Kodeks postępowania administracyjnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania administracyjnego
Nazwa potoczna kodeks postępowania administracyjnego
Skrót nazwy k.p.a., kpa
Data wydania 14 czerwca 1960
Miejsce publikacji  Polska, Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168
Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23
Data wejścia w życie 1 stycznia 1961
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji postępowanie administracyjne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
Wejście w życie ostatniej zmiany 7 października 2016
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.

 • tzw. jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, toczącego się przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi i innymi podmiotami powołanymi (z mocy prawa lub zawartych porozumień) do załatwiania takich spraw,
 • postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między organami administracji publicznej i innymi podmiotami powoływanymi do rozstrzygania spraw w drodze decyzji administracyjnej,
 • postępowania w sprawach skarg i wniosków.

Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne nie ma charakteru jednolitego. Podczas gdy kodeks postępowania administracyjnego reguluje tzw. postępowanie ogólne, to ustawy szczegółowe wprowadzają albo niewielkie modyfikacje procedury (np. Prawo budowlane), albo - kreują całkowicie odrębny model postępowania (np. Ordynacja podatkowa).

Kodeks postępowania administracyjnego zupełnie nie reguluje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, ale na mocy wyraźnego odesłania - k.p.a. ma posiłkowe (uzupełniające) zastosowanie w tym postępowaniu ("Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego." - art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Struktura redakcyjna kodeksu[edytuj]

K.p.a. dzieli się na osiem działów:

 • Dział I - Przepisy ogólne
 • Dział II - Postępowanie
 • Dział III - Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
 • Dział IV - Udział prokuratora
 • Dział VII - Wydawanie zaświadczeń
 • Dział VIII - Skargi i wnioski
 • Dział IX - Opłaty i koszty postępowania
 • Dział X - Przepisy końcowe.

Działy V i VI[1] zostały uchylone.

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy

 1. Uchylona ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z późn. zm.), która obowiązywała w latach 1995-2002, w art. 61 w punkcie 3 skreślała dział VI k.p.a. dotyczący postępowania przed NSA.
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.