Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(1/2012) Sprawa hasła Monika Olejnik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie umieszczenia w haśle Moniki Olejnik informacji o ojcu oraz okoliczności

Opis sytuacji

Informacja o ojcu Moniki Olejnik była wielokrotnie wpisywana w jej hasło biograficzne i usuwana z niego. Ostatnio zamieszczona została moimi wpisami rozpoczętymi 23 listopada 2011: [[1]]
Poprzednie wpisy dokonywane przez różne osoby (w odwrotnej kolejności czasowej) to: [[2]] , [[3]] , [[4]] , [[5]] , [[6]] , [[7]] , [[8]] , [[9]] , [[10]] , [[11]] , [[12]]

Konflikt merytoryczny opisany został w dyskusji hasła: Dyskusja:Monika Olejnik i znajduje się w momencie złożenia tego wniosku w stadium revertu Elfhelma z 1 grudnia b.r. Starsze wpisy w dyskusji hasła zostały zarchiwizowane i przestały być dostępne.
W trakcie moich ostatnich edycji zostałem z ich powodu dwukrotnie pozbawiony prawa edytora: na trzy dni przez Elfhelma oraz na dziesięć przez Andrzeja Bronikowskiego.
Mediacja o którą zwróciłem się do Mateusza Batelta po pierwszej blokadzie nie przyniosła rozwiązania, choć kwestia miała być dyskutowana w gronie administratorów. Treść maili mediacyjnych udostępnię za zgodą mediatora. Pomimo starań Mateusza Batelta, za które mu serdecznie dziękuję, nie otrzymałem w ramach mediacji od moich oponentów żadnych argumentów uzasadniających ich stanowisko, a konflikt dotyczący hasła nie został rozwiązany.

Wnioski

1. Wnioskuję o uznanie zasadności wpisu informacji o ojcu do hasła Moniki Olejnik jako istotnej informacji w każdym haśle biograficznym,

2. o uznanie encyklopedyczności ojca - Tadeusza Olejnika

3. o uznanie źródeł "Gazeta Polska" oraz niezalezna.pl jako godnych zaufania w tym konkretnym przypadku

4. o udzielenie upomnienia Elfhelmowi i Andrzejowi Bronikowskiemu za nadużywanie uprawnień do blokowania innych edytorów.


Uzasadnienie

ad.1. Informacja o ojcu to standard w każdej biografii. Należy ją podać nawet jeśli brak informacji o matce. Wikipedia nie może zajmować się ochroną osób z niej korzystających przed "zbyt daleko idącymi wnioskami" tak jak uzasadniłem to dyskusji artykułu Dyskusja:Monika Olejnik. Blokownie informacji o ojcu Moniki Olejnik równałoby się cenzurze.


ad.2. Tadeusz Olejnik wywierał jak każdy wyższy urzędnik istotny wpływ na naszą rzeczywistość. Dotyczy to szczególnie oficerów MSW. Blokowanie informacji o nim oznaczałoby cenzurę treści wikipedii podobnie jak w pkt.1 Jeśli ktoś zbierze wystarczający materiał na nowe hasło "Tadeusz Olejnik" wikipedia powinna takie hasło umożliwić.


ad.3. Gazeta Polska jest znanym publikatorem działającym na polskim rynku od ponad dziesięciu lat i podlega podobnie jak inne gazety prawu prasowemu, co oznacza, że ewentualne rozpowszechnianie nierzetelnych informacji może być ścigane sądownie. Nie ma powodu do powątpiewania w jej rzetelność i odróżniania jej od innych gazet jak przykładowo "Gazeta Wyborcza" innego jak własne skłonności polityczne. Żaden z edytorów wikipedii nie może kierując się takimi prywatnymi ocenami zakazać innemu edytorowi posługiwania się takimi źródłami jakie ten uzna za stosowne. Żadne konkretne zastrzeżenia co do rzetelności Gazety Polskiej nie zostały przedstawione w konflikcie wikipedii dot. hasła Moniki Olejnik. Użyty przez mnie jako źródło artykuł wyciąga wnioski na podstawie załączonych skanów oryginalnych dokumentów. W jednym z nich Tadeusz Olejnik prosi o urlop dla swojej córki Moniki - dziennikarki PR. W naszym konflikcie nikt nie poddał tych skanów w wątpliwość.


Niezalezna.pl jest portalem prowadzonym przez Gazetę Polską i zamieszcza przedruki lub skróty artykułów, które ukazały się w wydaniu papierowym.


ad.4 Blokowanie dostępu nie może stanowić oręża w konflikcie merytorycznym. Używanie blokad do takich celów jest nadużyciem uprawnień. Konflikt merytoryczny powinien być rozgrywany polemiką w dyskusji artykułu lub edytora. Ani Elfhelm ani Andrzej Bronikowski takiej polemiki w wystarczającym stopniu nie podjęli. W szczególności Elfhelm nie potrafił uzasadnić dlaczego podane przeze mnie źródło miałoby być "zerowego obiektywizmu", jak się wyraził, ani uzasadnić wątpliwości co do encyklopedyczności informacji - której ? nie nazwał jej eksplicite.
Elfhelm w niejasny sposób powoływał się na rzekomy brak weryfikowalności źródła, choć przecież każdy czytelnik może łatwo zweryfikować treść skanów, na które się powołałem czytając je. Czyżby stawiał zarzut, że mogły być one podrobione ? Jeśli tak - skąd takie podejrzenie ? Należało przynajmniej je sformułować.


Nie tylko nie może zawartość wikipedii opierać się na prywatnych ocenach politycznych administratorów bez podanych uzasadnień, ale w żadnym razie nie mogą opierać się na nich same działania administracyjne - to oznacza nadużycie. Andrzej Bronikowski odpisał co prawda mailem, że "Nie zbiłeś argumentu dotyczącego kwestii źródeł", jednak żadnego argumentu dot. źródeł sformułować lub nazwać pomimo mojej prośby już nie zechciał.


Prócz braku przedstawionej merytorycznej racji administratorzy nie wykorzystali innych środków, które można było podjąć przed zastosowaniem blokady. Nie ostrzeżono mnie przed możliwą blokadą, nie skorzystano z możliwości tagu \{\{źródła\}\} ani \{\{nierzetelne źródła\}\}, który zaleca WP:WER, nie zablokowano samego hasła. Niejasne pozostało do końcu czy administratorzy serio powątpiewają w fakt, że ojciec Moniki Olejnik nosi imię Tadeusz, czy bardziej w to, że był oficerem MSW. Proszę zwrócić w tym kontekście uwagę, że jego funkcja jako oficer MSW nie została w ogóle przez mnie podana lecz uzupełniona później przez innego wikipedystę.


Druga blokada, jakiej doznałem uzasadniona zarzutem wojny edycyjnej ustanowiona została wieczorem 1 grudnia, choć od rana tego dnia hasło znajdowało się w wersji Elfhelma, której ani nie revertowałem ani nie zmieniłem. Dokonałem jedynie wpisu na stronie dyskusji. W tym sensie blokadę można nazwać prewencyjną. Zapewne administratorzy nie wrócili uwagi, że stosowałem zasadę jednej edycji na dobę, a wszystkie uzasadniałem odnośnikiem do dyskusji, w której jak się wydawało wygrywały moje argumenty.


Potrzebę rozstrzygnięcia przez Arbitraż, czy blokowanie mnie było sprawiedliwe uzasadniam także tym, że nie po raz pierwszy znalazłem się w konflikcie z Elfhelmem, w którym zastosowano wobec mnie, jak mniemam niesłuszną blokadę. Poprzednimi razy zrezygnowałem z dochodzenia swojej słuszności.


Uwagi końcowe

W zaistniałym konflikcie nikt nie skonstatował jasno, że powątpiewa w to, czy ojciec Moniki Olejnik nosi imię Tadeusz, a wręcz można odnieść wrażenie, że wszyscy ten fakt akceptują. To sprawia wrażenie, jakby adwersarze rozgrywali swoje inne mniej jasne potrzeby. Oczywiście należy dążyć do jasnego wyrażania swojego stanowiska, wtedy wszystkim łatwiej znaleźć rozwiązanie. Czyżby jednak kierując się tym postulatem ktoś musiał powiedzieć: "Tak bardzo nie lubimy Gazety Polskiej, że Tadeusz Olejnik nie może być Tadeuszem" ?

