Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (pot. ułomna osoba prawna, niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim są:

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą swojego działania, może także pozywać i być pozywaną. Członkowie takiej jednostki organizacyjnej co do zasady ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności.

Częstym błędem jest włączanie do katalogu jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej spółki cywilnej (która w istocie jest umową cywilnoprawną), chociaż Kodeks pracy traktuje taką spółkę jako stronę stosunku pracy w charakterze pracodawcy.

Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe przewiduje, że dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prawem właściwym będzie prawo państwa, gdzie znajduje się siedziba „organu” zarządzającego.

W literaturze prawniczej odchodzi się od stosowania terminu „ułomnej osoby prawnej” na rzecz sformułowania „jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej”[1].

Przypisy

  1. Por. Andrzej Powierża: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W: Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW [on-line]. yadda.icm.edu.pl, 2005. [dostęp 2014-06-17]. Korespondencja w sprawie zdolności do czynności prawnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego: http://prawo.vagla.pl/node/8800.
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.