Księgowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Księgowy (buchalter) - pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

Do zadań księgowego należy m.in. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych (informowanie kierownictwa jednostki o stanie firmy) oraz zewnętrznych (rozliczenia podatkowe i statystyczne) oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa.

Księgowy certyfikowany (w starym rozumieniu przed deregulacją zawodu w 2014[1]) to podmiot, który[2]:

  • ma pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych
  • korzysta w pełni z praw publicznych
  • nie został skazany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe

To obowiązkowe wytyczne, które muszą zostać spełnione dodatkowo musi spełniać jedno z wybranych kryteriów

  • odbył trzyletnią letnią praktykę w księgowości, ma wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość
  • odbył trzyletnią praktykę w księgowości i ma wykształcenie magisterskie lub równorzędne oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości
  • ma dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie minimum średnie oraz zdał egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2014 [online], infor.pl [dostęp 2016-10-15].
  2. Dorota Dworak: Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego. Ministerstwo Finansów RP, 06.09.2012. [dostęp 2014-02-04]. (pol.).