Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo oraz poprzednio: ewidencja działalności gospodarczej), CEIDG – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi utworzony w 2011.

Opis[edytuj | edytuj kod]

Ewidencja działała od 1 lipca 2011 do 29 kwietnia 2018 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168). Od 30 kwietnia 2018 r. podstawą jej funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296). Ustawa wchodzi w skład tak zwanej konstytucji dla biznesu, będącej częścią planu Morawieckiego[1]. Ewidencja umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych była wprowadzona przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r. (tzw. ustawa Wilczka (Dz.U. z 1988 r. nr 41, poz. 324), ministra przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego) i była prowadzona jako jawna przez właściwe dla miejsca prowadzenia działalności urzędy samorządowe. Do końca grudnia 2011 r. do centralnej zostały przeniesione wpisy prowadzone przez samorządy. 26 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej[1].

Zadania CEIDG:

 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
 • dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
 • umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
 • możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są bezpłatne[2].

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis do CEIDG przedsiębiorcy jest obowiązkowy. Wykonywanie działalności gospodarczej bez dokonania wpisu stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny[3].

Wniosek[edytuj | edytuj kod]

Obowiązujący formularz: CEIDG-1 Wniosek O wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możliwe zgłoszenia na wniosku:

1 – wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy. (Należy podać faktyczną datę rozpoczęcia działalności)

2 – wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych. (Data zmiany nie może być późniejsza niż dzień złożenia wniosku)

3 – wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. (Należy podać faktyczną datę zawieszenia, działalność zawieszana jest na czas nieokreślony lub określony jeżeli na wniosku o zawieszenie została podana data wznowienia)

4 – wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. (Należy podać faktyczną datę wznowienia)

5 – wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

(Należy wskazać na wniosku w zależności od sytuacji:

– ostatni dzień prowadzenia działalności

– informację o niepodjęciu wykonywania działalności gospodarczej (w takim przypadku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany)

– informację o przekształceniu w jednoosobową spółkę kapitałową)

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

Złożenie wniosku powoduje wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wraz z wnioskiem składane jest również oświadczenie: "...że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie działalności gospodarczej objętej wpisem, oraz że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG."

Wniosek jest jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Informacje w CEIDG[edytuj | edytuj kod]

W ogólnodostępnym portalu CEIDG można znaleźć m.in.[2]:

 • jednolity, prosty oraz powszechnie obowiązujący formularz o wpis do CEIDG,
 • wyszukiwarkę firm oraz osób prowadzących działalność w Polsce,
 • niezbędne informacje na temat koncesji, licencji, zwolnień i wpisach do rejestru działalności,
 • filmy instruktażowe pomocne do sporządzenia wniosku CEIDG-1.

Rejestracja[edytuj | edytuj kod]

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 wybierając jedną z czterech dostępnych możliwości[4]:

Wejście na stronę CEIDG[2]
Zalogowanie się do systemu CEIDG Bez logowania się do systemu CEIDG
Założenie konta + aktywowanie konta (poprzez link potwierdzający otrzymany na podany adres e-mail)

i zalogowanie się do systemu

Przygotowanie wniosku, w trybie anonimowym, bez logowania się do systemu
Wypełnienie wniosku online Pobranie wniosku on-line
Wysłanie wniosku online Wydruk wniosku
złożenie (podpisanie) go elektronicznie złożenie (podpisanie) go elektronicznie podpisanie go osobiście w dowolnej gminie przygotowanie wniosku online przesłanie wniosku do gminy złożenie wniosku osobiście w gminie
Podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym Podpisanie podpisem zaufanym albo osobistym podpisanie go osobiście w dowolnej gminie. podpisanie go w dowolnej gminie. Podpisanie i wysłanie pocztą. Dodatkowo podpis musi być notarialnie potwierdzony.

(wymagane notarialne poświadczenie).

Podpisanie i osobiste zaniesienie do urzędu gminy (gmina przekształca go na wniosek elektroniczny).

Od 2017 roku można przygotować wniosek telefonicznie razem z konsultantem CEIDG[5].

Na II kwartał 2021 roku została zaplanowana integracja CEIDG z istniejącym portalem dla przedsiębiorców biznes.gov.pl[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b 57. posiedzenie Sejmu – podsumowanie obrad. sejm.gov.pl. [dostęp 2018-02-01].
 2. a b c Strona CEIDG.
 3. Art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń.
 4. W jaki sposób złożyć wniosek CEIDG? – Księgowość spółki z o.o.. 2017-08-22.
 5. Zakładanie własnej firmy przez telefon – e-Deklaracje – podatkowy serwis informacyjny. 2017-08-22. [dostęp 2017-08-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-22)].
 6. ideo- www.ideo.pl: Ministerstwo Rozwoju uruchomi jedno e-konto przedsiębiorcy. Prawo.pl, 2021-02-17. [dostęp 2021-07-18].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]