Substancja żrąca

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Oparzenie roztworem wodorotlenku sodu

Substancja żrącasubstancja chemiczna, która w kontakcie z innymi materiałami lub substancjami niszczy je lub nieodwracalnie uszkadza. W przypadku człowieka, działanie substancji żrącej powoduje zazwyczaj podrażnienie lub oparzenie chemiczne skóry, błon śluzowych bądź oczu, a w wyniku wdychania lub spożycia – także dróg oddechowych i układu pokarmowego[1].

Substancjami żrącymi są przede wszystkim mocne kwasy i zasady. Niektóre z substancji żrących mogą wykazywać także dodatkowe niebezpieczne działanie, m.in. utleniające lub wybuchowe[1].

Klasyfikacja substancji żrących[edytuj | edytuj kod]

W europejskim systemie klasyfikacji substancji niebezpiecznych wprowadzonym Dyrektywą 67/548/EWG substancjom sklasyfikowanym jako żrące przypisany jest piktogram ostrzegawczy żrący (C) oraz dwa zwroty ryzyka[2]:

  • R34Powoduje oparzenia.
  • R35Powoduje poważne oparzenia.

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów oraz wprowadzające go w Unii Europejskiej Rozporządzenie CLP substancjom żrącym przypisuje klasę działanie żrące na skórę wraz z piktogramem działanie żrące, hasłem ostrzegawczym Niebezpieczeństwo oraz zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia[3]:

  • H314Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

W przypadku substancji toksycznych przez drogi oddechowe i jednocześnie wykazujących działanie żrące przypisuje się również zwrot EUH[3]:

  • EUH071Działająca żrąco na drogi oddechowe.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]