Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego – była szkoła wojskowa we Wrocławiu, kształcąca podoficerów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Historia Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych[edytuj | edytuj kod]

W latach 2004-2010 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu kształcąca podoficerów,na terenie byłej WSOIW (w kompleksie byłych pruskich koszar sprzed roku 1945, gdzie stacjonował 6 Śląski Pułk Artylerii Polowej im. gen. Eduarda von Peuckera sformowany w dniu 24 listopada 1872 roku we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108)[1].

Komenda Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych mieściła się w budynku głównym Komendy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych będące częścią WSOWL we Wrocławiu.

Formowanie SPWL we Wrocławiu[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu formowana została od dnia 1 lipca 2004 roku[2] w wyniku reorganizacji średniego szkolnictwa wojskowego, na podstawie rozporządzenia ówczesnego Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich i podporządkowana została bezpośrednio dowódcy Wojsk Lądowych.

Szkoła Podoficerska funkcjonowała na prawach jednostki wojskowej, w oparciu o statut szkoły nadany przez dowódcę Wojsk Lądowych[3]. Oddziałem gospodarczym była Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, następnie 6RBM we Wrocławiu a ostatecznie nowo powstały 2 WOG. Powołana do funkcjonowania Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych nie posiadała własnej infrastruktury szkoleniowej, korzystała z obiektów i sprzętów szkoleniowych udostępnionych przez CSWIICH podległej WSOWL.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych RP prowadziła szkolenia na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych. Przygotowywała elewów i żołnierzy zawodowych oraz rezerwy (słuchaczy) do objęcia nowych stanowisk w korpusie podoficerów zawodowych Sił Zbrojnych RP. Szkoła podoficerska prowadziła szkolenia specjalistyczne dla podoficerów młodszych i starszych oraz słuchaczy w służbie czynnej i rezerwie osobowej powoływanej na przeszkolenie wojskowe.

Kursy szkoleniowe mieściły się w wydzielonych blokach koszarowych na terenie CSWIICH. Zespół szkoleniowy SPWL we Wrocławiu, szkolił w specjalności Inżynieryjno-Saperskich (Inż.-Sap.) i Ochrona Przeciw Broni Masowego Rażenia (OPBMR) oraz specjalności ogólnowojskowej (zmechanizowana, desantowa i kawalerii powietrznej). Starsi instruktorzy i instruktorzy wojskowi (w odpowiednich specjalnościach SW) szkolili systemem kursowym wg programów szkolenia, zatwierdzonych przez odpowiedniego szefa szkolenia Wojsk Lądowych Wojska Polskiego.

Struktura (2004–2010)[edytuj | edytuj kod]

 • komenda
 • sekcja personalno-wychowawcza
 • sekcja ochrony informacji niejawnych
 • sekcja szkoleniowa
 • zespół szkoleniowy
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (Inż.-Sap.)
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (OPChem.-OPBMR)
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (Ogólnowojskowy)
 • kurs doskonalenia zawodowego (KDZ)
 • kurs szkolenia rezerw (KSR)

Komendanci SPWL we Wrocławiu[edytuj | edytuj kod]

 1. st. chor. sztab. mgr Tomasz Nowakowski (1 lipca 2004 – 12 grudnia 2008)
 2. st. chor. sztab. Andrzej Składowski (12 grudnia 2008 – 31 grudnia 2010)

Profil szkolenia[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska szkoliła młodszych i starszych podoficerów o specjalnościach wojskowych:

 • inżynierii wojskowej (grupy saperska, przeprawowa, infrastruktury i ochrony ppoż.);
 • obrony przed bronią masowego rażenia (grupa rozpoznanie i likwidacja skażeń);
 • ogólnowojskowa [grupa zmechanizowana, kawalerii powietrznej (aeromobilna) i wojsk powietrznodesantowych (WPD)].

Kadra szkoleniowa[edytuj | edytuj kod]

Zespół szkoleniowy składał się z dowódców grup szkoleniowych, starszych instruktorów i instruktorów w odpowiednich specjalnościach wojskowych (SW).

Tradycje, patron i ceremoniał[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu przejęła tradycje wojsk lądowych i kultywowała tradycje wojsk inżynieryjnych, wojsk chemicznych oraz wojsk aeromobilnych, takie jak Dzień Sapera i Dzień Chemika.

Patrona Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, nadano decyzją nr 88/MON z 23 lutego 2007. Sylwetka kadeta Zygmunta Kuczyńskiego została wyłoniona w drodze konkursu ogłoszonego przez Komendanta Szkoły. Laureatem konkursu był pomysłodawca, psychopedagog twórczości, st. sierż. mgr Jarosław Kantorowski z zespołu szkoleniowego SPWL we Wrocławiu.

W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych, jako jedynej, funkcjonowały trzy rodzaje proporczyków wojsk inżynieryjno-saperskich, przeciwchemicznych, aeromobilnych (kawalerii), noszonych zgodnie z przepisami ubiorczymi na nakryciu głowy – beret w zależności od korpusu szkolonych elewów i słuchaczy.

Proporczyki wprowadzono decyzją nr 261/MON z 30 czerwca 2006, od lewej korpusu ogólnowojskowego (kawalerii), inżynierii, obrony przed bronią masowego rażenia, tą samą decyzją wprowadzono emblemat szkoły jako oznakę rozpoznawczą. Autorem i wykonawcą odznaki był pomysłodawca, psychopedagog twórczości, st. sierż. mgr Jarosław Kantorowski z zespołu szkoleniowego SPWL we Wrocławiu.

Rozformowanie[edytuj | edytuj kod]

W związku z reorganizacją szkolnictwa wojskowego 31 grudnia 2010[4] Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych (SPWL) we Wrocławiu została rozformowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha z dnia 6 sierpnia 2010 roku.

Sztandar szkoły podoficerskiej[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu własnego sztandaru nie posiadała, żołnierze składali przysięgę wojskową na sztandar Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Podporządkowanie[edytuj | edytuj kod]

Dowództwo Wojsk Lądowych (1 lipca 2004 – 31 grudnia 2010)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Karl Wippermann: Peucker, Eduard von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 25, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, S. 556–559.
 2. Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) i rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz. U. Nr 51, poz. 505).
 3. Rozkaz Nr Z-210 dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. Nr 152, poz. 1025), § 11, ust. 1 pkt 3.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]