Przejdź do zawartości

Skala CHA2DS2–VASc

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Skala CHA2DS2–VASc – skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo–zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których konieczne jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej.

Czynnik ryzyka[1][2][3] Punkty
C Congestive heart failure/LV dysfunction zastoinowa niewydolność serca/dysfunkcja lewej komory 1
H Hypertension nadciśnienie tętnicze 1
A Age wiek ≥75 lat 2
D Diabetes mellitus cukrzyca 1
S Stroke przebyty udar mózgu/TIA/incydent zakrzepowo-zatorowy 2
V Vascular Disease choroba naczyniowa (przebyty zawał serca, miażdżycowa choroba tętnic obwodowych, blaszki miażdżycowe w aorcie) 1
A Age wiek 65–74 lat 1
Sc Sex category płeć żeńska 1

Skala CHA2DS2–VASc jest udoskonaleniem skali CHADS2, które rozszerza tę ostatnią o dodatkowe czynniki ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Zaleca się używanie skali CHA2DS2–VASc do oceny ryzyka udaru mózgu w niezastawkowym migotaniu przedsionków[4]. U pacjentów z wynikiem równym lub większym niż 2, zaleca się stosowanie doustnych antykoagulantów[5]:

  • antagonisty witaminy K (VKA) w dawce dostosowywanej (INR 2,0–3,0) lub
  • bezpośredniego inhibitora trombiny (dabigatranu) lub
  • doustnego inhibitora czynnika Xa (np. rywaroksabanu, apiksabanu), chyba że występują przeciwwskazania.
Wynik Ryzyko Leczenie przeciwzakrzepowe Leki (w nawiasie nazwy handlowe)
0 (mężczyźni) lub 1 (kobiety) Niskie Nie zaleca się Brak leczenia
1 (mężczyźni) Umiarkowane Można rozważyć 1. Brak leczenia

2. Doustny antykoagulant starego typu (tzw VKA) np. acenokumarol (Sintrom), warfaryna (Warfin). Należy wówczas utrzymywać krzepliwość krwi (INR) w zakresie 2-3 wykonując pomiary średnio raz w miesiącu tak aby krew była odpowiednio rozrzedzona przez co najmniej 60-70% całego okresu leczenia.

3. Doustny antykoagulant nowego typu (tzw NOAC) np. dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apixaban (Eliquis). Krew na tych lekach jest odpowiednio rozrzedzona i nie trzeba robić badań kontrolnych.

4. Wyjątkowo (ze względów logistyczno - finansowych) zamiast powyższych leków można rozważyć znacznie mniej skuteczny kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Acard, Polocard).

2 lub więcej Wysokie Należy zastosować doustny antykoagulant 1. Doustny antykoagulant starego typu (tzw VKA) np. acenokumarol (Sintrom), warfaryna (Warfin). Należy wówczas utrzymywać krzepliwość krwi (INR) w zakresie 2-3 wykonując pomiary średnio raz w miesiącu tak aby krew była odpowiednio rozrzedzona przez co najmniej 60-70% całego okresu leczenia.

2. Doustny antykoagulant nowego typu (tzw NOAC) np. dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apixaban (Eliquis). Krew na tych lekach jest odpowiednio rozrzedzona i nie trzeba robić badań kontrolnych.

3. Wyjątkowo (ze względów logistyczno - finansowych) zamiast powyższych leków można rozważyć znacznie mniej skuteczny kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Acard, Polocard).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Postępowanie w migotaniu przedsionków. Aktualizacja 2012 wytycznych European Society of Cardiology - Migotanie przedsionków - Wytyczne ESC - Wytyczne - Kardiologia - Medycyna ... [online], kardiologia.mp.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
  2. CHA2DS2–VASc Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk. MDCalc. [dostęp 2013-03-20]. (ang.).
  3. Guidelines for the management of atrial fibrillation. „European Heart Journal”. s. 2382. (ang.). 
  4. David F. Katz i inni, Contemporary Trends in Oral Anticoagulant Prescription in Atrial Fibrillation Patients at Low to Moderate Risk of Stroke After Guideline-Recommended Change in Use of the CHADS2 to the CHA2DS2-VASc Score for Thromboembolic Risk Assessment, „Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes”, 2017, DOI10.1161/CIRCOUTCOMES.116.003476, PMID28506981.
  5. CHA₂DS₂-VASc Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk [online], mdcalc.com [dostęp 2024-04-25] (ang.).