Szablon:Planetoida infobox

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[[Plik:{{{ikona}}}| 40x30px| link=| alt=]]
({{{numer}}}) {{{nazwa}}}
[[Plik:{{{zdjęcie}}}|240x240px|alt=Ilustracja|{{{opis}}}]]
{{{opis}}}
Odkrywca

{{{odkrywca}}}

Data odkrycia

{{{dzień}}} {{{rok}}}

Numer kolejny

{{{numer}}}

Oznaczenie tymczasowe

{{{oznaczenie}}}

Charakterystyka orbity ({{{epoka}}})
Przynależność
obiektu

{{{występowanie}}}

Półoś wielka

{{{wielka_półoś}}} au

Mimośród

{{{mimośród}}}

Peryhelium

{{{peryhelium}}} au

Aphelium

{{{aphelium}}} au

Długość węzła wstępującego

{{{długość węzła wstępującego}}}°

Argument perycentrum

{{{argument perycentrum}}}°

Anomalia średnia

{{{anomalia średnia}}}°

Okres obiegu
wokół Słońca

{{{lat}}} lat {{{dni}}} dni {{{godzin}}} godzin

Średnia prędkość

{{{prędkość}}} km/s

Inklinacja

{{{nachylenie}}}°

Charakterystyka fizyczna
Średnica

{{{średnica}}} km

Masa

{{{masa}}} kg

Średnia gęstość

{{{gęstość}}} g/cm3

Okres obrotu

{{{okres_obrotu}}} h

Albedo

{{{albedo}}}

Jasność absolutna

{{{jasność}}}m

Typ spektralny

{{{typ}}}

Średnia temperatura powierzchni

{{{temperatura}}} K

Satelity naturalne

{{{satelity}}}

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]


Użycie[edytuj kod]

Aby użyć szablonu, należy skopiować tekst z ramki, wkleić do artykułu i uzupełnić, wpisując odpowiednie dane po znaku "=". W przypadku braku danych nic nie wpisywać - pozostawić parametr nie zmieniony (nie kasować go).

Poniżej wypisano wszystkie parametry szablonu (lewa kolumna) wraz z krótkim opisem (prawa).

parametry opis
{{Planetoida infobox
 |numer           = 
 |nazwa           = 
 |ikona           = 
 |zdjęcie          = 
 |opis            = 
 |odkrywca          = 
 |dzień           = 
 |rok            = 
 |występowanie        = 
 |epoka           = 
 |wielka_półoś        = 
 |mimośród          = 
 |peryhelium         = 
 |aphelium          = 
 |długość węzła wstępującego = 
 |argument perycentrum    = 
 |anomalia średnia      = 
 |lat            = 
 |dni            = 
 |godzin           = 
 |prędkość          = 
 |nachylenie         = 
 |średnica          = 
 |masa            = 
 |gęstość          = 
 |okres_obrotu        = 
 |albedo           = 
 |jasność          = 
 |typ            = 
 |temperatura        = 
 |satelity          = 
 |commons          = 
}}

Numer kolejny planetoidy (wymagany parametr, o ile jest nadany)
Nazwa obiektu
Nazwa pliku z symbolem planetoidy
Nazwa zdjęcia obiektu (fotka pojawi się zaraz pod nazwą obiektu)
Opis do zdjęcia
Nazwisko odkrywcy
Dzień odkrycia (dzień i nazwa miesiąca; automatyczny link)
Rok odkrycia (automatyczny link)
Przynależność do grupy planetoid, np. '''pas główny''', '''rodzina Themis'''
Np. 2022-08-09
Wielka półoś (średnia odległość od Słońca) w au (4 miejsca po przecinku)
Mimośród (4 miejsca po przecinku)
Peryhelium w au (4 miejsca po przecinku)
Aphelium w au (4 miejsca po przecinku)
Długość węzła wstępującego
Argument perycentrum
Anomalia średnia
       /- Liczba pełnych lat (rok=365,25 dni; bez zera, gdy mniej niż 1) 
Czas obiegu: -|- Całkowita liczba ziemskich dni (nie więcej niż 364)
       \- Zaokrąglona liczba godzin
Średnia prędkość orbitalna (2 miejsca po przecinku)
Nachylenie orbity względem ekliptyki (auto stopnie; 2 miejsca po przecinku).
Średnica w kilometrach (auto link km)
Masa w kilogramach (X,XX × 10<sup>XX</sup>)
Gęstość (auto link; g/cm^3)
Okres obrotu wokół własnej osi (godziny) lub dokładniej (x h x min x s)
Albedo (2 miejsca po przecinku)
Jasność absolutna w wielkościach gwiazdowych
Typ spektralny, np. [[Planetoida klasy S|Typ S]].
Średnia temperatura powierzchni (auto link w kelwinach) /'''NALEŻY WSTAWIĆ KOD!'''
Naturalne satelity (jeśli posiada lub info, gdy wiemy, że nie ma)
Link do Strony lub kategorii w Wikimedia Commons

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)[edytuj kod]

Brak opisu.