Konflikt nie dotyczy jednak tylko samego hasła. Istotnym jego elementem jest nadużywanie uprawnień przez administratorów wikipedii, którzy posługując się swoimi prerogatywami wprowadzają praktyczną cenzurę lub wymuszają tendencyjną postać hasła.

Potwierdzenia

Kogo dotyczy wniosek:

 • Elfhelm: [[13]]
 • Andrzej Bronikowski: [[14]]
 • Bacus15: [[15]]
 • Warschauer: [[16]]
 • WTM: [[17]]
 • Markiel: [[18]]
 • Leinad: "to artykuł o Monice a nie o jej rodzinie" [[19]]
 • Nedops: "brak źródeł" [[20]]
 • Wiktoryn: "brak źródeł: [[21]]
 • Paweł ze Szczecina: ojciec "to nie jest główne osiągnięcie" Moniki [[22]]
 • Nolan: bez komentarza [[23]]
 • Bbombel: dodanych kilka faktów, [[24]]
 • Mateusz Batelt (Mat86): mediator, [[25]]

Informacja w dyskusji hasła: Dyskusja:Monika Olejnik, Wnioskodawca Zbigniew Lisiecki Zbigniew Lisiecki (dyskusja) 18:47, 2 sty 2012 (CET)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia. W myśl zasad Polityki arbitrażu, w gestii Komitetu nie leży rozstrzyganie kwestii merytorycznych w hasłach, decydowanie o formie i treści artykułów, ani zajmowanie stanowiska w sprawie spełniania kryteriów encyklopedyczności. Z tego względu Komitet postanowił rozstrzygnąć wniosek wyłącznie w zakresie sporu powstałego w związku z użyciem uprawnień administratorskich, tj. nałożenia blokad możliwości edycji.

Zdaniem arbitrów wnioskodawca wyczerpał możliwość rozwiązania sporu środkami przedarbitrażowymi. Komitet na podstawie zebranego materiału dowodowego stwierdza, co następuje: po nałożeniu pierwszej blokady z 25 listopada 2011 wikipedysta Zlisiecki zwrócił się z prośbą o mediację do administratorów Adamta oraz Mata86, jednak żaden z nich nie zdecydował się na jej podjęcie. Po drugiej blokadzie z 1 grudnia 2011 wnioskodawca wystąpił do blokującego go administratora z prośbą o anulowanie blokady, jednak spotkał się z decyzją odmowną. Kontynuował jednocześnie próbę mediacyjną za pośrednictwem administratora Mata86, który ostatecznie, wobec braku sprzeciwu przeciwko słuszności blokady na liście administratorów, nie zdecydował się na jej samodzielne zniesienie bądź skrócenie. Wobec wyczerpania rzeczywistych sposobów rozwiązania sporu wokół zasadności zastosowania blokad, Komitet Arbitrażowy uznał, że stanowi jedyne i odpowiednie ciało dla rozstrzygnięcia zaistniałych wątpliwości.

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 arbitrów.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 15:23, 7 sty 2012 (CET)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia, jako encyklopedia, rozwija się dzięki edytowaniu uczestniczących w projekcie użytkowników, co powoduje, iż pomiędzy wikipedystami edytującymi hasła może dochodzić do konfliktów. Imperatyw w postaci tworzenia rzetelnych artykułów w powstającej w ten sposób encyklopedii jest możliwy do osiągnięcia tylko przy przestrzeganiu przez użytkowników podstawowych zasad projektu, w tym zasady nieprzedstawiania twórczości własnej oraz zasady dodawania do haseł treści, które są oparte na weryfikowalnych źródłach o potwierdzonej reputacji. Od wszystkich użytkowników edytujących artykuły wymaga się więc, aby działali w oparciu o weryfikowalne, rzetelne materiały źródłowe, a rozwiązywanie sporów edycyjnych w hasłach przeprowadzali stosując konsensus przy jednoczesnym zachowaniu wikietykiety i chłodnego nastawienia.

Przyjmując do rozpatrzenia wniosek wikipedysty Zlisieckiego Komitet Arbitrażowy zadecydował, że postępowanie będzie przeprowadzone wyłącznie w zakresie oceny sporów powstałych w związku z nadużyciem uprawnień administratorskich, w tym wyrażonym we wniosku o arbitraż zarzutu nadużywania uprawnień do blokowania innych edytorów. Komitet przypomina jednocześnie, iż działając zgodnie z Polityką arbitrażu i wyłącznie w jej ramach, nie ma możliwości ustosunkowania się do pozostałych kwestii, wyrażonych w punktach 1–3 wniosku o arbitraż 1/2012, gdyż w gestii Komitetu nie leży rozstrzyganie kwestii merytorycznych, decydowanie o formie i treści artykułów ani zajmowanie stanowiska w sprawie spełniania kryteriów encyklopedyczności.

Komitet, zgodnie z opinią wyrażoną w decyzji o przyjęciu wniosku 1/2012, podtrzymuje, że wnioskodawca wyczerpał możliwość rozwiązania sporu środkami przedarbitrażowymi.

Materiał dowodowy

W związku z faktem, iż blokada nałożona na Zlisieckiego w przedmiotowej sprawie nie była jego pierwszą blokadą nałożoną przez administratorów Wikipedii, a także ze względu na stwierdzenie wnioskodawcy o tym, że już wcześniej miał być w sporze z blokującym go administratorem Elfhelmem, Komitet postanowił przejrzeć wkład edytorski wnioskodawcy oraz interakcje z innymi wikipedystami od 1 maja 2011 do momentu nałożenia blokad na skutek jego edycji w haśle Monika Olejnik włącznie. Przedmiotem pracy członków KA była również szczegółowa analiza działań wszystkich wikipedystów edytujących podczas konfliktu przedmiotowe hasło. Wikipedystom uczestniczącym w sporze związanym z użyciem uprawnień administratorskich: Zlisieckiemu oraz administratorom Elfhelmowi i Abronikowskiemu, zadane zostały pytania, a całość korespondencji znajduje się na stronie Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(1/2012) Sprawa hasła Monika Olejnik/Korespondencja.

Wojny edycyjne w artykułach: Wojciech Jaruzelski, Mariusz Kamiński (ur. 1965)

Do głównych zasad obowiązujących w Wikipedii należy zasada weryfikowalności (WP:WER) oraz zasada mówiąca o nieprzedstawianiu twórczości własnej (WP:NOR). Są to dwie z trzech głównych reguł (obok zasady przedstawiania neutralnego punktu widzenia) wyznaczających prawidłową edycję artykułów.

W dniach 10–11 maja 2011 doszło do wojny edycyjnej pomiędzy Zlisieckim a kilkoma wikipedystami (Margozem, WTM, Ciachem5 oraz Pawmakiem) w haśle Wojciech Jaruzelski, która była poprzedzona jego edycją z 4 maja. Spór został zapoczątkowany wpisem Zlisieckiego na stronie dyskusji hasła: To prawda, wpis jakoby Jaruzelski był polskim generałem jest nieprawidłowy, bo nie było przecież wolnej Polski, więc nikt nie mógł nadać takiej nominacji i wykonaniem kilku budzących kontrowersje zmian w treści hasła. Pomimo, iż w dyskusji hasła oraz na stronie dyskusji Zlisieckiego interlokutorzy nie zgadzali się z edycjami forsującymi jego pogląd, Zlisiecki dokonał 3 rewertów, patrz [26], [27] i [28] oraz 4 zmian powodujących przywrócenie hasła do stanu zgodnego z własnymi edycjami. W tym samym czasie czterech administratorów zastosowało osiem razy funkcję cofania zmian w stosunku do edycji Zlisieckiego. W trakcie tego sporu Zlisiecki edytował również strony dyskusji wspomnianych wikipedystów, odmawiając poszczególnym z nich prawa zmiany treści przedmiotowego hasła bez zabrania głosu na stronie dyskusji artykułu, podczas gdy w samej dyskusji oraz w dyskusji na jego stronie dyskusji użytkownika głos zabrali uprzednio już inni administratorzy przeciwni jego zmianom: Nie zmieniaj proszę mojej edycji bez zabrania głosu w dyskusji do tego artykułu, nie revertuj proszę moich edycji bez udziału w dyskusji do tego artykułu, argumentując jednocześnie swoje zmiany w treści hasła jedynie wpisami w jego dyskusję: Nie, nie musisz tam nic pisać. Po prostu znajdziesz tam uzasadnienie dlaczego moja edycja jest właściwa. Jeśli nie zajmiesz stanowiska to tak jakbyś ignorował argumenty.

