra Teologii Prawosławnej
 • Studium Praktycznej Nauki J. Obcych
  • Goethe Institut – Centrum Egzaminacyjne na UwB
  • TELC The European Language Certificates – Centrum Egzaminacyjne na UwB
  • Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych „Glotta”
 • Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
 • Studencka Poradnia Prawna
 • Muzeum Przyrodnicze
 • Biuro Karier
 • Biblioteka Główna
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Alliance Française
 • Wydawnictwo UwB
 • Centrum ds. Informatyzacji
 • Biblioteka British Council
 • Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Organizacje[edytuj]

Samorząd studencki[edytuj]

Organy na szczeblu Uniwersytetu:

 • Parlament Studencki (PS UwB)
 • Sąd Koleżeński

Organy na szczeblu wydziałów:

 • Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego (WRSS)

Organy na szczeblu domów studenckich:

 • Rady Mieszkańców

Przedstawiciele w organach kolegialnych Uniwersytetu:

 • w Senacie – Senatorowie Studenccy
 • w Radach Wydziałów – studenccy członkowie Rad Wydziałów
 • w Radach Naukowych Instytutów – studenccy członkowie Rad Naukowych Instytutów

Samorząd doktorantów[edytuj]

Organy na szczeblu Uniwersytetu:

 • Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów (RUSD)
 • Prezydium RUSD (organ wykonawczy)
 • Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów (UKWSD)

Organy na szczeblu wydziałów:

 • Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów (WRSD)
 • Prezydia WRSD (organy wykonawcze)

Przedstawiciele w organach kolegialnych Uniwersytetu:

 • w Senacie – Senatorowie Doktoranccy
 • w Radach Wydziałów – doktoranccy członkowie Rad Wydziałów
 • w Radach Naukowych Instytutów – doktoranccy członkowie Rad Naukowych Instytutów

Organizacje i stowarzyszenia studenckie[edytuj]

 • Akademicki Klub Turystyczno-Krajoznawczy
 • Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
 • Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie
 • Erasmus Student Network Uniwersytetu w Białymstoku
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE – Białystok
 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu w Białymstoku (NZS UwB)
 • Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club (SFBCC)
 • Stowarzyszenie AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Białystok
 • Stowarzyszenie Kuźnia Talentów

Koła naukowe[edytuj]

 • Koło Naukowe Chemików UwB "Pozyton"
 • Koło Naukowe Biologów
 • Studenckie Koło Naukowe "Laboris"
 • Środowiskowe Koło Naukowe "ENVIRO"
 • Studenckie Koło Menadżerów
 • Studenckie Koło Ekonomistów Turystyki
 • Studenckie Koło Przedsiębiorczości "SKP"
 • Studenckie Koło Naukowe Europrojekt
 • Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego
 • Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej
 • Koło Naukowe Marketingu i Zarządzania w Sporcie
 • Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. Friedricha von Hayeka
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna Von Neumanna
 • Koło Naukowe Polonistów
 • Dydaktyczno-Naukowe Koło Kształcenia Kompetencji Interkulturowej
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Rusycystów „W(Koło) Rosji”
 • Koło Naukowe Studentów „Regionalni”
 • Klub Humanistów
 • Koło Kulturoznawców „kulSTRUKtura”
 • Koło Naukowe Fizyków
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków
 • Koło Naukowe Filozofów
 • Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne
 • Studenckie Koło Naukowe Wschodnie Pogranicze
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Koło Naukowe Matematyczno-Informatyczne
 • Studenckie Koło Technologii Rozproszonych
 • Informatyczne Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy
 • Koło Młodych Teoretyków Pedagogiki
 • Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
 • Naukowe Koło Dydaktyki Ogólnej (Aktywnych Dydaktyków)
 • Naukowe Koło Kreatywności
 • Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji
 • Artystyczne Koło Teatralne
 • Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów
 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • Koło Kabaretowe „Urwani”
 • Studenckie Koło Naukowe „Animacji Cooltury”
 • Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej
 • Naukowe Koło Filmoznawcze
 • Studenckie Koło Edukacji Międzykulturowej
 • Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej
 • Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 • Koło Naukowe „Uniwersytecka Poradnia Prawna”
 • Koło Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi
 • Koło Naukowe Prawa Finansowego
 • Wydziałowe Koło Piłkarskie „Strzelec”
 • Studenckie Koło Prawa Podatkowego
 • Studenckie Koło Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Prawa Pracy
 • Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
 • Studenckie Koło Nauk Penalnych
 • Studenckie Koło Prawa Gospodarczego
 • Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego
 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka
 • Koło Nauk Cywilistycznych
 • Koło Naukowe Prawa Europejskiego
 • Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu
 • Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
 • Studenckie Koło Filozofii Prawa
 • Międzywydziałowy Klub Szachowy „DRAGON2005”
 • Studenckie Koło Historii Prawa
 • Koło Naukowe Teorii Społecznych
 • Your Erasmus Support (YES)
 • Akademicki Klub Wędkarski – AKW „ROBAL”
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej
 • Koła Naukowego Prawa Sportowego
 • Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „PRO HUMANAE VITAE”

Towarzystwa (oddziały na UwB)[edytuj]

Doktorzy honoris causa[edytuj]

Przypisy

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 114, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 2. Język polski na uczelniach białoruskich. W: Oświata... s. 343.
 3. Uniwersytet w Białymstoku. Informator. [dostęp 2014-06-30].

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]