Wikiprojekt:GLAM/WikiPlaton

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Perspectiva Corporum Regularium 08a.jpg
Perspectiva Corporum Regularium 12a.jpg
Perspectiva Corporum Regularium 19a.jpg
Perspectiva Corporum Regularium 17a.jpg
Perspectiva Corporum Regularium 22a.jpg
Perspectiva Corporum Regularium 29a.jpg
Opis projektu Artykuły Bibliografia Uczestnicy Galeria Pomoc

Cele Wikiprojektu[edytuj | edytuj kod]

Plakat Akademii Platońskiej w 2019 roku organizowanej w Lanckoronie
Kamienna rzeźba głowy Platona

Celem projektu WikiPlaton jest koordynacja działań związanych z uzupełnieniem w przestrzeni Wikipedii wiedzy z zakresu filozofii, koncentrując się wokół platonizmu i dialogów Platona. Szczegółowe cele opierają się następujących obszarach:

  • krytyczna lektura artykułów Wikipedii związanych z Platonem i platonizmem oraz uzupełnienie ich o źródłowe odniesienia do dialogów Platona, najnowsze interpretacje Platona, interpretacje omawianych filozofów nowoczesnych;
  • stworzenie lub uzupełnienie artykułów nt. głównych idei platońskich;
  • uzupełnienie artykułów nt. myślicieli nowoczesnych o ich relację do Platona.

Projekt jest realizowany w ramach trzeciej edycji "Akademii Platońskiej" (23-30 września 2019), której celem jest propagowanie platonizmu, a zarazem próba jego rekonstrukcji. Organizatorem „Akademii Platońskiej” jest Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz jego pracownicy: Andrzej Serafin (inicjator projektu) i Paweł Sznajder. Patronatem objął „Akademię” kwartalnik „Kronos”.

W efekcie treści zawarte w Wikipedii z często niedoskonałych opracowań tematu, pozostawiających wiele do życzenia w porównaniu z fachowymi publikacjami naukowymi przeistoczą się w źródło nie tylko aktualne i rzetelne, ale też zawierające treści trudno dostępne nawet dla znawcy dziedziny. Dzięki projektowi wiedza na temat platonizmu za pośrednictwem Wikipedii trafi do szerokiego grona odbiorców.

Letnia Szkoła Platonizmu w 2017 roku[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza edycja „Akademii Platońskiej” odbyła się 1-9 lipca 2017. Pierwszych osiem dni poświęconych było lekturze poszczególnych dialogów: Alkibiades I, Fedon, Fajdros, Parmenides, Sofista, Fileb, Timajos, Uczta. Po dyskusji na temat wybranego dialogu zaproszeni profesorowie prowadzili seminarium na jego temat. Gośćmi pierwszej edycji byli: Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Piotr Augustyniak, Paweł Kłoczowski, Piotr Graczyk, Janina Gajda-Krynicka, Łukasz Kołoczek, Mirosław Kozłowski, Jakub Majmurek. Ostatniego dnia odbyła się konferencja, podczas której uczestnicy „Akademii” podsumowali wyniki rozważań. Ponadto podczas konferencji wykłady na temat Platona wygłosili: Włodzimierz Lengauer, Tomasz Mróz, Jacek Sieradzan.

Letnia Szkoła Platonizmu w 2018 roku[edytuj | edytuj kod]

Druga edycja „Akademii Platońskiej” (16-21 września 2018) w całości poświęcona była „Państwu” Platona. Pierwszego dnia odbyła się konferencja uczestników, każdy zaprezentował referat na temat wybranego aspektu myśli platońskiej. Przez kolejne dni uczestnicy czytali „Państwo”, dwie księgi dziennie. Gośćmi drugiej edycji byli: Piotr Augustyniak (Paranomia ludzkiego pożądania. Próba freudowskiej wykładni antropologii „Państwa”), Michał Bizoń (Państwo w duszy, czyli niech każdy robi swoje), Ivan Dimitrijević (Platońskie pojęcie dzieła), Piotr Graczyk (Miasto luksusowe), Paweł Kłoczowski (Rywalizacja Platona z Homerem - spór filozofii z poezją), Tadeusz Krauze (Matematyczne składniki wielkiej triady platońskiej: dobro, prawda i piękno), Zbigniew Król (Metafizyka Platona a matematyka „Elementów” Euklidesa), Marcin Podbielski (Struktura dialektyczna „Politei”: eikasia, dianoia, noesis w działaniu), Bogdan Szlachta (W poszukiwaniu podstaw ładu normatywnego), Karol Tarnowski (Idea dobra).

Letnia Szkoła Platonizmu w 2019 roku[edytuj | edytuj kod]

Celem tegorocznej III edycji „Akademii Platońskiej” jest konfrontacja Platona z nowoczesnością, tzn. głównymi figurami filozofii nowoczesnej (Kant, Hegel, Marks, Nietzsche, Freud, Husserl, Heidegger). Podczas trzeciej edycji uczestnicy "Akademii" będą codziennie uzupełniać zauważalne braki w polskiej Wikipedii związane z zagadnieniami poruszanymi podczas spotkań w poprzednich latach, a także na bieżąco uzupełniać wątki poruszane w trakcie dyskusji.

