Skarb państwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skarb państwa[1], także Skarb Państwa[1] – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (między innymi funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równouprawniona z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).

Opis[edytuj | edytuj kod]

Skarb państwa wywodzi się z rozróżnienia w starożytnym Rzymie majątku publicznego (aerarium) i prywatnego majątku cesarza (fiscus). W Polsce rozdzielenie skarbu królewskiego i publicznego nastąpiło w 1590. Skarb państwa może być zarządzany przez odrębną instytucję lub reprezentowany przez różnych urzędników. W porządku prawnym jest zwykle jedyną osobą prawną niemającą organów – ich rolę spełniają stationes fisci.

W Polsce[edytuj | edytuj kod]

Skarb Państwa w zakresie ochrony majątku i interesów zastępuje Prokuratoria Generalna, a w zakresie gospodarowania mieniem państwowym i prywatyzacji podmioty określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym[2]. Istnieją wydzielone agencje gospodarujące mieniem Skarbu Państwa (między innymi Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Skarb Państwa zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych, jak również jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych, jednak odrębne przepisy mogą w tym względzie stanowić inaczej. Z kolei państwowe osoby prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe osoby prawne nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa[3].

Zgodnie z art. 2 ust. 1 uchylonej ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przygotowywał i przedkładał Radzie Ministrów oraz, z jej upoważnienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa oraz o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji[4]. Dokument był publikowany przez Sejm w postaci druku sejmowego.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Edward Polański (red.): Wielki Słownik Ortograficzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 854. ISBN 978-83-01-16405-8.
  2. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933.
  3. Art. 40 § 1 i § 3 Kodeksu cywilnego.
  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 154) (uchylone).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]