Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo oraz poprzednio: ewidencja działalności gospodarczej), CEIDG – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi z wyłączeniem rolników indywidualnych, wraz z ewentualnymi adnotacjami o ich uczestnictwie w spółkach cywilnych, utworzony w 2011.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Protoplastą CEIDG była ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych wprowadzona przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r. (tzw. ustawa Wilczka (Dz.U. z 1988 r. nr 41, poz. 324), ministra przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego), która prowadzona była jako jawna przez właściwe dla miejsca prowadzenia działalności urzędy gminne, miejsko-gminne lub miejskie. Następnie ewidencja działała na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, którą z kolei zastąpiła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r.

Od 1 lipca 2011 ewidencja została scentralizowana tworząc Centralną Ewidencję i Informację o Działaności Gospodarczej, działając do 29 kwietnia 2018 r. na mocy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168). Do końca grudnia 2011 r. do centralnie prowadzonej ewidencji zostały przeniesione wpisy prowadzone przez samorządy.

Opis[edytuj | edytuj kod]

Obecnie podstawą funkcjonowania CEIDG jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541), która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Ustawa wchodzi w skład tak zwanej konstytucji dla biznesu, będącej częścią planu Morawieckiego[1].

Ewidencja umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Zadania CEIDG:

  • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
  • dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
  • umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
  • możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są bezpłatne[2].

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają zwykle wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z pewnymi wyjątkami.

Wpis do CEIDG przedsiębiorcy jest obowiązkowy. Wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej bez dokonania wpisu stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny[3]

Wniosek[edytuj | edytuj kod]

Obowiązujący formularz: CEIDG-1 Wniosek O wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możliwe zgłoszenia na wniosku:

1 – wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy. (Należy podać faktyczną datę rozpoczęcia działalności)

2 – wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych. (Data zmiany nie może być późniejsza niż dzień złożenia wniosku)

3 – wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. (Należy podać faktyczną datę zawieszenia, działalność zawieszana jest na czas nieokreślony lub określony jeżeli na wniosku o zawieszenie została podana data wznowienia)

4 – wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. (Należy podać faktyczną datę wznowienia)

5 – wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

(Należy wskazać na wniosku w zależności od sytuacji:

– ostatni dzień prowadzenia działalności

– informację o niepodjęciu wykonywania działalności gospodarczej (w takim przypadku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany)

– informację o przekształceniu w jednoosobową spółkę kapitałową)

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

Złożenie wniosku powoduje wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wraz z wnioskiem składane jest również oświadczenie: "...że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie działalności gospodarczej objętej wpisem, oraz że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG."

Wniosek jest jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Informacje w CEIDG[edytuj | edytuj kod]

W ogólnodostępnym portalu CEIDG można znaleźć m.in.[2]:

  • jednolity, prosty oraz powszechnie obowiązujący formularz o wpis do CEIDG,
  • wyszukiwarkę firm oraz osób prowadzących działalność w Polsce,
  • niezbędne informacje na temat koncesji, licencji, zwolnień i wpisach do rejestru działalności,
  • filmy instruktażowe pomocne do sporządzenia wniosku CEIDG-1.

Rejestracja[edytuj | edytuj kod]

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 wybierając jedną z czterech dostępnych możliwości[4]:

Wejście na stronę CEIDG[2]
Zalogowanie się do systemu CEIDG Bez logowania się do systemu CEIDG
Założenie konta + aktywowanie konta (poprzez link potwierdzający otrzymany na podany adres e-mail)

i zalogowanie się do systemu

Przygotowanie wniosku, w trybie anonimowym, bez logowania się do systemu
Wypełnienie wniosku online Pobranie wniosku on-line
Wysłanie wniosku online Wydruk wniosku
złożenie (podpisanie) go elektronicznie złożenie (podpisanie) go elektronicznie podpisanie go osobiście w dowolnej gminie przygotowanie wniosku online przesłanie wniosku do gminy złożenie wniosku osobiście w gminie
Podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym Podpisanie podpisem zaufanym albo osobistym podpisanie go osobiście w dowolnej gminie. podpisanie go w dowolnej gminie. Podpisanie i wysłanie pocztą. Dodatkowo podpis musi być notarialnie potwierdzony.

(wymagane notarialne poświadczenie).

Podpisanie i osobiste zaniesienie do urzędu gminy (gmina przekształca go na wniosek elektroniczny).

Od 2017 roku można przygotować wniosek telefonicznie razem z konsultantem CEIDG[5].

Na II kwartał 2021 roku została zaplanowana integracja CEIDG z istniejącym portalem dla przedsiębiorców biznes.gov.pl[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]