Kodeks postępowania administracyjnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania administracyjnego
Nazwa potoczna kodeks postępowania administracyjnego
Skrót nazwy k.p.a., kpa
Data wydania 14 czerwca 1960
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168
Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
Data wejścia w życie 1 stycznia 1961
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji postępowanie administracyjne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2018 r. poz. 1629
Wejście w życie ostatniej zmiany 25 listopada 2018
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – polski akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.

 • tzw. jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, toczącego się przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi i innymi podmiotami powołanymi (z mocy prawa lub zawartych porozumień) do załatwiania takich spraw albo załatwianych milcząco,
 • postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między organami administracji publicznej i innymi podmiotami powoływanymi do rozstrzygania spraw w drodze decyzji administracyjnej,
 • postępowania w sprawach skarg i wniosków.

Od 1 czerwca 2017 r. kodeks reguluje też:

 • nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu
 • tryb europejskiej współpracy administracyjnej[1].

Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne nie ma charakteru jednolitego. Podczas gdy kodeks postępowania administracyjnego reguluje tzw. postępowanie ogólne, to ustawy szczegółowe wprowadzają albo niewielkie modyfikacje procedury (np. Prawo budowlane), albo – kreują całkowicie odrębny model postępowania (np. Ordynacja podatkowa).

Kodeks postępowania administracyjnego zupełnie nie reguluje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, ale na mocy wyraźnego odesłania – k.p.a. ma posiłkowe (uzupełniające) zastosowanie w tym postępowaniu ("Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego." – art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Struktura redakcyjna kodeksu[edytuj | edytuj kod]

K.p.a. dzieli się na dziesięć działów:

 • Dział I – Przepisy ogólne
 • Dział II – Postępowanie
 • Dział III – Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
 • Dział IV – Udział prokuratora
 • Dział IVa – Administracyjne kary pieniężne
 • Dział VII – Wydawanie zaświadczeń
 • Dział VIII – Skargi i wnioski
 • Dział VIIIa – Europejska współpraca administracyjna
 • Dział IX – Opłaty i koszty postępowania
 • Dział X – Przepisy końcowe.

Działy V i VI[2] zostały uchylone. Działy IVa i VIIIa[3] zostały dodane z dniem 1 czerwca 2017 r.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935)
 2. Uchylona ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 74, poz. 368, z późn. zm.), która obowiązywała w latach 1995-2002, w art. 61 w punkcie 3 skreślała dział VI k.p.a. dotyczący postępowania przed NSA.
 3. Art. 1 pkt 41 i 42 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935)
Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 25 listopada 2018. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.