Jednostka wojskowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Jednostka wojskowa (JW)

  1. Pododdział, oddział lub inny związek organizacyjny, wyodrębniony pod względem administracyjnym i gospodarczym oraz mający osobowość prawną. Wśród JW najogólniej rozróżnia się jednostki bojowe, jednostki tyłowe i instytucje wojskowe oraz ze względu na system zaciągu i uzupełnień jednostki terytorialne. W systemie zaopatrywania wojsk rozróżnia się jednostki gospodarcze i jednostki zaopatrujące. Dawniej w odniesieniu do niektórych jednostek używano również terminu „wielka jednostka" (WJ) – obecnie związek taktyczny[1].
  2. Jednostka wojskowa lub Jednostka bez bliższego określenia – samodzielna jednostka organizacyjna sił zbrojnych, posiadająca odrębny etat, posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Państwa i nazwą (numerem) jednostki[2].
  3. Jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych funkcjonująca na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu oraz posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki[3]. Jednostki wojskowe i związki organizacyjne różnych rodzajów wojsk i służb tworzą Rodzaje Sił Zbrojnych (Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne)[4]. Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne rozmieszczone są w garnizonach[5].

Jednostkami wojskowymi w polskich Siłach Zbrojnych spełniającymi warunki określone w pkt 1 są np.:

W zależności od etatu na czele jednostki może stać:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I (A-J), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 591.
  2. Regulamin Ogólny SZ RP.
  3. Art. 2 pkt 12 Ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 655).
  4. Tamże, art. 15 ust. 2.
  5. Tamże, art. 16 ust. 1.