Książeczka wojskowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
książeczki z 2004 i 1978
książeczka z 1978, strony 2–3 (dane personalne)
książeczka służby pomocniczej kobiet z 1957 – strony 4–5
książeczka z 2004, strony 6–7 (adnotacje o poborze)

Książeczka wojskowa – wojskowy dokument osobisty żołnierza zasadniczej służby wojskowej (zastępczej służby wojskowej) lub przeniesionego do rezerwy oraz poborowego[1].

Książeczka wojskowa stanowi dokument identyfikacyjny, którym żołnierz posługuje się we wszelkich kontaktach urzędowych z władzami wojskowymi, pełni rolę jego dowodu osobistego w czasie służby. Ponadto używana jest podczas obowiązkowych czynności urzędowych podejmowanych w stosunkach z osobami podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu.

Książeczki wojskowe w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z polskim prawem zabronione jest przewożenie, przenoszenie i przesyłanie książeczki wojskowej poza granice kraju[2], tak jak samodzielne zmiany wpisów w niej dokonanych lub wprowadzanie nowych.

Dane w książeczce[edytuj | edytuj kod]

Do książeczki wojskowej wpisuje się:

 • dane osobowe jej posiadacza:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zameldowania,
  • stopień wojskowy;
 • dane dotyczące organu wydającego książeczkę wojskową:
  • nazwę organu wydającego,
  • datę wydania,
  • pieczęć organu i podpis wydającego;
 • informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej:
  • adnotacje o poborze:
   • o stawieniu się do poboru, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przeznaczenie poborowego do określonego rodzaju powszechnego obowiązku obrony, odroczenia czynnej służby wojskowej,
  • rodzaj odbywanej czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub zajęć wojskowych, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,
  • poświadczenie złożenia przysięgi wojskowej,
  • stosunek do służby wojskowej,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych w rezerwie,
  • rodzaj przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny oraz serię i numer dokumentu, którym nadano temu żołnierzowi przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny,
  • przynależność ewidencyjną do wojskowej komendy uzupełnień,
  • adnotacje służbowe:
   • aktualne miejsce pełnienia czynnej służby wojskowej, numer jednostki wojskowej, datę rozpoczęcia i zakończenia służby w tej jednostce,
   • numer wydanej broni służbowej, datę jej wydania oraz zwrotu,
   • symbol specjalności wojskowej,
   • kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, o ile została zmieniona w stosunku do wpisu w adnotacji o poborze.

Oprócz powyższych danych, zawiera się adnotacje o poborze, przebiegu służby, ćwiczeniach i szkoleniach wojskowych. A także o nadanych stopniach wojskowych, o złożeniu przysięgi wojskowej, wydaniu karty mobilizacyjnej i o przydziale mobilizacyjnym.

Niektóre wersje książeczek zawierają też informacje o wydanej żołnierzowi broni, umundurowaniu, nadanych odznaczeniach wojskowych, specjalności wojskowej, o grupie krwi żołnierza, o napromienieniu, o wydanym identyfikatorze (tzw. nieśmiertelniku) oraz adres najbliższej rodziny.

Organy wydające książeczkę[edytuj | edytuj kod]

Książeczki wojskowe wydawane są poborowym przez lokalne wojskowe komendy uzupełnień, właściwe ze względu na miejsce zameldowania, a także kobietom przeznaczonym do wojskowej służby pomocniczej (po studiach medycznych i na farmacji).

Opis kategorii[edytuj | edytuj kod]

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • Kategoria zdolności „A” – orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoba z Kategorią „A” może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny[a],
 • Kategoria zdolności „B” – orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej. Aktualny ogólny stan zdrowia osoby z Kategorią „B” nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej,
 • Kategoria zdolności „D” – orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Osoba z Kategorią „D” nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,
 • Kategoria zdolności „E” – orzeczenie trwałej i całkowitej niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, mobilizacji i wojny. Osoba z Kategorią „E” nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu[3].

Książeczka wojskowa w kulturze[edytuj | edytuj kod]

„Książeczka wojskowa” to również tytuł jednej z książek (wyd. 1981) Antoniego Pawlaka[4].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Książeczka Wojskowa (pol.). [dostęp 2013-11-27].
 2. Książeczka Wojskowa (pol.). [dostęp 2013-11-27].
 3. Piotr Lasek: Kwalifikacja Wojskowa w 2013 roku (pol.). [dostęp 2013-11-27].
 4. Książeczka wojskowa na stronie (pol.). [dostęp 2013-11-27].