Komitet stoi na stanowisku, iż dokonywanie zmian w treści hasła przez wikipedystę Zlisieckiego bez podania, zgodnie z zasadą weryfikowalności, źródła tych informacji było naruszeniem tej zasady. O ile edycje dyskusji artykułu w celu przedstawienia argumentacji i osiągnięcia konsensusu należy uznać za słuszną, to wprowadzanie zmian w treści hasła z powoływaniem się wyłącznie na własną argumentację wyrażoną w tejże dyskusji, bez podania źródeł i bez wzięcia pod uwagę głosów przeciwnych, nie ma oparcia w zasadach. Dotyczy to w szczególności treści, które zostały w dyskusji uznane za kontrowersyjne i nie było konsensusu na ich wprowadzenie. Działanie takie było naruszeniem zasady opisanej na stronie Wikipedia:Konsensus, zgodnie z którą Wikipedia działa w oparciu o konsensus. Osiąga się go prowadząc rzeczową dyskusję opartą o zasady Wikipedii i weryfikowalne źródła wiedzy. Zlisiecki odrzucał argumenty przeciwników zmian treści artykułu, a jako wikipedysta wprowadzający nowe, budzące wątpliwości informacje, to na nim spoczywał obowiązek ich uzasadnienia i przekonania do ich prawidłowości. Komitet zauważa również, że w trakcie prowadzenia dyskusji Zlisieckiemu zabrakło zalecanego w sytuacjach spornych chłodnego nastawienia.

Do kolejnej wojny edycyjnej z udziałem Zlisieckiego, która zakończyła się blokadą nałożoną na niego przez administratora Masura, doszło 24 i 25 maja w haśle Mariusz Kamiński, vide [29]. Wojna edycyjna została zapoczątkowana przez Zlisieckiego 24 maja, kiedy w haśle wstawił nieuźródłowioną informację o złamaniu prawa przez premiera polskiego rządu. Edycja ta została wycofana przez Elfhelma. W odpowiedzi Zlisiecki ponownie edytował hasło wprowadzając z rozszerzeniem wycofaną treść. Wersja ta została anulowana przez wikipedystę PawłaMM z opisem zmian POV. W odpowiedzi Zlisiecki dokonał edycji strony dyskusji PawłaMM, prosząc o polemikę w dyskusji do artykułu i jednocześnie wycofał jego anulowanie.

Minutę później Elfhelm ponownie wycofał edycję Zlisieckiego i wstawił komentarz uzasadniający to działanie na jego stronie dyskusji: Zapoznaj się proszę z zasadami projektu. Pozwoli to uniknąć naruszania neutralnego punktu widzenia i weryfikowalności, a także lansowania twórczości własnej. Kolejnym krokiem Zlisieckiego było założenie wątku w dyskusji przedmiotowego hasła na temat zasadności własnych edycji. Odpowiadając, Elfhelm m.in. po raz kolejny zwrócił uwagę na zasady obowiązujące w projekcie: Polecam zwłaszcza lekturę WP:OR, WP:NPOV i WP:WER, na co Zlisiecki oprócz komentarza do kwestii merytorycznej hasła również zalecił interlokutorowi: Ja także polecam ci lekturę odnośnych reguł wikipedii i wycofał edycję Elfhelma z przedmiotowego artykułu. Odnosząc się merytorycznie do sporu w haśle, poprzez wskazanie twórczości własnej w edycjach Zlisieckiego, Elfhelm po raz kolejny dokonał wpisu na stronie jego dyskusji: W świetle orzeczenia NSA oraz braku innego orzeczenia sądu wątpię, byś był osobą kompetentną do interpretacji wymogu tego, kiedy spełniony jest warunek zasięgnięcia opinii z art. 6 ust. 1 ustawy o CBA. Sam fakt, że opinia nie ma charakteru wiążącego, pozwala podzielić stanowisko, że wystarczy zasięgnięcie jako zwrócenie się o opinię, a jej niewydanie nie tamuje postępowania. Mam nadzieję, że więcej nie będziesz w projekcie forsował swoich nieuźródłowionych poglądów w hasłach oraz w dyskusji hasła a administrator Masur anulował ostatnią edycję Zlisieckiego w artykule z opisem zmian: edycje + własne komentarze (WP:OR) oraz uzasadnił swoje działanie w dyskusji jego strony wskazując na naruszenie zasad WP:WER i WP:OR. Kilkanaście minut później swój głos na stronie dyskusji Zlisieckiego zabrał PawełMM, który odnosząc się merytorycznie do anulowania jego wersji napisał: Nie mam nic więcej do dodania poza tym, co w dyskusji artykułu napisał Elfhelm oraz w Twojej dyskusji wpisy Elfhelma i Masura. Twój wpis w artykule jest forsowaniem własnych teorii nie popartych rzetelnymi źródłami. Odpowiadając PawłowiMM, Zlisiecki nie odniósł się jednak do nieprzestrzegania przez siebie wskazanych zasad Wikipedii, a jedynie do zasadności wprowadzanych przez siebie treści: Rozumiem, że nie masz nic więcej do dodania. Jakby nie było dziękuje za udział. /.../ i kolejny raz przywrócił swoją wersję hasła, rewertując edycję Masura. Godzinę później PawełMM anulował wersję Zlisieckiego z adnotacją: własne komentarze WP:OR.

Kolejnym krokiem Zlisieckiego było wycofanie edycji PawłaMM, dodanie komentarza na stronie jego dyskusji: (Twój zarzut, że dopisuję do artykułu własne komentarze jest niesłuszny. Przecież chodzi o istotne fakty, a nie o moje komentarze !) i wprowadzenie dalszych zmian w artykule, patrz też [30]. Skutkiem wycofania edycji PawłaMM było wycofanie wersji Zlisieckiego przez administratora Wpedzicha, patrz [31] z jednoczesnym wpisaniem w jego dyskusję komentarza o naruszaniu zasad Wikipedii, ostrzeżeniem przed możliwością nałożenia blokady oraz informacją o zabezpieczeniu artykułu: Niestety, forsowanie własnego punktu widzenia niepopartego źródłami (przywróciłem fragment, który źródłami poparty jednak był) nie będzie tolerowane. Na razie zabezpieczyłem przed dalszymi edycjami hasło, na tydzień. Dalsze próby tego typu przepychanek spowodują kolejną blokadę, ale tym razem Twojego konta, też [32]. Dwie minuty później administrator Masur nałożył jednodniową blokadę na wikipedystę Zlisieckiego (Wojny edycyjne w haśle Mariusz Kamiński (ur. 1965). Przywracanie POViastych i ORowych wersji, mimo zwracania uwagi. Ignorowanie uwag i nie podjęcie dialogu), umieszczając również jej uzasadnienie na jego stronie dyskusji oraz odbezpieczył hasło. Po wygaśnięciu blokady wikipedysta Zlisiecki nie edytował przedmiotowego hasła, lecz wykonał jego kopię (zgodną z popieraną przez siebie wersją), którą umieścił w swoim brudnopisie.

