Kodeks postępowania administracyjnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania administracyjnego
Nazwa potoczna kodeks postępowania administracyjnego
Skrót nazwy k.p.a., kpa
Data wydania 14 czerwca 1960
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 23
Data wejścia w życie 1 stycznia 1961
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji postępowanie administracyjne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. 2016 poz. 2138
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 stycznia 2017
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.

 • tzw. jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, toczącego się przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi i innymi podmiotami powołanymi (z mocy prawa lub zawartych porozumień) do załatwiania takich spraw,
 • postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między organami administracji publicznej i innymi podmiotami powoływanymi do rozstrzygania spraw w drodze decyzji administracyjnej,
 • postępowania w sprawach skarg i wniosków.

Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne nie ma charakteru jednolitego. Podczas gdy kodeks postępowania administracyjnego reguluje tzw. postępowanie ogólne, to ustawy szczegółowe wprowadzają albo niewielkie modyfikacje procedury (np. Prawo budowlane), albo - kreują całkowicie odrębny model postępowania (np. Ordynacja podatkowa).

Kodeks postępowania administracyjnego zupełnie nie reguluje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, ale na mocy wyraźnego odesłania - k.p.a. ma posiłkowe (uzupełniające) zastosowanie w tym postępowaniu ("Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego." - art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Struktura redakcyjna kodeksu[edytuj]

K.p.a. dzieli się na osiem działów:

 • Dział I - Przepisy ogólne
 • Dział II - Postępowanie
 • Dział III - Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
 • Dział IV - Udział prokuratora
 • Dział VII - Wydawanie zaświadczeń
 • Dział VIII - Skargi i wnioski
 • Dział IX - Opłaty i koszty postępowania
 • Dział X - Przepisy końcowe.

Działy V i VI[1] zostały uchylone.

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)

Przypisy

 1. Uchylona ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368, z późn. zm.), która obowiązywała w latach 1995-2002, w art. 61 w punkcie 3 skreślała dział VI k.p.a. dotyczący postępowania przed NSA.
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.