Męska dominacja językowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Męska dominacja językowa – zjawisko socjolingwistyczne polegające na uprzywilejowaniu męskiego rodzaju gramatycznego w słownictwie, słowotwórstwie, gramatyce oraz frazeologii. Zjawisko to przejawia się w wielu językach i przybiera różny stopień nasilenia. W języku polskim obserwowalne jest szczególnie wyraźnie[1][2].

Zjawisko to zostało skrytykowane przez liczne organizacje międzynarodowe, m.in. przez UNESCO[3] i Radę Europy[4].

Przykłady zjawiska w języku polskim[edytuj | edytuj kod]

 • Zwroty adresowane do anonimowego odbiorcy – forma 2 os. lp. czasownika – przybierają zwykle rodzaj męski (np.: „Czy skorzystałeś już z nowej promocji?”; „Właśnie Ty możesz zostać zwycięzcą”; „Bądź szybszy od innych!”).
 • Nazwy zawodów czy członków innych grup społecznych – często są pozbawione neutralnego żeńskiego odpowiednika lub żeńskie odpowiedniki nie funkcjonują jako formy standardowe[5] (np.: minister, pediatra).
 • Czasowniki w 2 os. lm. w czasie przeszłym występują tylko w rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym, tzn. nie odzwierciedlają różnicy między grupą wyłącznie mężczyzn a grupą mieszaną mężczyzn i kobiet (np. „Zgromadziliśmy się tu”; „Powinniście to przemyśleć”)[6].
 • Niektóre terminy odnoszące się do grupy mężczyzn i kobiet są androcentryczne, np. dziadkowie to dziadek i babcia.

Przykłady zjawiska w języku angielskim[edytuj | edytuj kod]

 • Terminy odnoszące się do całości populacji posiadają męski rdzeń. Najbardziej typowym przykładem jest tu wyraz man, znaczący człowiek lub mężczyzna (ale nie – kobieta), oraz jego pochodne np. mankind znaczący ludzkość. Innym przykładem jest wyraz guys, w liczbie mnogiej oznaczającej grupę mężczyzn i kobiet, ale w liczbie pojedynczej – tylko mężczyznę.
 • Wiele nazw zawodów albo funkcji społecznych to wyrazy kończące się na -man, np. policeman czy chairman – użycie tych terminów sugeruje, że osoba pracująca jest mężczyzną (ang. man). W niektórych przypadkach dla nazwy zawodu zakończonego -man przyjęła się analogiczna nazwa zakończona na -woman, np. businessmanbusinesswoman.

Przykłady zjawiska w języku hiszpańskim[edytuj | edytuj kod]

Wiele terminów odnoszących się do grupy mężczyzn i kobiet jest androcentryczna, np. słowo padres, znaczące rodzice, jest formą mnogą od padreojciec. Podobnie jest ze słowem abuelosdziadkowie (l.m. od abuelodziadek).

Konkluzje[edytuj | edytuj kod]

Badania lingwistyczne w wielu językach (w tym polskim) wykazują, że gramatyczny rodzaj męski używany w funkcji generycznej wyraźnie ukierunkowuje skojarzenia z płcią u odbiorców w kierunku męskim, utrudniając skojarzenia z płcią żeńską[1][2]. W opinii części językoznawców[według kogo?] zadaniem języka nie jest dokładne odzwierciedlanie rzeczywistości, lecz co najwyżej jej niedokładne odwzorowanie z wykorzystaniem konwencji znaków i symboli. Ci sami językoznawcy[kto?] apelują, aby nie szukać w języku sprawiedliwości, lecz starać się, aby był logiczny i wygodny[7].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Bojarska, Katarzyna. (2011). Wpływ androcentrycznych i inkluzywnych płciowo konstrukcji językowych na skojarzenia z płcią. Studia Psychologiczne, 49(2), 53–68. doi:10.2478/v10167-011-0010-y.
 2. a b Bojarska, Katarzyna (2012). Responding to lexical stimuli with gender associations: A Cognitive–Cultural Model. Journal of Language and Social Psychology. doi:10.1177/0261927X12463008.
 3. http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf (ang. • fr.).
 4. Zalecenie nr R (90) 4 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie eliminacji seksizmu z języka, przyjęte w dn. 21 lutego 1990 r.
 5. Ester Michejdová, Etykieta językowa w polskim i czeskim dyskursie, Olomouc 2017, s. 56.
 6. Gramatyka nas dyskryminuje – artykuł Anny Freczkowskiej.
 7. Poradnia językowa PWN, prof. Marek Łaziński.