Prawo restrukturyzacyjne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r.
Prawo restrukturyzacyjne
Nazwa potoczna prawo restrukturyzacyjne
Data wydania 15 maja 2015
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2015 r. poz. 978
Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 814
Data wejścia w życie 1 stycznia 2016,
1 września 2015,
1 lutego 2018
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji postępowanie restrukturyzacyjne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 1655
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 lipca 2021
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Prawo restrukturyzacyjne – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. regulująca zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu i przeprowadzanie działań sanacyjnych. Ustawa ta zmieniła Prawo upadłościowe i naprawcze, nadając jej z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł Prawo upadłościowe i uchylając jej przepisy o postępowaniu naprawczym. Ustawa w miejsce tego postępowania wprowadziła postępowanie restrukturyzacyjne[1].

Systematyka ustawy i zakres regulacji[edytuj | edytuj kod]

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne składa się z 6 tytułów. Tytuły dzielą się na działy, działy dzielą się na rozdziały. W niektórych rozdziałach dodatkowo wydzielono oddziały. Ustawa normuje:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne.

Nowelizacje[edytuj | edytuj kod]

Od czasu wejścia w życie ustawa była nowelizowana wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2021 roku[2]. Zmiany prawne w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego znalazły się w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19[3] i dotyczyły uproszczenia istniejących regulacji poprzez zwiększenie ochrony przed egzekucją oraz wypowiedzeniem umów dłużnikom, oraz uproszczenie formalności związanych z zawieraniem układów z wierzycielami. Prawo do skorzystania z nowych uprawnień przysługuje przedsiębiorcom, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także wspólnikom spółek partnerskich i wspólnikom osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swym majątkiem[4]. Do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego konieczne jest sporządzenie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz kontraktu obustronnego określającego przedmiot umowy, oraz obowiązki przypadające w udziale dłużnikom i nadzorcom układu. Dniem otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu jest dzień dokonania obwieszczenia o tym fakcie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawniony może dokonać wyłącznie raz[5]. Nadzorca układu zobowiązany jest do zawiadomienia sądu właściwego do rozpatrywania sprawy o dokonanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczeniu o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu zawierającym informacje o propozycjach układowych, a także o spisie wierzytelności i wierzytelności spornych. Do przyjęcia układu dochodzi w przypadku opowiedzenia się za układem większości wierzycieli posiadających łącznie 2/3 sumy wierzytelności wszystkich uprawnionych do głosowania. Przyjęcie układu może być stwierdzone jedynie przez nadzorcę restrukturyzacyjnego, a wniosek o jego zatwierdzenie musi zostać przekazany do zawiadomionego wcześniej sądu[6].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Filipiak Patryk (red.), Hrycaj Anna (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, 2017.url
 2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) [dostęp: 2020-12-10]
 4. Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego [dostęp: 2020-12-10]
 5. Uproszczona restrukturyzacja w tarczy antykryzysowej 4.0 wolczkiewicz.pl [dostęp: 2021-02-11]
 6. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla zadłużonych firm biznes.gov.pl [dostęp: 2020-12-10]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) (PDF)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) (PDF)