Wojna edycyjna w przywołanym haśle trwała niespełna 15 godzin (od pierwszej edycji Zlisieckiego do jego zablokowania przez Masura). Edycje Zlisieckiego w przedmiotowym artykule Komitet uznaje za błędne z punktu widzenia fundamentalnych zasad obowiązujących w projekcie: zasady weryfikowalności oraz zasady nieprzedstawiania twórczości własnej. Pomimo wskazania nieprawidłowości jakich dopuścił się podczas edycji hasła, Zlisiecki ani razu nie odniósł się do wskazywanych przez adwersarzy zasad Wikipedii, które łamał, natomiast dobitnie starał się udowodnić racje stojące za jego zmianami. W kontekście przedstawionych powyżej edycji naruszających zasady Wikipedii, Komitet równie negatywnie ocenia wykonanie czterech edycji hasła, polegających na zastosowaniu rewertów przez Zlisieckiego (który, jako pierwszy wprowadził kontrowersyjne zmiany w haśle). Takie postępowanie było zdecydowanym naruszeniem stosowanej w projekcie praktyki opisanej na stronie Pomoc:Rewert (jako zlikwidowanie skutków wandalizmu oraz zmiany uznanej za całkowicie błędną) oraz powtórzonej na stronie Pomoc:Cofanie zmian (Nie należy stosować tego narzędzia, gdy zachodzi różnica poglądów, lecz tylko w przypadku oczywistych wandalizmów, ze względu na to, że ta metoda rewertowania nie umożliwia wyjaśnienia jego powodu w opisie zmian) i zdecydowanie zaostrzyło atmosferę dyskusji. Przywracając własną wersję artykułu, przy jednoczesnym nieuwzględnianiu uwag i kontrargumentów, Zlisiecki postępował wbrew zasadzie konsensusu, kontynuując wojnę edycyjną.

Jednocześnie trudno jest mówić o naruszeniu opisanych zasad przez adwersarzy Zlisieckiego, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż przywracali oni treść hasła do stanu sprzed poszczególnych jego edycji, przy jednoczesnym prowadzeniu dyskusji w jego dyskusji użytkownika. To na nim, jako użytkowniku wprowadzającym nieuźródłowione i budzące kontrowersje treści, ciążył obowiązek udowodnienia ich prawidłowości i zasadności, do czasu czego powinien wstrzymać się z edycją artykułu. Członkowie KA zwracają również uwagę, iż administrator Elfhelm nie zastosował się do „dobrego obyczaju przy rewertowaniu” (opisanego na przytoczonej już stronie „Rewert” – Zawsze wyjaśniaj powody rewertu) i dokonał wyjaśnienia nie po pierwszym wykonanym przez siebie wycofaniu zmian, lecz po drugim, co jednak, w ocenie Komitetu, nie miało istotnego znaczenia dla przebiegu sporu.

W korespondencji z Komitetem, Zlisiecki odpowiadając na pytanie nr 2 stwierdził, że pierwsza jego edycja w haśle Mariusz Kamiński z 24 maja była prawidłowa, ponieważ źródła były oczywiste. Komitet nie może zgodzić się z taką interpretacją zasady weryfikowalności. Posiadanie oczywistej, w mniemaniu wikipedysty, wiedzy w określonym temacie nie zwalnia tegoż edytora z wymogu podawania źródeł informacji – zasada weryfikowalności stanowi jeden z filarów wiarygodności Wikipedii i nie można jej podważać w żadnych okolicznościach. Taka odpowiedź może budzić zdziwienie w kontekście oceny przez Zlisieckiego zastosowania z kolei zasady konsensusu w praktyce edycyjnej. Na pytanie nr 1, o praktyczne zastosowanie wspomnianej zasady w kontekście weryfikowalnych źródeł wiedzy, wnioskodawca stwierdził, że różne osoby opisują swoje stanowiska uzasadniając je według potrzeby weryfikowalnymi źródłami, tj. takimi źródłami, których dostępność umożliwia każdemu innemu użytkownikowi wikipedii sprawdzenie (zweryfikowanie) czy one tak rzeczywiście stanowi, lecz jednocześnie wskazał, iż ostatnie zdanie w dyskusji, które odniosło się do wszystkich poprzednich argumentów daje prawo do edycji samego hasła bo stanowi ono chwilowy wynik dyskusji, co w ocenie Komitetu jest zaprzeczeniem idei znajdowania wspólnego stanowiska dotyczących edycji kontrowersyjnych, jako że decydujący głos nie musi należeć do wikipedysty, który w danym i subiektywnie postrzeganym jako wystarczający, interwale czasu, wypowiedział się jako ostatni.

Ocena blokady z 25 maja 2011

Blokadę z 25 maja 2011, zastosowaną przez administratora Masura na skutek toczenia wojny edycyjnej w dniach 24–25 maja, Komitet uznaje za nałożoną zgodnie z obowiązującą zasadą Wikipedia:Zasady blokowania. Blokada została nałożona w prawidłowy sposób, gdyż spełniała warunki wyrażone w sekcji „Opis blokady i podawanie uzasadnienia”. Z kolei podpunkty nr 4 (naruszanie obiektywności haseł i forsowanie swojego punktu widzenia, prowadzenie wojen edycyjnych) i nr 6 (nieprzestrzeganie zasady weryfikowalności haseł, wprowadzanie twórczości własnej) z sekcji „Przyczyny nakładania blokad” stanowiły wystarczające przesłanki do jej nałożenia.

Pozostałe edycje

W okresie 1–10 maja 2011 wikipedysta Zlisiecki wykonał drobną zmianę redakcyjną w przestrzeni głównej Wikipedii, wziął udział w dyskusji nad hasłem skierowanym do Poczekalni oraz dokonał wpisu na stronie innego wikipedysty.

Po wojnie edycyjnej z 24–25 maja edycje Zlisieckiego, pomimo iż były obarczone błędami formatowania, jak tu, czy tu, zawierały treści merytoryczne poparte źródłami, jak w haśle Pornografia oraz dyskusji tego samego hasła, a niekontrowersyjne zmiany edycyjne były opisywane przez tego wikipedystę w dyskusji hasła, np. kolejna edycja w powyższym artykule, w dyskusji hasła oraz na stronie innego wikipedysty. W większości Zlisiecki edytował hasła biograficzne, w których dodając treści merytoryczne podawał źródło informacji: [33], [34], [35], [36], [37], [38].

Wojna edycyjna w artykule Monika Olejnik

22 listopada 2011 miała miejsce pierwsza edycja wikipedysty Zlisieckiego w artykule Monika Olejnik, od której rozpoczęła się kilkudniowa wojna edycyjna. Edycja ta, polegająca na dodaniu we wstępie artykułu informacji, że Monika Olejnik jest córką Tadeusza Olejnika, w opinii Komitetu Arbitrażowego była niezgodna z zasadą weryfikowalności (WP:WER). Zgodnie z drugim i trzecim punktem WP:WER, osoby dodające do artykułu nowy materiał powinny wskazać wiarygodne źródła, inaczej każdy wikipedysta może ten materiał usunąć, ponadto obowiązek powołania się na wiarygodne źródła spoczywa na dodających nowy materiał, a nie na tych, którzy zamierzają ten materiał usunąć. Z tego powodu anulowanie informacji przez wikipedystę Warschauera (który w opisie poinformował o praktyce niezamieszczania tego rodzaju informacji we wprowadzeniu) było w pełni uzasadnione.

23 listopada wikipedysta Zlisiecki przywrócił informację o Tadeuszu Olejniku w głównej części artykułu, dodatkowo podlinkowując tę postać, również w błędnej z technicznego punktu widzenia formie, patrz też [39]. Tego samego dnia informację usunął administrator Wiktoryn, uzasadniając: brak powodu do zamieszczenia tej informacji, brak informacji o matce. O ile argument podniesiony przez Wiktoryna nie znajduje potwierdzenia w zasadach Wikipedii, a leży w zakresie konsensusu edytorów, o tyle samo wycofanie informacji było z nimi zgodne i opierało się na cytowanej wyżej zasadzie weryfikowalności. Dwie godziny później Zlisiecki, korzystając z funkcji cofania zmian, bez wskazania powodu, wycofał edycję Wiktoryna. Zaognił w ten sposób spór edycyjny, doprowadzając do trwającej kilka dni wojny edycyjnej. Jego edycje były następnie anulowane przez kilku administratorów. Dodatkowo, użycie przez niego funkcji cofania zmian było sprzeczne z wskazówką podaną na stronie pomocy, która wyjaśnia: Nie należy stosować tego narzędzia, gdy zachodzi różnica poglądów, lecz tylko w przypadku oczywistych wandalizmów, ze względu na to, że ta metoda rewertowania nie umożliwia wyjaśnienia jego powodu w opisie zmian.

