Przejdź do zawartości

Wikiprojekt:EtnoWiki/Konferencja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii       

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej we Wrocławiu
Plakat Konferencji Ethnology Without Borders 2018
Zaproszenie na konferencję
Przerwa kawowa podczas konferencji
Podziękowania dla Klary Sielickiej-Baryłki (po prawej) za prezentację projektów EtnoWiki


VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ethnology Without Borders"

Field(s) without borders: anthropological reflection on the nature of contemporary world


Termin i miejsce konferencji: 16-17 listopada 2018 roku, Wrocław

Szczegółowy plan konferencji wraz z abstraktami na stronie Wikimedia Polska

Opis wydarzenia:
Konferencja kontynuuje misję poprzednich edycji, których celem było rozwijanie relacji i kontaktów pomiędzy akademickimi jednostkami antropologicznymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy młodymi badaczami i badaczkami kultury. Część konferencji została ukierunkowana w stronę nowych technologii, których rozwój nieprzerwanie zmienia wygląd przestrzeni społeczno-kulturowej. Przenikają one wszystkie niemalże aspekty naszego życia, dlatego powinny być obiektem rzetelnego namysłu badaczy i badaczek kultury. Temu zagadnieniu poświęcona jest część konferencji o profilu specjalistycznym ukierunkowanym na kwestie cyfrowości. Chcielibyśmy zachęcić do refleksji nad zmianami i procesami społecznymi związanymi z rozwojem technologii oraz rolą nauk społeczno-kulturowych w transformującej się rzeczywistości. Do udziału zachęcamy osoby, które w swojej pracy badawczej wykorzystują nowe technologie, obserwują społeczności wirtualne i działają interdyscyplinarnie w cyfrowych kontekstach.

W ramach konferencji przewidziano kilkugodzinne warsztaty z edytowania Wikipedii, podczas których uczestnicy nauczą się tworzyć, korygować i uzupełniać hasła związane z antropologią kulturową, etnologią i etnografią. Warsztaty odbędą się przy współpracy z Wikimedia Polska w ramach projektu #EtnoWiki.

Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia, oficjalnym językiem konferencji i wszystkich wystąpień jest język angielski.

Organizatorzy: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska

Partnerzy: Wikimedia Polska

Komitet organizacyjny: Karolina Kania, Tomasz Raczkowski, Celina Strzelecka, Patryk Wojciechowski, Alicja Zaremba

Opieka naukowa: dr hab. Monika Baer

Grafika związana z konferencją: Michał Borkowski

           

Plan szkolenia[edytuj | edytuj kod]

16 listopada 2018 roku, sala 208 ul. Szewska 36

 • 11:00 - Spotkanie otworzy Celina Strzelecka - Wikipedia jako narzędzie wiedzy antropologicznej (krótkie wprowadzenie)
 • 11:05 - Prezentację i dyskusję na temat zbiorów Nowej Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona poprowadzi Łukasz Kozak.
 • 11:30 - Wykład ekspercki "Mamy wiedzę i narzędzia - zróbmy Wikipedię bardziej etno!" przeprowadzi Klara Sielicka-Baryłka Udostępniamy prezentację z wykładu
 • 13:15 - Przerwa obiadowa
 • 15:15 - Praktyczna część warsztatu (edit-a-thon)
  • Uczestnicy jeszcze przed szkoleniem mają za zadanie wytypować z obszaru własnych zainteresowań dwa artykuły, które są niewystarczająco w Wikipedii opracowane. Artykuły powinny dotyczyć zagadnień etnograficznych, etnologicznych i antropologicznych. Uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie co najmniej dwóch źródeł do każdego artykułu, a także fotografii, którą w trakcie szkolenia załadują do repozytorium plików Wikimedia Commons. Właściwy wybór zdjęcia wiąże się z tym, że uczestnik jest jego autorem. Na zdjęciu mogą się znajdować osoby trzecie, tylko w przypadku, gdy nie jest możliwe ich rozpoznanie. W innym przypadku jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku. Na spotkanie należy przynieść własne komputery.
  • Lista uczestników szkolenia z krajów grupy Wyszehradzkiej
 • 17:15 - Podsumowanie warsztatu

