Przejdź do zawartości

Wojska Lądowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wojska Lądowe
Godło
Orzeł Wojsk Lądowych
Państwo

 Polska

Siły zbrojne

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa skrócona

WL

Data utworzenia

1918

Proporzec

Liczebność

59 106 (2023)[1]

Najwyższe dowództwa
Cywilne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Minister obrony narodowej

Wojskowe

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Lądowych

Wojska Lądowe (WL) – jeden z pięciu, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Flaga Dowódcy Wojsk Lądowych (2012-2013)
Plakieta Dowództwa Wojsk Lądowych

Rodzaje Wojsk Lądowych[2][edytuj | edytuj kod]

Wojska Pancerne i Zmechanizowane[edytuj | edytuj kod]

 • przeznaczenie: odpieranie uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, wykonywanie zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu, prowadzenie działań na rzecz wsparcia pokoju, zwalczanie środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walka z formacjami aeromobilnymi przeciwnika;
 • podstawowe wyposażenie: czołgi T-72 (159 w czynnej służbie, reszta w rezerwie, łącznie 528 na dzień 15 stycznia 2016), czołgi PT-91 (232 na dzień 1 stycznia 2016), czołgi Leopard 2 w wersjach A4 (142 sztuki), które przechodzą modernizację do standardu Leopard 2PL[3], czołgi Leopard 2A5 (105 sztuk) oraz 2 sztuki wersji szkoleniowej Leopard 2NJ (łącznie WL posiadają 249 sztuk czołgów Leopard 2 na dzień 15 stycznia 2016), opancerzone wozy bojowe (2608 na dzień 1 stycznia 2016) – w tym: bojowe wozy piechoty (BWP-1), kołowe transportery opancerzone KTO „Rosomak” oraz specjalistyczne wozy zabezpieczenia technicznego m.in. pojazdy WZT-3, Bergepanzer 2 oraz transportery Rosomak w wersji WRT (wóz rozpoznania technicznego).

Wojska Aeromobilne[edytuj | edytuj kod]

Wojska Aeromobilne stanowią połączenie dotychczasowych wojsk powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i lotnictwa wojsk lądowych;

 • przeznaczenie: naziemne wspieranie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacja ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego, prowadzenie działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych, wykonywanie rajdów przeciwpancernych oraz niszczenie środków ogniowych przeciwnika;
 • skład: 6 Brygada Powietrznodesantowa i 25 Brygada Kawalerii Powietrznej.

Wojska Rakietowe i Artylerii[edytuj | edytuj kod]

Wojska Obrony Przeciwlotniczej[edytuj | edytuj kod]

Wojska Inżynieryjne[edytuj | edytuj kod]

 • przeznaczenie: bojowe (wsparcia inżynieryjnego) – rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, budowa i pokonywanie zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowanie wojsk; humanitarne – charakteru pokojowego, niesienie pomocy gospodarce i społeczeństwu zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym: oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych, udział w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO;
 • skład: na szczeblu operacyjno-taktycznym brygady i pułki; Wojska Lądowe posiadają dwa pułki saperów i dwa pułki inżynieryjne.
 • podstawowe wyposażenie: TRI, ISM Kroton, SUM-Kalina mosty towarzyszące MS-20 Daglezja, BLG-67, parki pontonowe PP-64 Wstęga, Maszyny Inżynieryjno-Drogowe MID czy amfibie PTS.

Wojska Chemiczne[edytuj | edytuj kod]

 • przeznaczenie: wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, użycie zespołów do pobierania próbek skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń, rażenie przeciwnika miotaczami ognia oraz maskowanie dymem wojsk własnych i obiektów, udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
 • sposób realizacji: wykorzystanie funkcjonującego w ramach wojsk chemicznych systemu wykrywania skażeń, którego wybrane elementy w okresie pokoju monitorują sytuację skażeń na terenie całego kraju; wykorzystanie istniejącego systemu ratownictwa chemicznego, opartego na dwóch Chemicznych i Radiacyjnych Zespołach Awaryjnych;
 • skład: na szczeblu operacyjnym pułki i bataliony chemiczne, na szczeblu związków taktycznych kompanie chemiczne, na szczeblu oddziałów plutony chemiczne.
 • podstawowe wyposażenie: pojazdy służące do rozpoznawania skażeń m.in. BRDM-2RS i BRDM-2RSM oraz specjalistyczny sprzęt służący do ich likwidacji.

Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej[edytuj | edytuj kod]

 • przeznaczenie: rozpoznanie wojskowe (zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych do przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych, m.in. o ruchu wojsk przeciwnika oraz posiadanych przez niego siłach i środkach), walka elektroniczna (rozpoznanie i dezorganizacja działań organów dowodzenia przeciwnika oraz ochrona własnych wojsk przed analogicznymi działaniami), działania psychologiczne, rozpoznanie specjalne oraz zabezpieczenie geograficzne;
 • sposób realizacji: wykorzystanie wyspecjalizowanych wojsk oraz technicznych i elektronicznych środków rozpoznania i walki radioelektronicznej;
 • skład: na szczeblu operacyjnym – pułki rozpoznania, bataliony WRE, na szczeblu związków taktycznych – bataliony rozpoznawcze, na szczeblu oddziałów – kompanie rozpoznawcze.
 • podstawowe wyposażenie: m.in. zestawy Przebiśnieg oraz Breń-2.