Minutę później edycję Zlisieckiego, z opisem Jak Wiktoryn, anulował administrator Bacus15. Godzinę później, po północy 24 listopada 2011, edycję Bacusa15 anulował Zlisiecki, z opisem powód do podania ojca jest w biografii oczywisty, wikipedia nie powinna zatajać ważnych danych. Kilka minut potem edycję Zlisieckiego anulował administrator WTM, z opisem czerwony link, czyli informacja zerowa, edycja nic nie wnosi, jeśli czytelnik nie wie kto zacz, to z czerwonego linka nie dowie się tym bardziuej. Edycja ta została za kilka minut anulowana przez Zlisieckiego, z opisem proszę spojrzeć na "Liceum" - także czerwony link, a jednak ta informacja jak nazywa się ojciec Moniki wiele wnosi. Kto zechce uzupełni ją w artykule poświęconemu ojcu. Komitet Arbitrażowy, oceniając zaistniałą sytuację pragnie podkreślić, że już na tym etapie w artykule toczona była intensywna wojna edycyjna, a zmiany w nim następowały w krótkich odstępach czasu. Jednocześnie, Komitet zwraca uwagę, że żaden z wikipedystów anulujących edycje nie odwołał się do tego momentu do meritum sprawy, czyli wprowadzania przez Zlisieckiego informacji w sposób niezgodny z zasadą weryfikowalności. Wojna edycyjna ogniskowała się natomiast wokół sporu o formę artykułu, konieczności zamieszczania w nim określonych informacji i kwestii ich encyklopedyczności. Komitet podkreśla, że zachowanie Zlisieckiego było niedopuszczalne i sprzeczne z zasadami Wikipedii. Zgodnie z zasadą Wikipedia:Konsensus, Wikipedia działa w oparciu o konsensus. Osiąga się go prowadząc rzeczową dyskusję opartą o zasady Wikipedii i weryfikowalne źródła wiedzy. Konsensus, którego podstawą jest dyskusja, stanowi więc właściwy sposób uniknięcia wojny edycyjnej, a w przypadku jej trwania – właściwy sposób jej zakończenia. Odpowiednim miejscem na prowadzenie dialogu jest strona dyskusji artykułu, a nie opisy zmian wprowadzanych w haśle. Komitet zauważa tymczasem, że wikipedysta Zlisiecki, będąc świadomym zastrzeżeń stawianym jego edycjom, nie podjął się takiej dyskusji, tylko nieprzerwanie wprowadzał własną wersję artykułu. Komitet uważa takie zachowanie za sprzeczne z zasadą konsensusu. Komitet chce zwrócić również uwagę na niewłaściwość w postępowaniu administratorów. Jako administratorzy, nie odwołali się oni do żadnej z dwóch powyższych zasad (WP:WER, WP:Konsensus), na podstawie których już w tym momencie mogli podjąć odpowiednie działania administratorskie w postaci blokady użytkownika bądź zabezpieczenia artykułu. Rewertując artykuł, co było zgodne z zasadą weryfikowalności, prowadzili jednak pokątną dyskusję w opisach zmian, zamiast zapoczątkować jakikolwiek wątek w dyskusji artykułu lub dyskusji użytkownika. Tymczasem zgodnie z zaleceniem zawartym na stronie Wikipedia:Opis zmian: Przy dokonywaniu wpisów w tym polu obowiązują te same zasady, co przy edycji haseł: (...) nie należy przesyłać "prywatnych wiadomości" (do dyskusji bądź przesyłania informacji nt. hasła służy jego strona dyskusji); nie należy prowadzić za jego pomocą wojen edycyjnych. Zarówno Zlisiecki, jak i administratorzy Wiktoryn, Bacus15 oraz WTM postąpili wbrew powyższemu zaleceniu.

24 listopada 2011 w spór edycyjny zaangażował się wikipedysta Markiel, który jako pierwszy, anulując edycję Zlisieckiego, użył w opisie zmian argumentu o jej niezgodności z zasadą weryfikowalności. Kilka godzin później edycję Markiela anulował Zlisiecki, dodając przy tym do informacji o ojcu Moniki Olejnik przypis ze źródłami z serwisu niezależna.pl. Kilkanaście minut później edycję Zlisieckiego anulował Wiktoryn, argumentując w opisie: informacja nieistotna, hasło o córce, brak związku z działalnością córki, próba jej dyskredytacji. Jednocześnie, jako pierwszy rozpoczął dyskusję na temat artykułu, dokonując odpowiedniego wpisu w dyskusji wikipedysty Zlisieckiego. Zlisiecki poinformował wówczas Wiktoryna o zamiarze rozpoczęcia dyskusji na temat hasła na stronie dyskusji artykułu, co też następnego dnia (25 listopada 2011) uczynił. Chwilę później dokonał jednak w artykule kolejnego rewertu, przywracając wcześniejszą wersję swojego autorstwa. Działanie Zlisieckiego, w ocenie Komitetu, było po raz kolejny sprzeczne z zasadą konsensusu. Użytkownik rozpoczął co prawda dyskusję, ale nie czekał na jej rezultat. Po dokonaniu zaledwie jednego wpisu i przedstawieniu tylko własnego stanowiska, ponownie w arbitralny sposób ingerował w treść artykułu, powodując wznowienie wojny edycyjnej. W ocenie Komitetu, Zlisiecki nie dążył do rozwiązania sporu edycyjnego poprzez osiągnięcie konsensusu, a podjęte przez niego działania w tym kierunku miały charakter pozorny. Ponadto, we wpisie tym Zlisiecki użył wyrażeń o charakterze emocjonalnym i personalnym, sprzecznych z zaleceniami wikietykiety (Wikipedię czytają ludzie mądrzejsi i głupsi od Ciebie. Nie jesteś w żaden sposób w stanie ocenić prawidłowo, informacje o jakich faktach jakie spowoduje u nich reakcje. To nie należy w ogóle do Twojego zadania. Odpuść ! Zrezygnuj z nadmiernej troski o świat, bo nie możesz być pewnym, czy go tym działaniem ratujesz, czy może pogrążasz).

25 listopada 2011, wkrótce po rewercie Zlisieckiego, zmian edycyjnych w artykule dokonał administrator WTM. Edycje te były jednak w sposób ewidentny niezgodne z zasadą weryfikowalności, gdyż przenosząc informacje o ojcu Moniki Olejnik na koniec artykułu usunął jednocześnie znajdujące się przy informacji źródło. Kilka godzin później zmiany edycyjne do artykułu wprowadził administrator Leinad, który, argumentując: 1. to jest hasło o Monice Olejnik, a nie rodzinie + brak konsekwencji - pisze się o ojcu, a nic o matce 2. brak źródeł, usunął cały fragment odnoszący się do Tadeusza Olejnika. Leinad powoływał się co prawda na brak źródeł, jednak źródła te zostały usunięte we wcześniejszej edycji przez WTM, informacji o naruszeniu zasady Konsensusu przez Zlisieckiego nie sformułował, wymiana argumentów nastąpiła wyłącznie poprzez opis zmiany, co było sprzeczne z zaleceniem Wikipedia:Opis zmian.

