Magazynowanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Magazynowanie (przechowalnictwo) — czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom[1][2]. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Różnice te są łagodzone przez odpowiednie gromadzenie zapasów w odpowiednich magazynach, w których oprócz gromadzenia towarów wykonywane są również inne zadania, jak np. ewidencjonowanie, kompletacja, komisjonowanie asortymentów, paczkowanie, czy też porcjowanie[1][3][4][5]. Jest to działalność, w skład której wchodzą związane z przechowywaniem zapasów zadania ekonomiczne, środki oraz czynności techniczne i organizacyjne[6].

Efektywność gospodarki magazynowej[edytuj]

Racjonalne przechowywanie towarów powinno zapewnić uzyskanie najkorzystniejszych wyników przy określonych w danym czasie warunkach i ograniczeniach. W tym celu opracowuje się program magazynowania[1], jak również projektuje się rozmieszczenie magazynów w sieci dystrybucji i rozplanowanie poszczególnych obiektów. Należy przy tym uwzględnić m.in.[3][5]:

 • rodzaj przechowywanych towarów, ich właściwości fizyczno-chemiczne
 • ilość towarów do przechowywania
 • długość okresu składowania
 • okres przydatności do wykorzystania materiału
 • cel magazynowania i wynikające z tego konieczne czynności magazynowe lub funkcje w obrocie towarowym
 • przestrzeganie zasad i warunków przechowywania
 • koszty inwestycyjne i eksploatacyjne magazynowania
 • stan i wielkość posiadanego lub przewidywanego zaplecza magazynowego
 • odległość magazynu od dostawców i odbiorców
 • forma własności magazynu (własny, wynajmowany)

Podstawowym kryterium oceny efektywności gospodarki magazynowej są jednostkowe koszty magazynowania (efektywność), na których wysokość wpływają: wykorzystanie powierzchni (pojemności) składowej i urządzeń magazynowych oraz czynności magazynowe (rozładunek, załadunek, rozpakowywanie, paczkowanie)[5][7].

Lokalizacja magazynów[edytuj]

Na efektywność gospodarki magazynowej wywiera wpływ także optymalizacja ilości i wielkości magazynów, ich rozplanowanie oraz ich lokalizacja (przestrzenne rozmieszczenie w stosunku do producenta i odbiorcy)[2][3][4][5][7], którą podzielić można na lokalizację ogólną i szczegółową[potrzebny przypis].

Lokalizacja ogólna może dotyczyć zarówno surowców (dostawców), jak i konsumentów i miejscowości, w której ma znajdować się magazyn:

 1. surowce powinny być magazynowane w pobliżu ich produkcji i skupu
 2. magazyny wyrobów gotowych należy lokalizować w ośrodkach zapotrzebowania konsumpcyjnego, uwzględniając takie czynniki, jak np. asortyment towarów, gęstość sieci detalicznej i częstotliwość dokonywania zakupów.

Przykładową metodą określania ogólnej lokalizacji jest metoda środka ciężkości.

Lokalizacja szczegółowa oznacza wybór konkretnego miejsca budowy (działki) w wybranej miejscowości. Działka ta winna spełniać następujące warunki decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu magazynu:

 1. istnienie dróg dojazdowych zapewniających dogodny transport,
 2. uzbrojenie terenu (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna),
 3. możliwość rozmieszczenia budynków w sposób zapewniający swobodny wjazd, dojazd, dostęp do rampy.

Przechowalnictwo żywności[edytuj]

W przechowalnictwie produktów żywnościowych ważną rolę odgrywa także ochrona przed szkodnikami, wśród których najważniejsze są owady (szkodniki magazynowe)[potrzebny przypis].

Przypisy

 1. a b c PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa - Terminologia podstawowa
 2. a b Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C.: Zarządzanie Logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 311-358. ISBN 83-208-1355-7.
 3. a b c Lech Dwiliński: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 171-185. ISBN 83-7207-611-1.
 4. a b Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 146-156, 253-260. ISBN 83-208-1402-2.
 5. a b c d praca zbiorowa: Podstawy Logistyki. Poznań: ILiM, 2006, s. 123-175, seria: Biblioteka Logistyka. ISBN 978-83-87344-57-3.
 6. Tomasz Janiak (red.): Słownik terminologii logistycznej. Poznań: ILiM, 2006, s. 57, seria: Biblioteka Logistyka. ISBN 83-87344-22-2.
 7. a b Marek Gubała, Jan Popielas: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Poznań: ILiM, 2005, s. 9-30, seria: Biblioteka Logistyka. ISBN 83-87344-86-9.