Nowa Księga Wieczysta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nowa Księga wieczysta (NKW) – system informatyczny, którego zadaniem jest archiwizacja oraz udostępnianie danych zawartych w księgach papierowych oraz zasilanie centralnej bazy danych informacji dotyczących ksiąg wieczystych.

Struktura NKW[edytuj | edytuj kod]

W systemie Nowa Księga Wieczysta wyodrębnione zostały cztery szczeble organizacyjne, w których zastosowano odpowiednie podsystemy systemu NKW:

 1. Centrala Ksiąg Wieczystych - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (zarządzana przez system IBM DB2).
 2. Wydziały Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych - odpowiadają za przetwarzanie i wprowadzanie danych do centralnej bazy danych NKW.
 3. Ośrodki Migracyjne Ksiąg Wieczystych - obsługują Migrację Ksiąg Wieczystych (w formie papierowej) do centralnej bazy danych NKW.
 4. Ekspozytury Centralnej Informacji - punkty wydawania dokumentów i udzielania informacji z rejestru NKW.
NKW ksiegawiecz1.gif

Główne założenia NKW[edytuj | edytuj kod]

 • Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrony prawa własności.
 • Usprawnienie i zmniejszenie przewlekłości postępowania wieczysto­księ­gowego.
 • Wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków.
 • Zapewnienie łatwego dostępu do ksiąg wieczystych poprzez sieć komputerową.
 • Zmodernizowanie technik wpisów poprzez wykorzystanie komputerów oraz ochrona przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem.

Historia NKW[edytuj | edytuj kod]

 • 1995 r. – rozpoczęcie prac nad informatyzacją rejestrów sądowych.
 • 1995 r. – w Departamencie Organizacji i Informatyki Ministerstwa Sprawiedliwości powołano zespół sędziów do spraw ksiąg wieczystych, który stanowił grupę konsultantów doskonalenia tworzonego systemu.
 • 1997 r. – Pierwsza Krajowa Konferencja Sędziów Wie­czystoksięgowych.
 • 1999 r. – Zgłoszono do Komisji Europejskiej międzyresorto­­wy projekt pod nazwą Budowa zintegrowanego syste­­mu katastralnego. Głównym celem tego projektu była informatyzacja przetwarzania i obiegu danych dotyczących nieruchomości i stworzenie jednej ogólnopolskiej sieci zapewniającej transfer danych pomiędzy NKW, systemem Ewidencji Podatku od Nie­ruchomości oraz systemem Ewidencji Gruntów i Budynków.
 • 2001 r. Pozyskanie środków unijnych z funduszu PHARE oraz podpisanie umowy twinningowej z ministerstwem Saksonii.
 • 2002 r. - Rozstrzygnięcie przetargu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Fundusz PHARE)- na budowę krajowego zintegrowanego systemu Nowej Księgi Wieczystej (NKW). Zwycięzcą została firma Aram.
 • 2003 r. – Uruchomienie programu pilotażowego NKW, obejmującego sześć wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w: Bytomiu, Olsztynie, Płocku, Poznaniu, Wejherowie oraz Warszawie.
 • 2004 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.9.2004 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, oraz całkowite odejście od prowadzenia ksiąg wieczystych w wersji papierowej.
 • 2005 r. - Realizacja projektu i wdrażanie systemu NKW w kolejnych wydziałach. Powiększenie zasięgu reformy o osiemnaście wydziałów.
 • 2006 r. - Dalsze powiększanie zasięgu reformy o 55 wydziałów. System Nowa Księga Wieczysta (NKW) do dnia 31.05.2006 r. został wdrożony w 82 wydziałach ksiąg wieczystych oraz w 10 ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych.
 • 2007 r. - Prace nad wdrożeniem nowego systemu w kolejnych 21 wydziałach ksiąg wieczystych. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje wdrożenia systemu Nowa Księga Wieczysta w 100 wydziałach wieczystoksięgowych.
 • 2008 r. - Reforma obejmuje kolejne 22 wydziały ksiąg wieczystych. Trwają pracę nad realizacją reformy. Na dzień 30.06.2008 r. na wdrożenie nowego systemu oczekują jeszcze około 84 wydziały ksiąg wieczystych.
 • 2010 r. - Podpisanie porozumienia z dnia 25 maja 2010 r. sprawie zapewnienia komornikom sądowym testowego dostępu do aplikacji Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

Budowa Numeru Nowej Księgi Wieczystej[edytuj | edytuj kod]

Numer nowej księgi wieczystej składa się z czteroznakowego kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, znaku ukośnika, 8 cyfr numeru księgi wieczystej, ukośnika i cyfry kontrolnej obliczonej na podstawie liter i cyfr kodu i cyfr numeru[1]. Przykładowy numer Nowej Księgi Wieczystej KA1S/12345678/9.

Podczas migracji starych ksiąg wieczystych w wydziałach Wieczystoksięgowych Sądów Rejonowych do nowego systemu nowy numer powstawał przez uzupełnienie zerami wiodącymi starego numeru do łącznej długości 8 cyfr.

Od pierwszego Rozporządzenia w tej sprawie, w którym przydzielono kody sądom rejonowym nastąpiła co najmniej jedna reorganizacja podległości sądom okręgowym, wskutek czego zmieniły się kody sądów rejonowych i wydziałów zamiejscowych. Z tego powodu zmieniły się także numery Nowej Księgi Wieczystej. Podczas likwidacji niektórych wydziałów wieczystoksięgowych do jednego sądu rejonowego mogły trafić stare numery ksiąg wieczystych z różnych wydziałów, co powodowało występowanie tego samego numeru dla działek w różnych miejscowościach. W tych przypadkach przydzielano im nowe ośmiocyfrowe numery z kodem sądu rejonowego według nowej organizacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że 1 stycznia 2013 roku 79 najmniejszych sądów rejonowych, czyli takich w których pracuje do 9 sędziów włącznie, zostanie przekształconych (a nie zlikwidowanych) w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów rejonowych. W związku z tą reorganizacją sądów Ministerstwo Sprawiedliwości nie przewiduje zmiany kodów ksiąg wieczystych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]