Skrót: WP:VEI

Pomoc:VisualEditor/Instrukcja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
< Pomoc:VisualEditor
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ta instrukcja była aktualna, kiedy wprowadzano VisualEditor, czyli w lipcu 2013. Od tego czasu wiele szczegółów się zmieniło, ale ogólnie sposób edytowania w VisualEditorze jest ten sam.


Uruchamianie VisualEditora

Aby edytować stronę za pomocą VisualEditora, kliknij w zakładkę „Edytuj” u góry strony.

Otwieranie strony edycji może potrwać kilka sekund, lub dłużej, jeżeli strona jest bardzo długa.

Kliknięcie w zakładkę „Edytuj kod źródłowy” otworzy klasyczny edytor wikikodu.

VisualEditor - edytuj.png

Możesz uruchomić VisualEditora, klikając w link „edytuj” znajdujący się przy nagłówku każdej sekcji.

Kiedy najedziesz kursorem na nagłówek, pojawi się link „edytuj kod źródłowy”, umożliwiający otwarcie klasycznego edytora wikikodu.

VisualEditor - edytuj sekcję.png


Na początek: pasek narzędzi VisualEditora


Pasek narzędzi VisualEditora
Gdy uruchomisz VisualEditora, na górze ekranu pojawi się pasek narzędzi. Zawiera on ikonki:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Cofnij i ponów zmiany, których dokonałeś.

VisualEditor - nagłówki.png
Zmień formatowanie (menu rozwijane): pozwala Ci zmienić poziom nagłówka tekstu. Standardowy poziom to Podstawowy nagłówek rozdziału.

VisualEditor - Toolbar - Formatting.png
Formatowanie:
  • B pogrubia czcionkę;
  • I ustawia kursywę.
  • Ostatnia (wyczyść formatowanie) usuwa wszystkie ustawienia formatowania zaznaczonego tekstu.

VisualEditor - Toolbar - Lists and indentation.png
Listy i wcięcia: pierwsze dwie ikonki pozwalają tworzyć listy numerowaną i wypunktowaną. Kolejne dwie służą do powiększania lub zmniejszania wcięcia.

VisualEditor - Toolbar - Media, references, transclusions.png
Multimedia, przypisy i szablony: kliknięcie na każdą ikonę otwiera inne okienko:
  • ikonka Lista przypisów (trzy książki) otwiera okno wyświetlające przypisy;

VisualEditor - ustawienia strony.png
Ustawienia strony obecnie pozwalają edytować kategorie i sprawdzić listę linków językowych.

VisualEditor - anuluj zapisz.png
Anuluj lub zapisz zmiany.


Zapisywanie zmian

Po zakończeniu edycji kliknij zielony przycisk Zapisz stronę na pasku narzędzi. Zielonego przycisku nie da się kliknąć, jeśli nie dokonano żadnych zmian.
VisualEditor - anuluj zapisz.png

Naciśnięcie zielonego przycisku Zapisz stronę otwiera okno dialogowe, w którym można wprowadzić krótkie podsumowanie swoich działań, oznaczyć edycję jako drobną czy zdecydować się na obserwowanie przyszłych zmian na stronie.

W prawym dolnym rogu znajduje się liczba znaków, która pozostała do użycia przy pisaniu podsumowania edycji. Możesz także przejrzeć swoje zmiany, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku, zanim je zapiszesz.

VisualEditor - opis zmian.png

Edycja linków

VisualEditor - link w pasku narzędzi.png
Możesz dodać link za pomocą ikonki w pasku narzędzi lub używając skrótu klawiszowego Ctrl+K (lub Command+K na Macu).

Jeżeli zaznaczyłeś tekst lub umieściłeś kursor w środku wyrazu, link zostanie dodany do tego tekstu.


VisualEditor - menu kontekstowe linku.png
Niezależnie od tego, czy użyjesz ikonki czy skrótu, otworzy się okno dialogowe, w którym możesz wpisać adres linka (wewnętrzny lub zewnętrzny). Gdy zaczniesz pisać, VisualEditor wyszuka proponowane linki wewnątrzne.

Gdy wpiszesz lub wybierzesz link, możesz wcisnąć ↵ Enter, kliknąć poza okno dialogowe lub wcisnąć ikonę zamykającą okno (<). Twój link pojawi się na edytowanej stronie, ale nie będzie zapisany, dopóki nie zapiszesz strony.


