Pozwolenie na budowę

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Pozwolenie na budowę z 1932 roku

Pozwolenie na budowędecyzja administracyjna wydawana przez właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej, którymi są starostowie, wojewodowie oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)).

Wbrew literalnemu zapisowi w powyższej definicji ustawowej, otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowlanych. Po pierwsze przedmiotowa decyzja administracyjna musi stać się zgodnie z Prawem budowlanym decyzją ostateczną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Po drugie co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić organy nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia tych robót w określonym terminie, a roboty można rozpocząć jeżeli organ ten nie wniesie sprzeciwu.

Pozwolenie na budowę powinno być wydawane w terminie ustalonym przez kodeks postępowania administracyjnego, czyli bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy[1]. W praktyce terminy te są nagminnie naruszane[2].

Według Polskiego Związku Firm Deweloperskich 95% decyzji o warunkach zabudowy jest wydawanych z przekroczeniem ustawowego terminu, a 52% z przekroczeniem go o ponad rok[3]. Uzyskanie pozwolenia na budowę trwa średnio 311 dni i składa się z 32 różnych procedur urzędowych[4]. Niekiedy w trakcie oczekiwania na pozwolenie zmienia się prawo i procedura jest rozpoczynana od początku. Skutkiem pośrednim tej patologii są duże opóźnienia w budowie nowych mieszkań, stosunkowo niska na tle Europy ich podaż i wysokie ceny metra kwadratowego w stosunku do zarobków[5].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 35 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000).
  2. „Procedury budowlane są czasochłonne. Teoretycznie na pozwolenie na budowę czeka się 65 dni, w rzeczywistości dłużej. Winna jest temu biurokracja i ciągłe zmiany prawa budowanego – tłumaczy Krzysztof Antczak, dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu i Budownictwa.”, za: Łatwiej wybudować dom. Rzeczpospolita, 2013. [dostęp 2013-02-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-02-23)].
  3. Jakość prawa administracyjnego w inwestycjach mieszkaniowych – wyniki I edycji Rankingu Miast przygotowanego przez PZFD. Polski Związek Firm Deweloperskich, 16 listopada 2010. [dostęp 2013-06-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (30 maja 2013)].
  4. Firmy utopione w biurokracji. 32 procedury, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Gazeta Prawna, 2011.
  5. Polskie mieszkania. Małe, nieliczne, niedostępne. Gazeta Wyborcza, 2011.