Pogórze Szydłowskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Pogórze Szydłowskie
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Wyżyny Polskie

Podprowincja

Wyżyna Małopolska

Makroregion

Wyżyna Kielecka

Mezoregion

Pogórze Szydłowskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. świętokrzyskie

Pogórze Szydłowskie (342.36) – region w Polsce, południowa część Wyżyny Kieleckiej. Wysokość w najwyżej położonych punktach przekracza 300 m n.p.m. Od północy Pogórze ograniczone jest przez Góry Świętokrzyskie, a od południa przez nizinną Nieckę Połaniecką. Stanowi ono formę przejściową pomiędzy tymi dwiema krainami.

Występują tu skały osadowe z ery paleozoicznej i mezozoicznej przykryte przez młodsze osady z okresu miocenu. Na obszarze, gdzie występują wapienie rozwinął się kras. Pogórze Szydłowskie zajmuje 1030 km². Znajduje się tu jeden rezerwat przyrody ożywionej, zaś na rzece Czarnej utworzono zbiornik retencyjny.

Najważniejsze ośrodki Pogórza Szydłowskiego to Staszów i Szydłów.