Tadeusz Reroń

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Tadeusz Reroń
ks. dr hab.
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

8 maja 1950
Wrocław

wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Okres sprawowania

od 1989

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Prezbiterat

1975

Tadeusz Stanisław Reroń (ur. 8 maja 1950 we Wrocławiu) – duchowny rzymskokatolicki. Prezbiter archidiecezji wrocławskiej od 1975 roku. Kapelan honorowy papieża. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany[1].

[2][3] [4]

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Studia wyższe i specjalizacja naukowa[edytuj | edytuj kod]

 • 1968-1975 – studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu
 • 1975 – święcenia prezbiteriatu we Wrocławiu z rąk bpa prof. W. Urbana
 • 1977-1981 – studia licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
 • 1985 – stopień licencjata rzymskiego w PWT
 • 1985-1989 – studia specjalistyczne na KUL w zakresie teologii moralnej
 • 1992 – doktorat z teologii na KUL (specjalizacja: teologia moralna)

Działalność kościelna[edytuj | edytuj kod]

 • 1975-1984 wikariusz i katecheta w parafii św. Piotra i Pawła w Strzegomiu
 • 1984-1985 wikariusz i katecheta w parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
 • 1989-1994 duszpasterz akademicki w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego (CODA) „Czwórka” we Wrocławiu
 • 1995-2000 duszpasterz akademicki w CODA „Maciejówka” we Wrocławiu
 • 1989-1991 w trakcie synodu archidiecezji wrocławskiej: członek Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży
 • 1991 przewodniczący Komisji d.s. Materiałów Przygotowujących do VI Światowego Dnia Młodzieży powstałej w ramach Archidiecezjalnego Komitetu Organizacyjnego VI Światowego Dnia Młodzieży
 • 1989-1996 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu
 • 1989 - członek komitetu organizacyjnego Wrocławskich Dni Duszpasterskich
 • 1989 – członek Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu arch. wrocławskiej
 • 1992-1999 członek Komisji ds. Przygotowania do Małżeństwa i Rodziny przy Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego w Warszawie
 • 1995-2000 duszpasterz Nauczycieli Akademickich Wrocławia
 • 2000 - duszpasterz Ludzi Nauki
 • 1996-2000 asystent kościelny Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu
 • 2003-2004 asystent kościelny Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu
 • 2004 – cenzor publikacji kościelnych w Archidiecezji Wrocławskiej
 • 2005-2009 duszpasterz akademicki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Działalność na polu nauki[edytuj | edytuj kod]

 • 1989 – asystent i wykładowca przy Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (kierownik: ks. prof. dr hab. Antoni Młotek)
 • 1989 – wykładowca teologii moralnej i bioetyki w PWT we Wrocławiu, MWSD we Wrocławiu, WSD w Legnicy i w Świdnicy, Studium Katechetyczne we Wrocławiu i Legnicy
 • 1994 – adiunkt przy Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej PWT
 • 2003 – uzyskanie tytułu naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej[5]
 • 2005 – mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Teologii Systematycznej w PWT we Wrocławiu
 • 2005-2007 sekretarz Rady Wydziału PWT we Wrocławiu
 • 2007-2010 – członek uczelnianej Komisji ds. Akredytacji
 • 2010 – członek uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej PWT dla nauczycieli akademickich
 • 2009-2010 – wykładowca podstaw filozofii i bioetyki w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej, kierunek: Ratownictwo Medyczne we Wrocławiu
 • 2008-2010 – dyrektor Podyplomowych Studiów Dziennikarskich przy PWT
 • 2010-2013 – opiekun naukowy Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa przy PWT
 • 2011-2016 – kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej PWT
 • Pobyt w zagranicznych ośrodkach naukowych (Rzym, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i Eichstädt) w celu przeprowadzenia kwerendy bibliograficznej i konsultacji do prowadzonych badań
 • Historyk dziejów i aktualnych zagadnień teologii moralnej, specjalista z zakresu bioetyki
 • Prelegent i uczestnik kongresów krajowych oraz zagranicznych
 • Autor 3 książek oraz ok. 300 artykułów
 • Redaktor 6 książek
 • Recenzent:

61 publikacji naukowych

14 prac doktorskich

7 prac habilitacyjnych

1 doktoratu honoris causa w PWT

 • Promotor 2 doktoratów

Członkostwo w stowarzyszeniach[edytuj | edytuj kod]

 • 1989 – Towarzystwo Naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 • 1989 – Katholische Akademie in Bayern (München)
 • 1989-2006 Sekcja Teologów Moralistów Polskich
 • 2006 – Stowarzyszenie Teologów Moralistów Polskich
 • 2005 – Międzynarodowe Stowarzyszenie Teologów i Moralistów Społecznych obszaru języka niemieckiego (Münchengladbach)
 • 2010 – Międzynarodowe Stowarzyszenie Bioethicists in Central Europe (BCE) in Wien
 • 2011 – Międzynarodowe Stowarzyszenie ET – European Society for Catholic Theology (Brixen)

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Książkowe[edytuj | edytuj kod]

 • Media na usługach moralności chrześcijańskiej, Wrocław 2002 (wyd. PWT Wrocław)
 • Sakrament pokuty w dobie Soboru Trydenckiego. Studium historyczno-moralne, Wrocław 2002 (wyd. PWT Wrocław)
 • Etyka w szpitalu. Diakonia – medycyna – duszpasterstwo, Wrocław 2013 (wyd. PWT Wrocław)