Wojska Łączności i Informatyki[edytuj | edytuj kod]

 • przeznaczenie: zapewnienie dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny; informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analiza potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych;
 • sposób realizacji: wykorzystanie potencjału telekomunikacyjnego kraju, istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jednostek i pododdziałów wsparcia dowodzenia Wojsk Lądowych;
 • skład: pułki dowodzenia, bataliony dowodzenia oraz pododdziały dowodzenia i łączności jednostek rodzajów wojsk

Jednostki wsparcia logistycznego[edytuj | edytuj kod]

 • przeznaczenie: zadaniem jednostek wsparcia logistycznego jest zapewnienie środków logistycznych, a także uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek Wojsk Lądowych oraz utrzymania ich w pełnej gotowości bojowej. Zajmują się ciągłym odtwarzaniem zapasów, obsługiwaniem oraz remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ochroną medyczną wojsk, kierowaniem transportem i przemieszczeniem jednostek.
 • skład: w ich składzie znalazły się pododdziały i oddziały zaopatrzenia, transportowe, remontowe i ewakuacyjne, medyczne i regulacji ruchu. Stacjonarna infrastruktura logistyczna obejmuje: bazy materiałowe, okrętowe i rejonowe warsztaty techniczne, szpitale wojskowe, a także wojskowe komendy transportu.

Organizacja Wojsk Lądowych[edytuj | edytuj kod]

Polscy żołnierze podczas ćwiczeń Anakonda 2008
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
PKW Afganistan
Ćwiczenia Anakonda 2016
Desant Wojsk Powietrznodesantowych ze śmigłowca PZL W-3 Sokół
Żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej

Dowództwa[edytuj | edytuj kod]

Ustawa z 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw zlikwidowała stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych. Od 1 stycznia 2014 r. dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, którym podlegają poszczególne jednostki wojskowe WL. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych jest następcą prawnym Dowódcy Wojsk Lądowych.

Organizacja Wojsk Lądowych[edytuj | edytuj kod]

Po utworzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych struktura organizacyjna Wojsk Lądowych uległa zasadniczym zmianom:

Na bazie 2. Korpusu Zmechanizowanego sformowano Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego (COL-DKL) odpowiedzialne za użycie Wojsk Lądowych w operacjach dowodzonych przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dywizje[edytuj | edytuj kod]

Samodzielne brygady

Lotnictwo WL[edytuj | edytuj kod]

Samodzielne pułki[edytuj | edytuj kod]

Inne jednostki bezpośrednio podlegające Wojskom Lądowym[edytuj | edytuj kod]

Dowództwo Garnizonu Warszawa
 Osobny artykuł: Dowództwo Garnizonu Warszawa.
Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód
[edytuj | edytuj kod]

KTO Rosomak w Afganistanie
 • Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Stargard)
 • 100 Batalion Łączności (Wałcz)
 • 104 Batalion Zabezpieczenia Ziemi Wałeckiej (Wałcz)
 • Narodowy Element Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Szczecin)
 • Kompania Zabezpieczenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Szczecin)

Ośrodki szkolenia[edytuj | edytuj kod]

Inne formacje i obiekty[edytuj | edytuj kod]

 • trzy ośrodki przechowywania sprzętu
 • osiem rejonowych baz materiałowych
 • cztery okręgowe warsztaty techniczne
 • siedem rejonowych warsztatów technicznych
 • siedem szpitali wojskowych
 • dziesięć wojskowych komend transportu
 • inne

Uzbrojenie i wyposażenie[edytuj | edytuj kod]

Dowódcy Wojsk Lądowych[edytuj | edytuj kod]

Inspektorzy Wojsk Lądowych[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Załącznik do decyzji budżetowej MON 2023
 2. Rodzaje wojsk [online], web.archive.org, 12 grudnia 2013 [dostęp 2020-05-31] [zarchiwizowane z adresu 2013-12-12].
 3. MSPO 2019: Zmodernizowany Leopard 2PL – Defence24 [online], www.defence24.pl [dostęp 2019-09-17].
 4. Żelazna Dywizja [online], polska-zbrojna.pl [dostęp 2018-12-30].
 5. Zmiana na stanowisku Dowódcy Wojsk Lądowych. prezydent.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-09-16)]. – www.prezydent.pl – 15-09-2009.
 6. Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym RSZ. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-05-13].
 7. a b Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym RSZ. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-09-02].
 8. a b Nowi generałowie w szeregach Dowództwa Generalnego RSZ. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-05-13].
 9. a b Zmiana na stanowisku Dowódcy 10BKPanc. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-09-02].
 10. Inspektor Wojsk Lądowych. Wojsko-Polskie.pl. [dostęp 2021-05-13].
 11. Nowe wyznaczenia w Wojskach Lądowych [online], www.portal-mundurowy.pl [dostęp 2023-09-23].
 12. Nowe wyznaczenia w Wojskach Lądowych [online], www.portal-mundurowy.pl [dostęp 2023-09-23].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]