Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego – była szkoła wojskowa we Wrocławiu, kształcąca podoficerów na potrzeby Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Historia Szkoły (2004–2010)[edytuj | edytuj kod]

Szkoła częściowo przejęła infrastrukturę po byłej Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej i Wojsk Chemicznych. Na terenie SPWL we Wrocławiu przed II wojną światową, stacjonował 6 Pułk Artylerii Polowej im. gen. Eduarda von Peuckera (1 Śląski) sformowany 24 listopada 1808 we Wrocławiu (Breslau).

Komenda Szkoły Podoficerskiej mieściła się w budynku głównym, kursy szkoleniowe natomiast mieściły się w blokach koszarowych na terenie CSWIICH.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych sformowana została we Wrocławiu 1 lipca 2004[1] w wyniku reorganizacji szkolnictwa wojskowego, na podstawie rozporządzenia ówczesnego Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich i podporządkowana została dowódcy Wojsk Lądowych.

Szkoła Podoficerska funkcjonowała na prawach jednostki wojskowej, w oparciu o statut szkoły nadany przez dowódcę Wojsk Lądowych[2]. Oddziałem gospodarczym była Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, następnie 6RBM we Wrocławiu a ostatecznie nowo powstały 2 WOG. Powołana do funkcjonowania Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych nie posiadała własnej infrastruktury szkoleniowej, korzystała z obiektów i sprzętów szkoleniowych udostępnionych przez WSOWL.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych RP prowadziła szkolenia na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych. Przygotowywała elewów i żołnierzy zawodowych oraz rezerwy (słuchaczy) do objęcia nowych stanowisk w korpusie podoficerów zawodowych Sił Zbrojnych RP. Szkoła podoficerska prowadziła szkolenia specjalistyczne dla podoficerów młodszych i starszych oraz słuchaczy w służbie czynnej i rezerwie osobowej powoływanej na przeszkolenie wojskowe.

Tradycje, patron i ceremoniał[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu przejęła tradycje wojsk lądowych i kultywowała tradycje wojsk inżynieryjnych, wojsk chemicznych oraz wojsk aeromobilnych, takie jak Dzień Sapera i Dzień Chemika.

Patrona Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, nadano decyzją nr 88/MON z 23 lutego 2007. Sylwetka kadeta Zygmunta Kuczyńskiego została wyłoniona w drodze konkursu ogłoszonego przez Komendanta Szkoły. Laureatem konkursu był pomysłodawca, psychopedagog twórczości, st. sierż. mgr Jarosław Kantorowski z sekcji szkoleniowej SPWL we Wrocławiu.

W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych, jako jedynej, funkcjonowały trzy rodzaje proporczyków wojsk inżynieryjno-saperskich, przeciwchemicznych, aeromobilnych (kawalerii), noszonych zgodnie z przepisami ubiorczymi na nakryciu głowy – beret w zależności od korpusu szkolonych elewów i słuchaczy.

Proporczyki wprowadzono decyzją nr 261/MON z 30 czerwca 2006, od lewej korpusu ogólnowojskowego (kawalerii), inżynierii, obrony przed bronią masowego rażenia, tą samą decyzją wprowadzono emblemat szkoły jako oznakę rozpoznawczą. Autorem i wykonawcą odznaki był pomysłodawca, psychopedagog twórczości, st. sierż. mgr Jarosław Kantorowski z sekcji szkoleniowej SPWL we Wrocławiu.

Struktura (2004–2010)[edytuj | edytuj kod]

 • komenda
 • sekcja personalno-wychowawcza
 • sekcja ochrony informacji niejawnych
 • sekcja szkoleniowa
 • zespół szkoleniowy
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (Inż.-Sap.)
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (OPChem.-OPBMR)
 • kurs kandydatów na żołnierzy zawodowych (Ogólnowojskowy)
 • kurs doskonalenia zawodowego (KDZ)
 • kurs szkolenia rezerw (KSR)

Komendanci SPWL we Wrocławiu[edytuj | edytuj kod]

 1. st. chor. sztab. mgr Tomasz Nowakowski (1 lipca 2004 – 12 grudnia 2008)
 2. st. chor. sztab. Andrzej Składowski (12 grudnia 2008 – 31 grudnia 2010)

Profil szkolenia[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska szkoliła młodszych i starszych podoficerów o specjalnościach wojskowych:

 • inżynierii wojskowej (grupy saperska, przeprawowa, infrastruktury i ochrony ppoż.);
 • obrony przed bronią masowego rażenia (grupa rozpoznanie i likwidacja skażeń);
 • ogólnowojskowa [grupa zmechanizowana, kawalerii powietrznej i WPD (aeromobilna)].

Rozformowanie[edytuj | edytuj kod]

W związku z reorganizacją szkolnictwa wojskowego 31 grudnia 2010[3] Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych (SPWL) we Wrocławiu została rozformowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha z dnia 6 sierpnia 2010 roku.

Sztandar szkoły podoficerskiej[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu własnego sztandaru nie posiadała, żołnierze składali przysięgę wojskową na sztandar Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Podporządkowanie[edytuj | edytuj kod]

Dowództwo Wojsk Lądowych (1 lipca 2004 – 31 grudnia 2010)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) i rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz. U. Nr 51, poz. 505).
 2. Rozkaz Nr Z-210 dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. Nr 152, poz. 1025), § 11, ust. 1 pkt 3.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]