VisualEditor - link w tekście.png
Aby zmienić lub usunąć istniejący link, kliknij na niego, a następnie na ikonę linków, która pojawi się obok. Możesz też kliknąć na taką samą ikonę na pasku narzędzi lub użyć skrótu klawiszowego Ctrl+K.

Możesz wtedy zmienić adres linku albo usunąć link klikając ikonę Usuń (kosz) znajdującą się w prawym górnym rogu okna.


Edycja grafik i innych multimediów

Aby dodać nowe zdjęcie (lub inny plik multimedialny) do strony, kliknij ikonę Media na pasku narzędzi (obrazek gór).
VisualEditor - multimedia w pasku narzędzi.png

Kliknięcie na ikonę Media otwiera okno dialogowe, które automatycznie wyszukuje w Wikimedia Commons pliki multimedialne związane z edytowaną stroną.

Możesz szukać innych plików multimedialnych, zmieniając tekst w oknie dialogowym w polu wyszukiwania.

Kliknij na miniaturę, aby wybrać plik.

VisualEditor - wybieranie pliku.png

Wprowadzony plik jest zaznaczony na niebiesko. Możesz zmienić jego rozmiar przeciągając i upuszczając jego rogi.

Kliknij na ikonę Multimedia pojawiającą się na pliku lub na taką samą umieszczoną w pasku narzędzi, by dodać opis pliku.

VisualEditor - zaznaczony plik.png

Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz dodać (lub zmienić) opis, który może zawierać sformatowany tekst i linki.
VisualEditor - opis pliku.png

Kiedy skończysz, kliknij Zastosuj by zamknąć okno i wrócić do edycji strony.
VisualEditor - zastosuj.png


Edycja przypisów

Edycja istniejącego przypisu


VisualEditor - ikona przypisu.png
Aby zmienić istniejący przypis, kliknij na niego, a następnie na Edytuj.

VisualEditor - treść przypisu.png
Kliknięcie Edytuj otwiera okno dialogowe, w którym możesz edytować tekst przypisu.

Możesz formatować go tak, jak główną część strony, np. ustawić kursywę czy dodać linki. Możesz zmienić przynależność przypisu do danej grupy; zostanie to użyte do wyświetlania grup przypisów w narzędziu "Lista przypisów".


VisualEditor - edycja szablonu w przypisie.png
Wiele serwisów wiki używa szablonów formatujących przypisy do właściwego standardu. Zauważysz to, gdy zamiast prostego tekstu pojawią się osobne pola dla każdej podanej informacji.

Pola te pozwalają Ci edytować poszczególne parametry szablonu.


VisualEditor - zastosuj.png
Kiedy skończysz, kliknij Zastosuj by zamknąć okno i wrócić do edycji artykułu.

Użycie istniejącego przypisu


VisualEditor - wstaw przypis.png
Jeżeli strona zawiera już przypisy, możesz wybrać jeden z nich, o ile dotyczy on informacji, do której chcesz go dodać.

Aby użyć istniejącego przypisu, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go dodać i kliknij na Przypis, który znajduje się w pasku narzędzi.


VisualEditor - lista przypisów.png
Kliknij Użyj istniejącego.

Jeżeli jest wiele przypisów, możesz użyć wyszukiwarki (z etykietką Wyszukiwanie pośród użytych przypisów), dzięki której wyświetlą się tylko te przypisy, które zawierają wyszukiwany przez Ciebie tekst.


Tworzenie nowego przypisu

 Osobna strona: Pomoc:Citoid.

VisualEditor - wstaw przypis.png
Aby utworzyć nowy przypis, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go dodać i kliknij Przypis, który znajduje się w pasku narzędzi.

VisualEditor - dodaj szablon w przypisie.png
Jeżeli dodajesz nowy przypis i chcesz w nim zawrzeć szablon pozostań w zakładce Automatycznie aby automatycznie wygenerować szablon (tylko w przypadku URL lub DOI, czyli stron internetowych i dokumentów elektronicznych).

Kliknij Generuj by wrócić do edytora strony.


VisualEditor - wybierz szablon w przypisie.png
Jeśli chcesz ręcznie uzupełnić parametry szablonu, to kliknij Ręcznie i wybierz szablon, który chcesz użyć. Utwórz go tak samo, jak edytujesz istniejący.

VisualEditor - lista przypisów ikona.png
Jeżeli strona nie zawiera jeszcze listy przypisów (np. tworzysz właśnie pierwszy przypis), trzeba ją dodać, aby treść przypisów wyświetlała się na stronie.

