Przejdź do zawartości

Sprzedaż przedpłacona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Sprzedaż przedpłacona (w telefonii często: prepaid) – sprzedaż na zasadzie opłaty przed otrzymaniem towaru lub skorzystaniem z usługi.

Określenie prepaid jest najczęściej używane jako nazwa jednej z ofert sieci telefonii komórkowej, polegającej na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfikacyjnych. Opłata jest wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek jest możliwe przez czas określony przez operatora. W zależności od wysokości wniesionej opłaty, czas ten waha się zwykle od dwóch do trzystu sześćdziesięciu pięciu dni. Po tym okresie konieczne jest ponowne uzupełnienie konta. Jednostki są odejmowane z konta użytkownika proporcjonalnie do wykonanych połączeń i wykorzystanych usług dodatkowych. Doładowanie konta i odnowienie limitu jednostek następuje po zakupie specjalnego kuponu. Cechą charakterystyczną oferty prepaid jest brak konieczności zawarcia pisemnej umowy z operatorem (umowa jest zawierana przez dokonanie czynności faktycznych). Rezygnacja jest jeszcze łatwiejsza: wystarczy zaprzestać korzystania.

W polskich sieciach telefonii komórkowej dostępne są, między innymi, następujące karty typu prepaid:

Możliwe jest doładowywanie kont telefonów komórkowych prepaid przez Internet za pośrednictwem wielu serwisów i za pomocą konta bankowego, a także w bankomatach, z pominięciem tradycyjnych kart zdrapek. Wyspecjalizowane firmy dostarczają też aplikacje umożliwiające tańsze doładowanie konta przy użyciu drugiego telefonu komórkowego.

W Polsce w systemie prepaid działa również platforma satelitarna na kartę, oferująca dostęp do podstawowych kanałów[jakich?] za niewielką opłatą.

Elektrownie oferują liczniki sprzedające prąd na kartę.