Monoterpeny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Monoterpeny – grupa organicznych związków chemicznych, podgrupa terpenów, posiadające silne własności zapachowe.

Związki te są w temperaturze pokojowej cieczami lub ciałami stałymi o intensywnym zapachu. Dobrze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych i tłuszczach. Są nierozpuszczalne w wodzie.

Są bardzo rozpowszechnione w świecie roślinnym, wyodrębnia się je z olejków eterycznych, żywic, soków.

Stosowane są głównie jako rozpuszczalniki i substancje zapachowe. Właściwości monoterpenów są zbliżone do właściwości olejków eterycznych, z których są izolowane.

Monoterpeny dzieli się w zależności od charakteru chemicznego (grup funkcyjnych) i budowy:

w zależności od posiadanych grup funkcyjnych:

w zależności od budowy:

Biosynteza monoterpenów opiera się na eliminacji grupy pirofosforanowej ze związków takich jak pirofosforan izopentenylowy, oraz pirofosforan dimetyloallilowy.