Roczniki Filozoficzne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Roczniki Filozoficzne
Częstotliwość

Rocznik, kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

Wydawca

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Język

polski, angielski

Pierwszy numer

1948

Redaktor naczelny

Jacek Wojtysiak

ISSN

0035-7685

Strona internetowa

Roczniki Filozoficzne (Annales de Philosophie, Annals of Philosophy) – jedno z najstarszych pism filozoficznych w Polsce wydawane na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie nieprzerwanie od 1948 roku. W latach 2004–2011, wraz ze zmianą Rady Naukowej, Roczniki Filozoficzne ukazywały się w trybie półrocznym. Obecnie, w związku z dostosowywaniem się do nowych standardów oceny czasopism, publikowane są cztery numery rocznie, co oznacza, że pismo stanie się de facto kwartalnikiem. Roczniki Filozoficzne posiadają międzynarodową Radę Naukową.[1]

Od 2016 r. Roczniki Filozoficzne dostępne są bezpłatnie w wersji elektronicznej online.[1]

Idea czasopisma[edytuj | edytuj kod]

Czasopismo powstało z inicjatywy ks. J. Pastuszki. Oddaje ono modyfikowany nieco profil filozoficzny i ideowy lubelskiej szkoły filozofii klasycznej. Początkowo, zgodnie z koncepcją Wydziału Filozofii KUL, pismo nawiązywało do idei filozofii chrześcijańskiej, już jednak od lat 50. XX w. programowo zwracało uwagę na niebezpieczeństwo nieuprawnionego metodologicznie wiązania filozofii z wiarą, broniąc racjonalnego (naukowego) charakteru filozofii, m.in. wobec presji państwowej filozofii marksistowskiej, zideologizowanej, ale posługującej się wyróżnikiem „naukowości". W piśmie dbano o prezentację maksymalistycznie pojętej filozofii klasycznej, autonomicznej wobec nauk szczegółowych, a więc w duchu neotomizmu, choć nierzadko ukazując filozofię uprawianą w kontekście nauk szczegółowych. Obecnie programowo ukazywane jest krytycznie bogactwo współczesnych sposobów filozofowania. W czasopiśmie publikowano artykuły przedstawicieli różnych polskich środowisk filozoficznych, ale także zamieszczano przekłady i omówienia dokonań zagranicznych. Obecnie w coraz większym stopniu prezentowane są anglojęzyczne artykuły autorów spoza Polski, niekiedy nawet w formie monograficznych numerów wydawanych w całości w języku angielskim, np. t. 63(2015), z. 3 zawiera debatę wokół książki Alexandra R. Prussa (Baylor University, Stany Zjednoczone), One Body. An Essay in Christian Sexual Ethics, a t. 64(2016), z. 4 poświęcony jest filozofii religii.

Wydano także numery specjalne czasopisma, poświęcone upamiętnieniu środowiska lubelskiego i najwybitniejszych przedstawicieli filozofii uprawianej na KUL: t. 16(1968), z. 1 księga pamiątkowa ku czci S. Swieżawskiego, t. 17(1969), z. 4 – księga pamiątkowa ku czci ks. Pastuszki, t.19(1971), z. 4 księga pamiątkowa ku czci M. Grzywak-Kaczyńskiej, t. 39/ 40(1991/92), z. 3 — księga pamiątkowa ku czci ks. F. Jakóbczyka, t. 45(1997), nr 4 – księga pamiątkowa ku czci Z. Płużek, t. 46(1998), z. 3 – wydanie z okazji 40-lecia Filozofii Przyrody na KUL, t. 47(1999), z. 2 – księga pamiątkowa ku czci s. Z.J. Zdybickiej, t. 52(2004), z. 1 – księga pamiątkowa ku czci H. Piersy, t. 52(2004), z. 2 – księga pamiątkowa ku czci ks. J. Herbuta,v, t. 56(2008), z. 2 – księga pamiątkowa ku czci E.I. Zielińskiego, t. 58(2010), z. 1 – księga pamiątkowa ku czci M. Ciszewskie­go, t. 59(2011), z. 2 – pamięci ks. J. Turka, t. 60(2012), z. 4 – pamięci abp. J. Życińskiego.

Rada naukowa[edytuj | edytuj kod]

Obecnie czasopismo ma międzynarodową Radę Naukową, złożoną niemal w połowie z zagranicznych badaczy, m.in.: Susan Haack (University of Miami), Vittorio Possenti (Universita di Venezia), Peter Simons (Trinity College, Dublin), Barry Smith (State University of New York, Buffalo), Richard Swinburne (University of Oxford), oraz Redakcję, w skład której wchodzi Linda Trinkaus Zagzebski (University of Oklahoma) jako zastępca redaktora naczelnego oraz James Barham (University of Notre Dame) jako redaktor językowy.

Okładkę czasopisma w obecnej postaci zaprojektował Bene­dykt Tofil.

Komitet redakcyjny[edytuj | edytuj kod]

Open Access[edytuj | edytuj kod]

Od 2006 r. czasopismo publikowane jest także w formie Open Access[2], pozwalając na szeroki dostęp do artykułów i gwarantując obecność polskiej myśli filozoficznej w obiegu międzynarodowym, także poprzez zamieszczenie bieżących i archiwalnych numerów w prestiżowych pełnotekstowych bazach czasopism (JSTOR, EBSCO, Philosophy Documentation Center). Od 2016 r. czasopismo indeksowane jest w bazie Scopus (Elsevier).

Zdigitalizowane numery czasopisma (w tym archiwalne) znajdą się w Bibliotece Cyfrowej KUL[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. KUL – Wydział Filozofii – Od Redakcji [online], www.kul.pl [dostęp 2019-10-30] (pol.).
  2. KUL – Wydział Filozofii – Wydania on-line [online], www.kul.pl [dostęp 2019-10-30].
  3. Biblioteka Cyfrowa KUL [online], dlibra.kul.pl [dostęp 2019-10-30] (pol.).