Harmonogram działań:[edytuj | edytuj kod]

23.IX[edytuj | edytuj kod]

Pierwszego dnia dokonamy rekonstrukcji stanowiska Platona, aby następnie podczas kolejnych dni skonfrontować je z interpretacją Platona każdego z nowoczesnych myślicieli oraz ich własnym stanowiskiem filozoficznym. Przyświeca nam myśl A. N. Whiteheada, iż „cała filozofia jest szeregiem przypisów do Platona”. Nastąpi wspólna krytyczna lektura głównych artykułów Wikipedii nt. Platona.

Podstawą lektury będzie polski artykuł „Platon” i „platonizm” oraz angielski „Plato” i „platonism”. Po wspólnej lekturze omówimy główne tezy tych artykułów, ich braki oraz możliwe uzupełnienia, a następnie zdecydujemy, w jaki sposób wykorzystać wybrane źródła i przystąpimy do edycji w podgrupach. Po wstępnym zredagowaniu zaprojektowanych zmian propozycje zostaną wspólnie odczytane i przedyskutowane, a następnie naniesione na artykuły w Wikipedii.

Drugą fazą prac podczas pierwszego dnia będzie stworzenie lub uzupełnienie artykułów nt. głównych idei platońskich. Tradycja wiąże poszczególne dialogi Platona z przypisanym do każdego z nich tematem (np. „Uczta, czyli o dobru”, Συμπόσιον ἢ περὶ ἀγαθοῦ; „Fileb, czyli O rozkoszy”, Φίληβος ἢ περὶ ἡδονῆς). Każdy z 56 dialogów zawiera jednak o wiele bogatsze treści, których nie da się sprowadzić do tematu wskazanego w podtytule (który nie pochodzi od Platona, lecz od późniejszych wydawców). Dlatego w zakładce Artykuły proponujemy zestaw idei platońskich oparty o idee zawarte w podtytule każdego z dialogów Platona, jak również o inne platońskie idee wskazane przez znawcę jego myśli Luca Brissona („Le vocabulaire de Platon”, 1998).

Zredagowanie tych artykułów jest ogromnym i czasochłonnym przedsięwzięciem, dlatego w drugiej fazie chcemy jedynie wstępnie zaplanować konieczne prace oraz rozdysponować je pomiędzy uczestników „Akademii Platońskiej”, tak aby zobowiązali się do wykonania go w najbliższej przyszłości. Ustalimy też metodę weryfikacji wykonanego zadania przez wspólne gremium. Głównym celem jest omówienie danej idei platońskiej z perspektywy źródłowej, tzn. w jaki sposób jest ona omawiana bezpośrednio w dialogach Platona. Ponadto w zarysie chcielibyśmy wskazać przedplatońską antycypację danej idei oraz w jaki sposób ewoluowała ona w filozofii poplatońskiej.

24-30.IX[edytuj | edytuj kod]

Dwie pierwsze fazy są stadiami przygotowawczymi. Trzecia faza (24-30 września) prac stanowi sedno tegorocznej edycji „Akademii Platońskiej”. Każdego dnia zostanie omówiona relacja Platona do wybranego myśliciela nowoczesnego. 24.IX Kant, 25.IX Hegel, 26.IX Marks, 27.IX Nietzsche, 28.IX Freud, 29.IX Husserl, 30.IX Heidegger. Każdy dzień będzie ustrukturyzowany następująco: do południa odbędą się dwa seminaria, mające na celu zrekonstruowanie (1) explicite sformułowanego stosunku danego myśliciela do Platona i platonizmu; (2) interpretacji własnego stanowiska danego myśliciela jako odpowiedzi na filozofię Platona i jej reinterpretację. W tym celu zostaną wykorzystane teksty źródłowe danego myśliciela oraz ich wtórne interpretacyjne opracowania. Następnie po południu będziemy gościć znawcę danego filozofa nowoczesnego, z którym skonfrontujemy nasze wcześniejsze ustalenia. Wreszcie wieczorem przystąpimy do spisania najważniejszych spośród naszych ustaleń, które w odniesieniu do omawianych tekstów po wspólnym podsumowującym omówieniu opublikujemy w artykułach Wikipedii nt. Platona, platonizmu oraz danego myśliciela nowoczesnego.

Program wystąpień dostępny jest pod tym linkiem.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Strona internetowa „Akademii Platońskiej”
  • Audycja radiowa nagrana podczas drugiej edycji przez redaktora Michała Nowaka z Drugiego Programu Polskiego Radia
  • Szereg audycji na temat Platona w cyklicznej audycji „Rachunek myśli” prowadzonej przez Michała Nowaka