Nałożenie blokady przez Elfhelma

25 listopada 2011, kilka godzin po edycji Leinada, wikipedysta Zlisiecki po raz wtóry wprowadził własną wersję artykułu o Monice Olejnik, ponownie postępując wbrew zasadom projektu (WP:Konsensus). W opisie edycji uzasadniał: informacja o ojcu należy do każdej biografii, przed edycją proszę spojrzeć do dyskusji artykułu. Po tej edycji został zablokowany na 3 dni przez administratora Elfhelma, vide [40]. Blokada w ocenie Komitetu nałożona została w prawidłowy sposób. Powód blokady (wojna edycyjna w haśle Monika Olejnik) został podany zarówno w opisie jej nałożenia jak również w dokonanym szerszym uzasadnieniu na stronie dyskusji zablokowanego wikipedysty. Komitet uważa, że Elfhelm w prawidłowy sposób zastosował się do warunków wyrażonych w sekcji „Opis blokady i podawanie uzasadnienia” ze strony Wikipedia:Zasady blokowania. Przedstawiony w dyskusji Zlisieckiego argument (prowadzenie wojny edycyjnej bez dyskusji i oczekiwania na argumenty adwersarzy) pokrywa się z analizą sytuacji dokonanej przez Komitet w niniejszym werdykcie. Blokada Zlisieckiego była więc w opinii Komitetu również w pełni uzasadniona. Zgodnie z Zasadami blokowania, blokady nakłada się celem ochrony zawartości Wikipedii lub jej społeczności przed użytkownikiem, którego działalność jest szkodliwa. Może się ona przejawiać na przykład przez łamanie zasad projektu lub uporczywe ignorowanie pouczeń udzielanych po nieporadnych edycjach wynikających z niewiedzy. W dalszej części strona, jako jeden z przykładów łamania zasad projektu, wymienia prowadzenie wojen edycyjnych. Wikipedysta Zlisiecki, niejednokrotnie łamiąc zasadę konsensusu, prowadził wojnę edycyjną, co było zdaniem Komitetu uzasadnioną podstawą dla czasowego pozbawienia go możliwości edycji.

Komitet Arbitrażowy zgadza się ze stwierdzeniem wyrażonym przez Zlisieckiego we wniosku o arbitraż, że Konflikt merytoryczny powinien być rozgrywany polemiką w dyskusji artykułu lub edytora oraz w odpowiedzi na pierwsze pytanie z korespondencji, iż Najlepiej, jeśli rzeczowa wymiana zdań prowadzona jest w dyskusji samego hasła. Jednocześnie podkreśla, że to Zlisiecki, jako autor nowo zamieszczonej informacji, powinien w pierwszej kolejności czuć się zobligowany do prowadzenia takiej dyskusji w przypadku podniesienia przez innych wikipedystów wątpliwości co do tekstu. Komitet stwierdza z przykrością, że wnioskodawca nie uczynił tego w dostatecznym stopniu. Co prawda dokonał wpisu w dyskusji artykułu po zwróceniu mu uwagi przez Wiktoryna, ale już kilkanaście minut później powrócił do rewertowania artykułu, nie czekając na jakąkolwiek odpowiedź. W korespondencji z KA (pytanie nr 3) Zlisiecki stwierdził, że Dokonał jednego wpisu w dyskusji, lecz usuwał on jego zdaniem wszelkie obiekcje i nie spotkał się z bezpośrednim zaprzeczniem. W odpowiedzi na pytanie nr 1 stwierdził natomiast: Ostatnie zdanie w dyskusji, które odniosło się do wszystkich poprzednich argumentów daje prawo do edycji samego hasła bo stanowi ono chwilowy wynik dyskusji. Jeśli jakiś czas ostatnie takie podsumowanie nie spotkało się z opozycją lub kontrargumentami można przyjąć, że to jest chwilowy konsensus. Zdaniem Komitetu, jest to nieprawidłowe rozumienie zasady Konsensusu. Zasada ta odwołuje się do pojęcia konsensusu opartego na rzeczowej dyskusji. Również według Słownika Języka Polskiego PWN „konsensus” to porozumienie osiągnięte w wyniku dyskusji i kompromisu; zgodne stanowisko w jakiejś sprawie ([41]). Tymczasem umieszczenie jednego wpisu na stronie nie można w ocenie Komitetu uznać za rzeczową dyskusję, podobnie jak postulowanego przez Zlisieckiego „chwilowego konsensusu”, interpretowanego jako stanowisko ostatniego z interlokutorów, nie można uznać za porozumienie czy zgodne stanowisko.

Zagadnienie wiarygodności źródeł

Komitet Arbitrażowy pragnie zauważyć, że Elfhelm przy okazji nakładania blokady jako pierwszy z administratorów, zwrócił Zlisieckiemu uwagę na konieczność przestrzegania zasady Weryfikowalności w punkcie traktującym o wiarygodności źródeł. Nie stanowiło to jednakże wówczas bezpośredniego powodu nałożenia blokady. Komitet, chcąc wyjaśnić zainteresowanym właściwy sposób postępowania w tego typu sytuacjach, przedstawił poniżej zasady regulujące zagadnienie.

Komitet Arbitrażowy raz jeszcze pragnie przypomnieć, że zgodnie z zasadą weryfikowalności (WP:WER) obowiązek dowodu wiarygodności wprowadzonej treści spoczywa na edytorze, który ją wprowadza i chce, aby pozostała w Wikipedii. Każdy z wikipedystów może usunąć nowy fragment, jeśli taki nie spełnia powyższego wymogu. Innym równoprawnym rozwiązaniem może być zamieszczenie przy kwestionowanej informacji odpowiedniego szablonu lub przeniesienie tej informacji na stronę dyskusji artykułu z odpowiednią adnotacją. Za każdym razem, przed ponownym zamieszczeniem takiej informacji w artykule, należy podjąć dyskusję w celu osiągnięcia kompromisu co do jej treści i uźródłowienia, wówczas dopiero można rozpocząć edytowanie hasła głównego.

Zgodnie z zasadą WP:WER, źródła o podejrzanej wiarygodności to te, które mają złą reputację dotyczącą stosowanych w nich procedur sprawdzania faktów, oraz te, które takich procedur w ogóle nie mają. Czasami pewne stwierdzenia można znaleźć wyłącznie w publikacjach o podejrzanej wiarygodności, takich jak np. gazety brukowe, zwane też tabloidami. Jeśli tego rodzaju stwierdzenie nie jest zbyt ważne dla treści artykułu, należy je po prostu usunąć bez dalszych dociekań. Jeśli stwierdzenie jest dość ważne, należy w treści hasła wyraźnie stwierdzić, że pochodzi ono z podejrzanego źródła. Rozwinięciem powyższego fragmentu jest zasada neutralnego punktu widzenia (WP:NPOV), która wprowadza m.in. nakaz przypisywania informacjom należytej wagi. Zgodnie z zasadą WP:NPOV, aby ustalić należną wagę istotna jest obfitość wiarygodnych źródeł a nie powszechne występowanie danego przekonania wśród wikipedystów czy ogółu społeczeństwa. Zatem, zgodnie z zasadami WP:WER i WP:NPOV, wikipedysta chcący przywrócić informację, co do której pada zarzut o oparciu na niewiarygodnych źródłach, powinien w pierwszej kolejności przedstawić dowody na istnienie innych źródeł potwierdzających dane fakty, a także mnogość tych źródeł. Komitet pragnie zwrócić również uwagę, że do kwestii źródeł odnosi się również zasada Wikipedia:Nie przedstawiamy twórczości własnej (WP:NOR), zgodnie z którą wszystkie hasła Wikipedii powinny opierać się na danych zebranych z powszechnie dostępnych źródeł pierwotnych czy wtórnych, a umieszczanie w Wikipedii twórczości własnej, opartej na nigdzie nieopublikowanych źródłach pierwotnych jest zabronione.

Nałożenie blokady przez Abronikowskiego

Po upłynięciu blokady wikipedysta Zlisiecki powrócił do edytowania 30 listopada 2011. W swojej pierwszej edycji dodał do artykułu o Monice Olejnik kwestionowaną informację o jej ojcu. W ocenie Komitetu działanie to było w sposób oczywisty niewłaściwe. Stanowiło bowiem złamanie zasady konsensusu oraz stwarzało pole do wybuchu nowej wojny edycyjnej. Komitet pragnie również zauważyć, że choć wikipedysta w opisie zmian apelował: informacja o ojcu jest encyklopedyczna jak w większości biografii. W przypadku obiekcji proszę o wczesniejszą dyyskusję w dyskusji artykułu, sam takiej dyskusji nie podjął. W swojej kolejnej edycji Zlisiecki dokonał co prawda wpisu w dyskusji Elfhelma, w której podjął polemikę, jednak powinien tego dokonać w pierwszej kolejności bez samodzielnego wprowadzania zmian. Zmiany w artykule powinny zostać dokonane dopiero po osiągnięciu kompromisu w zakresie treści informacji i jej uźródłowienia. W odpowiedzi Elfhelm zwrócił uwagę Zlisieckiemu na kwestię wiarygodności stosowanych źródeł. Przy okazji tej edycji zastosował jednak argument ad personam, co pozostawało w sprzeczności z zaleceniami wikietykiety (Widać, że kolejny raz chcesz uprawiać na Wikipedii politykę).

