System informatyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

System informatyczny (ang. information processing system) – urządzenie lub grupa wzajemnie połączonych lub związanych ze sobą urządzeń, z których jedno lub więcej, zgodnie z programem, wykonuje automatyczne przetwarzanie danych[1].

W Polsce, termin ten jest używany w kontekście przede wszystkim systemów informacyjnych (ang. information systems). W kontekście nauki o zarządzaniu, systemy informacyjne obejmują nie tylko warstwę techniczną, ale także np. ludzi z nich korzystających. Dr Marian Kuraś uważa, że określenie system informatyczny powinno być zarezerwowane dla systemów obliczeniowych (ang. computer system, computing system, computational system)[2]. Systemy informatyczne określa się także więc jako komputerowe systemy informacyjne (ang. computer information system), definiowane jako zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego[3]. Stanowią one wówczas wydzieloną skomputeryzowaną część systemu informacyjnego. Składają się one z następujących elementów:

Natomiast system informacyjny obejmuje także m.in.:

  • zasoby osobowe – ludzie,
  • elementy organizacyjne – czyli procedury (procedury organizacyjne – termin z zarządzania) korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze itp.,
  • elementy informacyjne; bazy wiedzyontologie dziedziny/dziedzin, w których używany jest system informatyczny – na przykład podręcznik księgowania w przypadku systemu finansowo-księgowego.

Systemy komputerowe mogą być klasyfikowane na różne sposoby w zależności od przyjętego kryterium podziału, np. systemy czasu rzeczywistego, systemy wbudowane.

Tworzenie systemów informatycznych[edytuj | edytuj kod]

Tworzenie systemów informatycznych jest złożonym zadaniem – trudno jest przewidzieć, czy projekt informatyczny zakończy się sukcesem (system stworzony na czas, zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi, koszt stworzenia mieszczący się w ramach przewidzianego budżetu), czy porażką. Wszystko zależy od procesu, w jakim system jest wytwarzany. Aby określić prawdopodobieństwo sukcesu, stosuje się metody oceny procesu wytwórczego stosowanego do produkcji systemu. Najbardziej rozpowszechnionym modelem takiej oceny jest CMM.

Wyróżnia się etapy tworzenia systemów informatycznych:

Złożoność systemów informatycznych[edytuj | edytuj kod]

Systemy informatyczne mogą być bardzo proste, jak i złożone. Miarą złożoności systemu może być na przykład ilość elementów systemu połączona ze złożonością stosowanego oprogramowania mierzoną w ilości punktów funkcyjnych.

Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Informatyka ekonomiczna.

Określenie systemy informatyczne stosuje się często do systemów wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Typy systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 728).
  2. Marian Kuraś, System informacyjny a system informatyczny.
  3. a b Szymon Konkol – Publikacje Cyfrowe, Charakterystyka informatycznych systemów komputerowych, 2 lipca 2016 [dostęp 2020-08-22].