Turbo Pascal

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Turbo Pascal – jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka Pascal, zintegrowane środowisko programistyczne, produkt firmy Borland International dla procesorów Z80 (system CP/M) oraz rodziny Intel x86 i nowszych. Obecnie nie jest już rozwijany. Następcą Turbo Pascala jest środowisko programistycze Delphi.

Historia[edytuj kod]

Borland Pascal 7.0
 • wersja 1.0 środowiska Turbo Pascal została wprowadzona na rynek w 1983 roku,
 • wersja 4.0 ukazała się w XI 1987 r. i wprowadziła pojęcie modułu i kompilacji warunkowej,
 • w roku 1988 pojawiła się wersja 5.0 (wśród nowości znalazły się typy proceduralne i funkcyjne - jako zapowiedź skierowania produktu w stronę obiektowości oraz możliwość debugowania kodu źródłowego),
 • wersja 5.5 wprowadziła nowy, rewolucyjny w odniesieniu do języka Pascal typ danych: typ obiektowy,
 • wersja 6.0 wprowadziła okienkową, pracującą na zdarzeniach i obsługującą myszkę bibliotekę Turbo Vision. Środowisko było zaprogramowane w tej bibliotece,
 • ostatnia wersja języka Turbo Pascal nosi nazwę Turbo Pascal 7.0 (a wersja bardziej rozbudowana, pozwalając na tworzenie programów również dla 16-bitowego Windows, Borland Pascal) i została wypuszczona w 1992 roku. Turbo Pascal nie jest już obecnie rozwijany.

Następcą Turbo Pascala stał się w 1995 r. Borland Delphi 1.0 wraz z językiem Object Pascal. W wersji tej porzucono możliwość tworzenia programów dla DOS i 16-bitowego Windows, pozwalając budować aplikacje wyłącznie dla systemu 32-bitowego Windows.

Niektóre własności[edytuj kod]

 • Nazwy zmiennych nie są wrażliwe na wielkość liter.
 • Komentarze są otwierane i zamykane { jak ten } lub (* jak ten *), komentarze nie mogą być zagnieżdżone Np { { } jest poprawne, z wyjątkiem takiego zagnieżdźenia (* { } *).
 • Słowo kluczowe uses deklaruje użycie modułów.
 • Moduły zawierają kody źródłowe lub kompilaty funkcji, zmiennych, stałych i procedur ułożonych w tematyczne pakiety. Przykładowe predefiniowane moduły języka TP: system, crt, dos, graph, printer, overlay.

Przykład:

 • Program wyświetla słowa "Witaj Świecie" na ekranie.
begin
 WriteLn('Witaj Świecie');
end.
 • Program prosi o podanie imienia i wyświetla je na ekranie.
program WypiszImie;
uses crt; {Ta linia deklaruje moduł - w tym przypadku crt}
var Imie: String; {Ta linia deklaruje zmienną Imie typu łańcuchowego}
  kod, scankod : char;
begin
 Write('Jak masz na imię? : ');
 Readln(Imie); { Readln wczytuje ciąg znaków do naciśnięcia klawisza Enter, a następnie przenosi kursor tekstowy do następnej linii }
 WriteLn('Witaj ', Imie);
 Repeat Until Keypressed; 
 kod:= ReadKey; if kod=#0 then scankod := ReadKey;
end.

Zobacz też[edytuj kod]

Bibliografia[edytuj kod]