Parametry szablonu[Zarządzaj dokumentacją szablonu]

Ten szablon ma niestandardowe formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
Numernumer

Numer kolejny planetoidy (wymagany, jeżeli został nadany)

Wartość domyślna
-
Liczbawymagany
Nazwanazwa

Nazwa planetoidy.

Ciąg znakówwymagany
Symbolikona

nazwa pliku z symbolem planetoid. Ikona pojawi się na lewo od nazwy

Ciąg znakówopcjonalny
Zdjęciezdjęcie

Nazwa pliku ze zdjęciem obiektu. Zdjęcie pojawi się zaraz pod nazwą obiektu.

Ciąg znakówopcjonalny
Opis zdjęciaopis

Opis do zdjęcia, grafika nie pojawi się bez niego.

Ciąg znakówopcjonalny
Odkrywcaodkrywca

Nazwisko odkrywcy lub nazwa programu poszukiwawczego.

Ciąg znakówwymagany
Dzień i miesiącdzień

Dzień i miesiąc (słownie) odkrycia; automatycznie wstawiany jest link.

Ciąg znakówopcjonalny
Rokrok

Rok odkrycia; automatycznie wstawiany jest link.

Liczbawymagany
Przynależnośćwystępowanie

Nazwa grupy lub rodziny planetoid (można podać kilka). Przykładowo: główny pas planetoid, grupa Apolla, dysk rozproszony.

Ciąg znakówopcjonalny
Epokaepoka

Epoka, której dotyczą parametry orbity (np. J2000)

Ciąg znakówwymagany
Wielka półoś orbitywielka_półoś

Półoś wielka orbity w jednostkach astronomicznych (4 miejsca po przecinku).

Ciąg znakówwymagany
Mimośródmimośród

Mimośród orbity (4 miejsca po przecinku).

Ciąg znakówwymagany
Peryheliumperyhelium

Odległość od Słońca w peryhelium, w jednostkach astronomicznych (4 miejsca po przecinku).

Ciąg znakówopcjonalny
Apheliumaphelium

Odległość od Słońca w aphelium, w jednostkach astronomicznych (4 miejsca po przecinku).

Ciąg znakówopcjonalny
Długość węzła wstępującegodługość węzła wstępującego

Długość węzła wstępującego w stopniach.

Ciąg znakówopcjonalny
Argument perycentrumargument perycentrum

Argument perycentrum w stopniach.

Ciąg znakówopcjonalny
Anomalia średniaanomalia średnia

Anomalia średnia w stopniach.

Ciąg znakówopcjonalny
Czas obiegu: latalat

Liczba pełnych lat ziemskich w okresie obiegu; nie podaje się, gdy jest mniejsza niż 1.

Liczbawymagany
Czas obiegu: dnidni

Liczba dni w okresie obiegu (po odjęciu pełnych lat, nie więcej niż 364).

Liczbawymagany
Czas obiegu: godzinygodzin

Zaokrąglona liczba godzin w okresie obiegu (po odjęciu pełnych dni).

Ciąg znakówopcjonalny
Prędkość orbitalnaprędkość

Średnia prędkość orbitalna (2 miejsca po przecinku).

Ciąg znakówopcjonalny
Nachylenienachylenie

Nachylenie orbity względem ekliptyki w stopniach (2 miejsca po przecinku).

Ciąg znakówopcjonalny
Średnicaśrednica

Średnica w kilometrach.

Ciąg znakówopcjonalny
Masamasa

Masa w kilogramach (w postaci wykładniczej, np. 5,1 × 10¹²).

Ciąg znakówopcjonalny
Gęstośćgęstość

Średnia gęstość w gramach na centymetr sześcienny.

Ciąg znakówopcjonalny
Okres obrotuokres_obrotu

Okres obrotu wokół własnej osi (w godzinach: np. 10 h 18 min należy wpisać jako 10,30).

Ciąg znakówopcjonalny
Albedoalbedo

Albedo (2 miejsca po przecinku).

Ciąg znakówopcjonalny
Jasność absolutnajasność

Jasność absolutna (magnitudo).

Ciąg znakówopcjonalny
Typ spektralnytyp

Typ spektralny planetoidy, np. [[Planetoida klasy S|Typ S]].

Ciąg znakówopcjonalny
Temperaturatemperatura

Średnia temperatura powierzchni (w kelwinach).

Ciąg znakówopcjonalny
Księżyce planetoidysatelity

Naturalne satelity (ile i jakie, jeżeli je posiada; jeżeli wiadomo, że ich nie ma, należy wpisać brak).

Ciąg znakówopcjonalny