Umieść kursor w miejscu, w którym ma wyświetlać się lista przypisów i w pasku narzędzi kliknij Wstaw, a następnie Więcej i wybierz Lista przypisów.

Edycja szablonów

Aby dodać nowy szablon, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go dodać i kliknij na ikonę Dołączony szablon (obrazek puzzla) umieszczoną w pasku narzędzi.
VisualEditor - dołączony szablon.png

Wpisz nazwę szablonu, który chcesz dodać, i kliknij Dodaj szablon.
VisualEditor - wyszukiwarka szablonów.png

Możesz także edytować szablony, które znajdują się na stronie, poprzez kliknięcie na nie (zaznaczą się na niebiesko) i kliknięcie na ikonę Dołączony szablon pojawiającą się na szablonie lub na taką samą umieszczoną w pasku narzędzi.
VisualEditor - zaznaczony szablon.png

Dodawanie nowego szablonu lub edycja istniejącego otworzy okno Dołączony szablon z listą poszczególnych parametrów i ich wywołań.

Możesz także dodać nowe parametry lub edytować istniejące.

VisualEditor - TemplateData są 1.png

Aby zmienić wywołanie parametru, wybierz parametr z listy i edytuj wywołanie w sąsiadującym polu.
VisualEditor - TemplateData są 2.png

Jeżeli szablon zawiera inne szablony, pojawią się one jako parametry. Mogą być edytowane i usuwane poprzez kliknięcie na nazwę podszablonu.

Nowe podszablony są dodawane analogicznie, jak nowe parametry. Możesz sprawdzić dokumentację szablonu by upewnić się, czy szablon zawiera podszablony.

VisualEditor - Template editing 5.png

Kiedy skończysz, kliknij Zastosuj by zamknąć okno i wrócić do edycji strony.
VisualEditor - zastosuj.png

Wklejanie szablonów


Kiedy trzeba wkleić szablon, wpisz subst: (łącznie z dwukropkiem) przed nazwą szablonu.

Autouzupełnianie nie działa z kodem subst:; jeżeli potrzebujesz autouzupełniania, dodaj subst: po odnalezieniu szablonu, którego szukasz.

Następnie kliknij na zielony przycisk Dodaj szablon.

VisualEditor - tworzenie subst2.png

Dodaj parametry i kliknij Zastosuj.
VisualEditor - tworzenie subst1.png

Początkowo nie zobaczysz na stronie wklejonego szablonu.

Kiedy skończysz zmiany i zapiszesz je, wygląd szablonu zmieni się na wklejony.

VisualEditor - dołączony subst.png


Edycja kategorii


VisualEditor - ustawienia strony.png
Aby edytować kategorie, kliknij na przycisk Ustawienia strony umieszczony w pasku narzędzi.

Dodawanie kategorii.png
Przycisk Ustawienia strony otwiera okno, w którym wymienione są kategorie oraz pozwala Ci dodać nowe.

Istnieje możliwość skonfigurowania klucza sortowania, używanego do spisania strony na stronach kategorii.


VisualEditor - dodawanie kategorii 2.png
Aby dodać nową kategorię, wpisz jej nazwę w pole Dodaj kategorię. Możesz stworzyć nową lub wybrać istniejącą.

VisualEditor - usuwanie kategorii.png
Aby usunąć dołączoną kategorię, kliknij na nią, a następnie na ikonę Usuń (obrazek kosza) w oknie, które się pojawi.

Możesz także określić klucz sortowania dla poszczególnych kategorii. Zastępuje on w danym przypadku ogólny klucz sortowania.


VisualEditor - zastosuj.png
Kiedy skończysz, kliknij Zastosuj by zamknąć okno i wrócić do edycji strony.


Eycja wzorów matematycznych i innych specjalnych elementów


Niektóre elementy, jak np. galerie plików, wzory matematyczne i zapisy nutowe nie są jeszcze obsługiwane przez VisualEditora. Aby je dodać lub edytować, musisz edytować kod źródłowy.


Skróty klawiszowe


Wielu użytkowników jest przyzwyczajonych do wpisywania wikikodu wprost, w szczególności wytłuszczenia, pochylenia i linków. Skróty klawiszowe pozwalają szybko zastosować podobne formatowanie bez konieczności klikania w pasek narzędzi. VisualEditor zna popularne ogólne skróty oraz skróty stosowane przez niektórych użytkowników.

Skrót PC Akcja Skrót Maca

Ctrl+B Pogrubienie ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kursywa ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Wstaw link ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Wytnij ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopiuj ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Wklej ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Cofnij ⌘ Cmd+Z