Podmiot leczniczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Podmiot leczniczy – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej jest to podmiot wykonujący działalność leczniczą inny niż indywidualna albo grupowa praktyka zawodowa lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty lub diagnosty laboratoryjnego. Może nim być[1]:

Historia[edytuj | edytuj kod]

Polskie prawo posługiwało się do 14 stycznia 1992 r. pojęciem zakładu leczniczego[2], a następnie do 30 czerwca 2011 r. pojęciem zakładu opieki zdrowotnej – wyodrębnionego organizacyjnie zespołu osób i środków majątkowych utworzonego i utrzymywanego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej mógł być również utworzony i utrzymywany w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia lub w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia[3]. Jednym z rodzajów zakładów opieki zdrowotnej był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący zarazem osobą prawną.

Niezależnie od zakładów opieki zdrowotnej działały indywidualna albo grupowa praktyka zawodowa lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, rejestrowane jako przedsiębiorcy przez ewidencję działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz spółek cywilnych) albo w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek partnerskich), natomiast w zakresie rejestrowania działalności regulowanej – przez organy właściwego samorząd zawodu zaufania publicznego.

Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 (obowiązująca od 1 lipca 2011) zastąpiła pojęcie zakładu opieki zdrowotnej pojęciami:

  • podmiotu leczniczego, zachowując jednak pojęcie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako jednego z typów podmiotów leczniczych,
  • zakładu leczniczego (w ramach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego albo w ramach podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą), stanowiącego zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej[4].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Może niekiedy podlegać wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, wyłącznie dla celów rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego, ale bez możliwości wpisu do rejestru przedsiębiorców i bez wpływu wpisu na osobowość prawną.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 991
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych (Dz.U. z 1928 r. nr 38, poz. 382)
  3. art. 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89)
  4. Dz.U. z 2023 r. poz. 991