Termometr cieczowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Termometr cieczowy

Termometr cieczowytermometr, w którym pomiaru temperatury dokonuje się przez pomiar objętości cieczy. Składa się z ze zbiornika z cieczą, który jest połączony z kapilarą szklaną, wewnątrz której ponad cieczą znajduje się gaz obojętny. Umieszczona wzdłuż kapilary skala umożliwia odczyt temperatury. Cieczą termometryczną najczęściej była rtęć, obecnie alkohol.

Najczęściej stosowane ciecze w termometrach

Substancja Zakres
temperatur
Uwagi
Rtęć od –30 °C do +350 °C prawie niezależny od temperatury współczynnik rozszerzalności cieplnej, toksyczna
Toluen –80 °C +100 °C szkodliwy, łatwopalny
Pentan −200 °C +30 °C tylko niska temperatura
Alkohol −114 °C +78 °C dla alkoholi wyższych możliwy szerszy zakres
Galinstan –19,5 °C 1300 °C wymaga wytrzymałej rurki termometrycznej