Workshop plan[edytuj | edytuj kod]

November 16, 2018, room 208 Institute of Musicology, ul. Szewska 36

 • 11:00 - Celina Strzelecka - Wikipedia as a tool of anthropological knowledge (Short introduction)
 • 11:05 - Łukasz Kozak - Polona and how to use it (Presentation and discussion)
  • The National Digital Library Polona provides access to the digital collections of the National Library of Poland, including the most important editions of literature and scientific materials, historical documents, journals, graphics, photography, and maps.
  • Łukasz Kozak is medievalist, technology and media expert, blogger and TEDx speaker. He has worked with the National Library of Poland, Museum of Polish History, University of Warsaw and other cultural and research institutes on the fields of innovation and new media. Łukasz is the creator of the most successful online reviews of digitised heritage (Discarding Images, Stare obrazki ze zwierzętami), co-curator of the New Epiphanies early music festival and the author of numerous articles devoted to Medieval and Early Modern culture. Since 2013 he has worked with the Polona National Digital Library as the editor and content curator.
 • 11:30 - Klara Sielicka-Baryłka - We have knowledge, there are tools - let's make Wikipedia more ethno! EthnoWiki projects as an example of creative and needed work (Expert lecture - presentation from the lecture)
  • Looking at the diversity of the volume of articles on Wikipedia about ethnography and ethnology, great disproportions are evident. For example the article “Folk costume” in the Polish and Romanian version is just a few sentences, while in the Hungarian version it can not be found at all. Despite the magnificent Slovak and Polish folk dance tradition, articles on this subject on these local Wikipedias they look not so good  against the e.g. Hungarian version. Many ethnographic museums remain in non-existence, because for today's audiences, especially the young ones: if there is not something on Wikipedia, then ... there is nothing at all. Meanwhile, it seems that nothing (?) is not an obstacle to develop the project of a great free encyclopedia also within the established scientific discipline such as Ethnology. I would like to tell you how the glaring shortages of ethno-articles on our beloved website and a kind of irritation caused by the weakness of already existing articles, led to the implementation of two ethno-wiki projects, what came out of it, and what may now be here for us.
  • Klara Sielicka-Baryłka is ethnographer and cultural anthropologist, Wikipedia editor, tech & science enthusiast. 2010-2018 worked at the National Museum in Warsaw as a folklore specialist and curator. Since 2015 has executed projects for that museum in cooperation with the Wikimedia Polska Association in the area of GLAM-Wiki (2015: an original project for field research in Poland and Wikipedia editing titled “The  Year of Rituals with Wikipedia”, with an  The Ministry of Culture and National Heritage grant; from 2016 - coordination and fieldwork for the museum of the international project “Ethnography of the Carpathians” with a grant from the Wikimedia Foundation). Currently - affiliated to Copernicus Science Centre in Warsaw, Research Department.
 • 13:15 - Dinner break
 • 15:15 - Practical part of the wikipedia workshop (edith-a-thon)
  • We invite you to Wikipedia editing! We will try to improve our local ethno-articles a little bit, we will add to Wikimedia Commons some things, too!
  • Please, before our workshop:
   1. Set your account on Wikipedia. It`s very easy! Just take a look at the upper right corner on the main site of Wikipedia. Remember your login and password ;)
   2. Browse through your local Wikipedia, choose 2-3 ethno-articles, that they are weak in your opinion: too short, without references, without photos, some non-true things are written and so on. Add those as your bookmarks in web browser.
   3. Write down 1-2 or more books titles which could be good references to those articles.
   4. It would be nice of you to have 1-3 photographs taken by you - saved on your laptop disc. It can be example of nature, heritage object from your country, some folklore event (if not clear human faces), some details of costume etc. Maybe don`t go into  panoramic views.
   5. Have your laptops with you, please.
  • List of workshop's participants from the Visegrad countries.
 • 17:15 - Closing remarks