Problem wydawania reszty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Problem wydawania reszty – zagadnienie z dziedziny algorytmiki, problem polegający na wybraniu z danego zbioru monet o określonych nominałach takiej konfiguracji, by wydać żądaną kwotę przy użyciu minimalnej liczby monet. Jego rozwiązania są wykorzystywane w automatach z napojami, bankomatach itd.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie dany zbiór nominałów i kwota do wydania . Można przyjąć, że nominały są posortowane rosnąco (). Należy wyznaczyć takie współczynniki (nieujemne, całkowite), żeby:

,

a wartość:

była jak najmniejsza[1].

Algorytmy[edytuj | edytuj kod]

Poniżej pokazano dwa popularne rozwiązania dla wariantu problemu, w którym zakłada się dostępność dowolnej liczby monet każdego nominału: jedno przy pomocy algorytmu zachłannego, drugie z wykorzystaniem programowania dynamicznego. Przykładowo, dane są trzy nominały – 1 , 2 zł i 5 zł. Ile minimalnie monet potrzeba, by wydać 13 zł?

Niech:
k – żądana kwota; według przykładu 13
n – największy element zbioru nominałów
x – liczba potrzebnych monet; początkowo 0

Algorytm zachłanny[edytuj | edytuj kod]

Algorytm zachłanny jest poprawny dla tego problemu w większości stosowanych obecnie systemów monetarnych[2], jednak nie działa np. dla systemu (1, 4, 5) (kontrprzykładem jest kwota 8).

W tym przypadku, algorytm będzie wartość:

k – w każdym kroku pomniejszał o n
n – porównywał z wartością k, by stwierdzić, czy jest ona mniejsza lub równa
x – w każdym kroku zwiększał o 1

Algorytm odejmuje od zadanej kwoty największy spośród nominałów mniejszych i równych kwocie. Następnie, o ile kwota jest większa od zera, powtarza czynność. Liczba powtórzeń jest liczbą potrzebnych monet.

Dla powyższego przykładu algorytm zadziała następująco:

k 13 8 3 1
n 5 5 2 1
x 1 2 3 4

Zaletą powyższego algorytmu jest szybkość i prostota implementacji.

Implementacja[edytuj | edytuj kod]

Algorytm zachłanny zapisany w C++:

// k – zadana kwota, x=0 – wynik
// N – zbiór nominałów (tablica o długości l) 
while (k > 0) {               // dopóki kwota większa od zera
  int n = 0;                // n – maksymalny nominał mniejszy lub równy kwocie
  for (int i = 0; i < l; ++i) {      // wśród wszystkich nominałów...
    if ((N[i] <= k) && (N[i] > n)) {   // ...znajdź n
      n = N[i];
    }
  }
  k -= n;                 // pomniejsz kwotę o n
  ++x;                   // zwiększ wynik o 1
}

Wadą rozwiązania zachłannego jest brak możliwości wykorzystania w przypadku, gdy nominały mogą być tak dobrane, że nie zawsze znajdzie się nominał, przez który kwota dzieli się bez reszty. Przykładem jest sytuacja z życia codziennego: nominały w bankomatach to zwykle 20, 50, 100 i 200 zł. Algorytm zachłanny zastosowany przy takich nominałach dla kwoty 60 zł nie zadziałałby – w pierwszym kroku pomniejszyłby kwotę o 50 zł, pozostawiając 10 zł; tak mała kwota nie może być wydana przy użyciu w/w nominałów.

Algorytm z wykorzystaniem programowania dynamicznego[edytuj | edytuj kod]

Dzięki wykorzystaniu programowania dynamicznego możliwe jest znalezienie rozwiązania dla tego problemu przy dowolnym zbiorze nominałów i dowolnej kwocie. Algorytm polega na przetwarzaniu kolejnych nominałów i obliczeniu minimalnej liczby potrzebnych monet dla wydania kwot od 0 do k. Przy analizie kolejnego nominału wykorzystywane są informacje pozyskane w czasie wcześniejszych analiz. Jeśli nie będzie możliwe wydanie kwoty przy użyciu dostępnych nominałów, zostanie zwrócony wynik "nieskończoność".

Przebieg algorytmu:

 • Zapisz w postaci tablicy T liczbę monet potrzebną do wydania każdej kwoty od 0 do k. Pierwotnie (przed przeanalizowaniem jakiegokolwiek nominału) dla kwoty 0 liczba ta wynosi 0, a dla każdej kwoty większej od 0 – "nieskończoność".
 • Wczytaj nominał n. Dla każdej kwoty j od 0 do k-n wykonuj:
  • sprawdź, czy wiadomo, iloma monetami dotychczas wczytanych nominałów można wydać kwotę j (tzn. czy element tablicy T[j] ma wartość "skończoną");
   • jeżeli tak, to sprawdź, czy dodając do nich jedną monetę nominału n, uzyskasz liczbę monet (T[j]+1) mniejszą, niż dotychczas wyznaczona dla kwoty j+n (T[j+n]);
    • jeśli tak, to zapisz tę nową, mniejszą liczbę monet dla powiększonej kwoty (przypisz T[j]+1 do T[j+n]).
 • Jeśli do wczytania pozostały jeszcze jakieś nominały, przejdź do kroku 2.
 • Wynik dla kwoty k zapisany jest w T[k].

Dla podanego na początku artykułu przykładu zadziała następująco:

n T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 0
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
5 0 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 4

Przy odwrotnej kolejności wczytywania nominałów wyniki będą następujące:

n T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 0
5 0 1 2
2 0 1 2 1 3 2 4 3 2 4 3 5
1 0 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 4

Implementacja[edytuj | edytuj kod]

Taki algorytm jest bardziej uniwersalny, ale nieco trudniejszy w implementacji.

Przykład kodu w C++:

#define INFINITY 2147483647 // nieskończoność definiujemy umownie jako górny kres typu integer
/*
...
*/
// a – liczba nominałów, k – żądana kwota
int* T = new int[k+1];        // utwórz tablicę T o zakresie od 0 do k
T[0] = 0;               // dla kwoty 0 potrzebujesz 0 monet
int i;
for (i=1;i<=k;++i) {         // dla każdej kwoty od 1 do k
  T[i]=INFINITY;          // potrzebujesz nieskończoność monet
}
for (i=1;i<=a;++i) {         // dla każdego nominału wykonuj:
  int n;              // n – aktualnie analizowany nominał
  cin >> n;             // wczytaj nominał
  for (int j=0;j<=k-n;++j) {    // dla j=0 do k-n wykonuj:
    if (T[j] < INFINITY) {    // jeżeli T[j] już ma przypisaną wartość i jeżeli
      if (T[j]+1 < T[j+n]) {  // dodanie monety zmniejszy liczbę monet dla kwoty j+n,
        T[j+n] = T[j]+1;   // to zapisz nową liczbę monet dla zwiększonej kwoty.
      }
    }
  }
}

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. J.W. Wright: The Change-Making Problem (ang.). Journal of the Association for Computing Machinery, 1975. [dostęp 2016-12-05].
 2. Xuan Cai, Yiyuan Zheng, "Canonical Coin Systems for Change-Making Problems", [1]