30 listopada 2011 (kilka godzin później) edycję Zlisieckiego anulował Bacus15, argumentując: jak uprzednio, npov, nieency, czemu nie ma matki zatem?. 1 grudnia 2011 Zlisiecki, dokonując wpisu w dyskusji Bacusa15, podjął polemikę z jego stanowiskiem i stwierdził, że uprzednie zastrzeżenia zostały przez niego zbite. Minutę później, korzystając z narzędzia cofania zmian, wycofał edycję Bacusa15. W ocenie Komitetu, Zlisiecki działaniem tym raz jeszcze potwierdził brak woli osiągnięcia kompromisu. Bez czekania na wynik dyskusji (w międzyczasie głos zabrał wikipedysta Mat86, patrz [42]), przywrócił negowaną przez pozostałych użytkowników wersję artykułu. Nie zmienia tego również fakt podjęcia post factum dyskusji na stronie dyskusji artykułu. Ponadto, na co zwrócił uwagę również Elfhelm, Zlisiecki przy okazji wycofywania edycji Bacusa15, postąpił w sposób sprzeczny ze wskazówkami znajdującymi się na stronie Pomoc:Cofanie zmian, zgodnie z którymi nie należy stosować tego narzędzia, gdy zachodzi różnica poglądów, lecz tylko w przypadku oczywistych wandalizmów, ze względu na to, że ta metoda rewertowania nie umożliwia wyjaśnienia jego powodu w opisie zmian. Nie był to pierwszy taki przypadek w analizowanym przez Komitet Arbitrażowy czasie.

Wikipedysta Elfhelm anulował edycję Zlisieckiego, uzasadniając to nadużyciem uprawnień redaktora i naruszeniem WP:WER, a swoje wątpliwości przedstawił w dyskusji artykułu. Jednocześnie na liście administratorów podjął się konsultacji na temat zasadności zastosowania kolejnej blokady możliwości edycji wobec wikipedysty Zlisieckiego. Po wymianie stanowisk z kilkoma innymi administratorami oraz przy braku sprzeciwu, tygodniową blokadę na wikipedystę Zlisieckiego nałożył administrator Abronikowski: [43].

W ocenie Komitetu blokada została nałożona w prawidłowy sposób i była w pełni uzasadniona. Spełniała zapisy zasady blokowania z sekcji „Opis blokady i podawanie uzasadnienia”. Abronikowski podał powód nałożenia blokady w jej opisie (wojna edycyjna) oraz dokonał wpisu do dyskusji wikipedysty, prosząc dodatkowo o podjęcie dyskusji w temacie. Podany przez Abronikowskiego powód zastosowania blokady (wojna edycyjna) znajdował potwierdzenie we wcześniejszych edycjach Zlisieckiego ([44], [45]) i zgodnie z zasadami blokowania mógł stanowić jej podstawę.

W korespondencji z KA (pytanie nr 4), Abronikowski rozwinął, że Powodem, dla którego zdecydował się na blokadę konta, była kwestia wiarygodności źródeł podnoszona przez Elfhelma. Elfhelm w dyskusji Zlisieckiego zwracał mu uwagę na kwestię wprowadzania informacji co do których brak jest konsensusu w zakresie wiarygodności źródeł. Komitet Arbitrażowy stoi na stanowisku, że właściwym rozwiązaniem w przypadku pojawienia się wątpliwości co do wiarygodności źródeł w odniesieniu do nowo wprowadzonych informacji jest ścieżka postępowania przedstawiona w sekcji „Zagadnienie wiarygodności źródeł” niniejszego werdyktu, która wynika z interpretacji zasad WP:WER i WP:NPOV. Komitet Arbitrażowy stwierdza, że postępowanie wikipedysty Zlisieckiego było sprzeczne z tą ścieżką.

Komitet Arbitrażowy nie zgadza się ze stanowiskiem wikipedysty Zlisieckiego, wyrażonym w korespondencji z KA (pytanie nr 4 i nr 3), w którym określił on swój pierwszy rewert artykułu Monika Olejnik po zakończeniu blokady z 25 listopada 2011 ([46]) jako edycję uzasadnioną, opierając się przy tym na argumencie o braku jakichkolwiek nowych wpisów w dyskusji artykułu oraz poparciu dla jego stanowiska przez wikipedystę Mata86 w czasie prowadzonej za jego pośrednictwem mediacji. Zdaniem Komitetu poparcie takie, jako że wyrażone w prywatnej korespondencji, nie mogło być znane szerszemu gronu wikipedystów, a przez to nie mogło być brane pod uwagę, dopóki nie zostało wyrażone publicznie, co nastąpiło dopiero później. Również brak nowych wpisów w dyskusji artykułu nie świadczy o rozwiązaniu rozbieżności w sposób konsensualny, a wręcz przeciwnie świadczy o utrzymaniu status quo, a więc sporu edycyjnego otwierającego pole dla nowej wojny edycyjnej.

Komitet Arbitrażowy, odnosząc się do pejoratywnego w swym wydźwięku stwierdzenia wikipedysty Zlisieckiego określającego blokadę z 1 grudnia 2011 mianem „blokady prewencyjnej” (co zawarł we wniosku o arbitraż i powtórzył w korespondencji z KA – pytanie nr 5), pragnie zauważyć, że każda blokada ma z założenia charakter prewencyjny. Zgodnie z WP:Zasady blokowania, Blokowanie służy ochronie Wikipedii i jej społeczności przed destrukcyjnymi działaniami i podobnie jak zabezpieczanie stron przed edycją nie jest karą, a metodą ochrony przedsięwzięcia. Zdaniem Komitetu, Abronikowski, przypatrując się edycjom Zlisieckiego z ostatnich kilkudziesięciu godzin, w których dwukrotnie rewertował on artykuł o Monice Olejnik, miał prawo zakładać, że może on nie zaprzestać naruszania zasad projektu. Sam Zlisiecki w korespondencji z KA (pytanie nr 5), stwierdził, że Blokadę nazwał prewencyjną, bo z chwilą jej ustanowienia w haśle obowiązywła nadal wersja Elfhelma więc Elfhelm mógł ustanowić blokadę prewencyjnie aby żadnej zmiany już dokonać nie mógł. Według Komitetu, w stwierdzeniu tym Zlisiecki nie wyklucza, że mógł wprowadzać dalsze zmiany w artykule bez szerszej konsultacji.

Podsumowanie

Komitet Arbitrażowy dokonał analizy sporów powstałych w związku z użyciem narzędzi administratorskich w postaci nałożenia trzech kolejnych blokad na wikipedystę Zlisieckiego przez administratorów Masura, Elfhelma i Abronikowskiego, odpowiednio 25 maja 2011, 25 listopada 2011 oraz 1 grudnia 2011. Przy rozpatrywaniu wniosku o arbitraż Komitet opierał się na analizie edycji wnioskodawcy w okresie od 1 maja do 1 grudnia 2011, analizie edycji wszystkich wikipedystów biorących udział w sporach edycyjnych toczonych przez wnioskodawcę w tym czasie, a także analizie korespondencji ze stronami wniosku.

W badanym okresie Zlisiecki toczył wojny edycyjne w trzech artykułach: Wojciech Jaruzelski, Mariusz Kamiński (ur. 1965), Monika Olejnik. Każda z nich spowodowana była edycjami wnioskodawcy. Dwie ostatnie poprzedziły nałożenie trzech wymienionych blokad użytkownika.