Wybrane artykuły naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • Udział środków społecznego przekazu w szerzeniu „kultury życia”, w: Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki „Evangelium vitae”, red. A. Młotek, T. Reroń, Wrocław 1995, s. 79-81.
 • Zaangażowanie chrześcijan w odnowę życia publicznego, w: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. I. Dec, Wrocław 1996, s. 235-249.
 • Doktoraty honoris causa na Wydziale Teologii Katolickiej, w: A. Młotek, Teologia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 1998, s. 157-182.
 • Rola kobiety w kształtowaniu kultury życia, w: Służcie Panu z weselem, red. I. Dec, t. 2, Wrocław 2000, s. 723-736.
 • Godność i misja człowieka starszego, w: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000, s. 557-577.
 • Drogi grzesznika ku pojednaniu, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 5 (2001) s. 55-66.
 • Moralne problemy opieki lekarskiej nad chorymi w stanie terminalnym, „Quaestiones Selectae” 8 (2001) nr 12, s. 131-144.
 • Teologia wyzwolenia, w: Leksykon Duchowości Katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 884-887.
 • Wokół argumentu potencjalności w dyskusji o początku życia ludzkiego, „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 11 (2002) nr 1, Suppl. 1, s. 39-48.
 • Moralne aspekty reklamy, „Homo Dei” 74 (2004) nr 2, s. 72-82.
 • Doktryna trydencka o sakramencie namaszczenia chorych, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczne” 3 (2004) nr 2, s. 96-115.
 • Współczesne migracje zarobkowe jako problem moralny, w: Wyjazdy zarobkowe – szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna, red. K. Glombik, P. Morciniec, Opole 2005, s. 197-207.
 • Dekalog, w: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 135-140.
 • Nagość w sztuce. Aspekt moralny, w: Żyjemy dla Pana, red. M. Rosik, Wrocław 2005, s. 583-595.
 • Kultura życia, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, Radom 2005, s. 258-263.
 • Doctor – the servant of Life, „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 15 (2006) nr 2, s. 367-371.
 • Teologia moralna na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w: Polska teologia moralna. Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 221-226.
 • Obrona prawna dziecka poczętego w pracach parlamentarnych, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 8 (2007) s. 173-192.
 • Prawa człowieka śmiertelnie chorego w leczeniu szpitalnym, w: Maius ac divinius. Księga Jubileuszowa na 80-lecie urodzin ks. Jana Kruciny, red. W. Irek, H. Schambeck, Wrocław 2009, s. 311-324.
 • Sprzeciw Kościoła wobec antykoncepcji. Argument z czynu wewnętrznie złego, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 9 (2009) s. 189-202.
 • Aspekty etyczne diagnostyki prenatalnej i preimplantacyjnej w świetle nauczania Kościoła, „Świdnickie Studia Teologiczne” 7 (2010) nr 7, s. 279-293.
 • Kryzys wychowania seksualnego młodzieży, w: Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, red. K. Glombik, Opole 2010, s. 191-206.
 • Postęp w biomedycynie i jego granice, w: Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, red. J. Machnacz, M. Małek, K. Serafin, Wrocław 2011, s. 151-160.
 • Prokreacja i rodzicielstwo. Perspektywa udanego małżeństwa bez dzieci, w: Dar życia, red. Z. Wanat, Toruń 2012, s. 125-141.
 • Włodzimierza Fijałkowskiego (1917-2003) uzasadnienie konieczności ochrony środowiska ludzkiego, w: Wiara i moralność. Argumentacja teologiczna we współczesnej debacie społecznej, red. K. Glombik, Opole 20013, s. 149-162.
 • Kryzys ekologiczny jako problem etyczny, w: Dlaczego ekologia? Wokół encykliki Laudato si’, red. T. Reroń, A. Szafulski, Wrocław 2016, s. 145-152.

Hasła w encyklopediach:[edytuj | edytuj kod]

 • Encyklopedia Katolicka
 • Encyklopedia Bioetyki
 • Jan Paweł II Encyklopedia Nauczania Moralnego
 • Encyklopedia Wrocławia

Dane biograficzne w leksykonach[edytuj | edytuj kod]

 1. G.Polak, Kto jest kim w Kościele? Ekumeniczne „who is who” chrześcijaństwa Polsce (stan na dzień 15 lutego 1999 r.), Warszawa 1999, s. 302.
 2. I.Dec (red.), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, wykaz prac dyplomowych, sympozja, działalność wydawnicza, Wrocław 2000, s. 307-312.
 3. S.C.Napiórkowski (red.), Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości? Niepokalanów 2007, s. 301-304.

Nagrody i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

 • 1997 – kanonik RM
 • 2008 – kapelan honorowy Jego Świątobliwości Benedykta XVI (prałat)
 • 2013 – nagroda Rektora PWT I Stopnia za szczególne zasługi dla Uczelni, za wkład w rozwój teologii moralnej oraz za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Archidiecezja Wrocławska, www.archidiecezja.wroc.pl [dostęp 2020-01-27].
 2. Paszporty do nieba, wroclaw.gosc.pl [dostęp 2020-01-26].
 3. Bogumił Dudczenko, "Ekologia wyzwaniem dla teologii", Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [dostęp 2020-01-26] (pol.).
 4. Administrator, Głos z PWT na konferencji „U Przyrodników”, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [dostęp 2020-01-26] (pol.).
 5. Ks. dr hab Tadeusz Stanisław Reroń, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2023-01-11].