Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data wydania 21 sierpnia 1997
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741
Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147
Data wejścia w życie 1 stycznia 1998
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji gospodarka nieruchomościami
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. 2016 poz. 1579
Wejście w życie ostatniej zmiany 7 października 2016
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa o gospodarce nieruchomościami – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741). Weszła w życie 1 stycznia 1998 r. Ostatni tekst jednolity został ogłoszony 23 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 2147).

Zakres regulacji[edytuj]

Ustawa reguluje aspekty dotyczące gospodarki nieruchomościami, w szczególności zasady:

Przepisów ustawy nie można stosować w przypadku nieruchomości, które służą wykonywaniu zadań przez placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Układ ustawy[edytuj]

Układ ustawy odpowiada przyjętemu zakresowi regulacji:

  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
  • Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości
  • Dział IV. Wycena nieruchomości
  • Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
  • Dział VI. Przepisy karne
  • Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe.

Organ centralny i doradczy[edytuj]

Ustawa określa ministrem właściwym do spraw gospodarki nieruchomościami (regulowanych przepisami ustawy), ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Jego organem doradczym jest Państwowa Rada Nieruchomości, której członków oraz prezesa powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia.

Derogacja[edytuj]

Wraz w wejściem w życie ustawy, moc utraciły:

  • ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464, z późn. zm.).