Powodem rozpoczęcia sporów edycyjnych, które wraz z rozwojem sytuacji przybrały formę wojny edycyjnej, było za każdym razem wprowadzenie przez Zlisieckiego nowych treści do artykułów w sposób niezgodny z zasadami Wikipedii. W przypadku artykułów Wojciech Jaruzelski oraz Monika Olejnik wikipedysta, nie zamieszczając jakichkolwiek źródeł, naruszył zasadę weryfikowalności, a w przypadku artykułu Mariusz Kamiński (ur. 1965) dodatkowo złamał zasadę nieprzedstawiania twórczości własnej.

Przyczyną przekształcenia sporu edycyjnego w wojnę edycyjną było w każdym z trzech wspomnianych wypadków niewłaściwe postępowanie Zlisieckiego z punktu widzenia zasady konsensusu. Zlisiecki, jako użytkownik wprowadzający nową, a budzącą od początku kontrowersje, informację, powinien, zgodnie z powyższą zasadą, oprzeć swoje działanie na dyskusji prowadzącej do wypracowania kompromisowej formuły brzmienia tekstu, zamiast jednostronnie wprowadzać zmiany do przestrzeni głównej. Działając w ten sposób postępował wbrew zaleceniom ze strony Wikipedia:Opis zmian, zgodnie z którą opisy zmian nie służą prowadzeniu wojny edycyjnej oraz prowadzeniu dyskusji na temat hasła. Działania Zlisieckiego nie miały charakteru jednostkowego; były powtarzalne, pomimo formułowania przez interlokutorów stosownych kontrargumentów. Z tego powodu łamanie zasady konsensusu, a także weryfikowalności, miało charakter świadomy.

Komitet Arbitrażowy uznał wszystkie trzy blokady za nałożone w sposób prawidłowy oraz w pełni zasadne. Każda z nich została nałożona w sposób zgodny z wymogami zasad blokowania, regulującymi sposób zawiadamiania blokowanego oraz sposób argumentacji. Każda z nich spełnia również przesłanki wyrażone w zasadach blokowania, zarówno te ogólne (Blokady nakłada się celem ochrony zawartości Wikipedii lub jej społeczności przed użytkownikiem, którego działalność jest szkodliwa. Może się ona przejawiać na przykład przez łamanie zasad projektu lub uporczywe ignorowanie pouczeń udzielanych po nieporadnych edycjach wynikających z niewiedzy.), jak i szczegółowe. W przypadku blokady z 25 maja 2011 było to naruszanie obiektywności haseł i forsowanie swojego punktu widzenia, prowadzenie wojen edycyjnych oraz nieprzestrzeganie zasady weryfikowalności haseł, wprowadzanie twórczości własnej. W przypadku blokad z 25 listopada 2011 i 1 grudnia 2011 przesłankami były zapisy traktujące o prowadzeniu wojen edycyjnych.

Odnosząc się do wojny edycyjnej w artykule Monika Olejnik i pojawiających się w jej trakcie zarzutów o wykorzystywanie przez wnioskodawcę źródeł o wątpliwej wiarygodności, Komitet Arbitrażowy przedstawił główne zasady Wikipedii regulujące to zagadnienie, prezentując jednocześnie wynikającą z nich właściwą ścieżkę postępowania w tego typu sytuacjach. Zdaniem Komitetu, Zlisiecki nie zastosował się do tak przedstawionego sposobu postępowania.

Badając wojnę edycyjną w artykule Monika Olejnik, Komitet Arbitrażowy dostrzegł także niewłaściwości w działaniu wśród części administratorów zaangażowanych w spór (Wiktoryn, Bacus15, WTM, Leinad). Przyczyniły się one do jego zaognienia i doprowadziły do przedłużenia wojny edycyjnej. Polegały na nieumiejętności sformułowania zasad, na podstawie których działali lub mogli działać administratorzy (wszyscy wymienieni), prowadzenie dyskusji w sposób niezgodny z zaleceniami – tj. poprzez opisy zmian (wszyscy wymienieni), usunięcie z artykułu wyłącznie źródła przy pozostawieniu samej informacji (WTM) oraz zwlekanie z podjęciem kroków administracyjnych w celu wygaszenia sporu (wszyscy wymienieni). Zdaniem Komitetu, środki administracyjne, w postaci blokady użytkownika bądź zabezpieczenia artykułu, można było zastosować już we wcześniejszym etapie konfliktu.

Ponadto, Komitet Arbitrażowy w trakcie analizowania sprawy dopatrzył się kilkukrotnego zastosowania przez Zlisieckiego funkcji cofania zmian w sposób niezgodny ze wskazówkami ze strony Pomoc:Cofanie zmian. W korespondencji z Komitetem, wikipedysta ten przyznał się do edytowania w powyższy sposób, tłumacząc, iż nie był świadomy istnienia stosownych zapisów. Komitet Arbitrażowy dopatrzył się także pojedynczego użycia narzędzia cofania zmian w niezalecany sposób przez Elfhelma, a także pojedynczego naruszenia zaleceń wikietykiety przez obydwu wikipedystów.

Środki

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Komitet Arbitrażowy postanowił podjąć następujące środki:

 • wobec Zlisieckiego – za wielokrotne naruszenia zasad weryfikowalności, nieprzedstawiania twórczości własnej i konsensusu oraz zalecenia opis zmian, a także przypadki edycji niezgodnych z zaleceniami wikietykiety i instrukcjami ze strony Pomoc:Cofanie zmian:
  • udzielić upomnienia i wezwać do zapoznania się z treścią powyższych zasad i zaleceń;
  • w zaistniałych w ciągu roku od ogłoszenia werdyktu następujących przypadkach:
   • zamieszczenia w Wikipedii nowej informacji bez podania weryfikowalnego źródła,
   • uczestniczenia w wojnie edycyjnej w jakimkolwiek artykule,
   • zastosowania narzędzia cofania zmian w sposób niezgodny z instrukcjami na stronie pomocy,
nałożyć na użytkownika blokadę możliwości edycji na okres 12 miesięcy.
 • wobec Elfhelma – za przypadki edycji niezgodnych z zaleceniami wikietykiety i instrukcjami ze strony Pomoc:Cofanie zmian:
  • zwrócić uwagę na zasadność przestrzegania powyższych zaleceń.
 • wobec Bacusa15, Leinada, Wiktoryna – za przypadki edycji niezgodnych z zaleceniami opis zmian:
  • zwrócić uwagę na zasadność przestrzegania powyższego zalecenia.
 • wobec WTM – za przypadek edycji niezgodnej z zaleceniami opis zmian oraz edycji niezgodnej z zasadą weryfikowalności:
  • zwrócić uwagę na zasadność przestrzegania powyższej zasady i zalecenia.

Ponadto Komitet Arbitrażowy pragnie zwrócić uwagę wszystkim administratorom, a szczególnie tym zaangażowanym w wojnę edycyjną w artykule Monika Olejnik, na konieczność znajomości zasad i zaleceń obowiązujących w Wikipedii, co jest niezbędne dla ich konsekwentnego stosowania.

Podejmując odpowiednie środki, Komitet Arbitrażowy raz jeszcze przypomina o konieczności przestrzegania fundamentalnych zasad weryfikowalności i nieprzedstawiania twórczości własnej, składających się na podstawowe reguły pracy w Wikipedii, jak również zasady konsensusu, gwarantującej przyjazną współpracę przy rozwijaniu zasobów internetowej encyklopedii. Komitet zadecydował o orzeczeniu sankcji w zawieszeniu wobec wnioskodawcy w celu eliminacji ponowienia zachowań niezgodnych z zasadami projektu. W przypadku ich powtórzenia, wnioskodawca powinien być świadom grożącym mu konsekwencji, które wyciągnąć będzie miał prawo każdy z administratorów. Jednocześnie Komitet Arbitrażowy zachęca wszystkich użytkowników do aktywnego i poprawnego zaangażowania się w rozbudowę Wikipedii.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 8 arbitrów, jeden arbiter wyłączył się z udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitet Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 00:05, 1 lut 2012 (CET)